ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 24th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,631 UNLEADED LRP 1,178,100
UNLEADED 95 1,144,295 UNLEADED 95 1,143,328
UNLEADED 100 1,216,898 UNLEADED 100 1,216,858
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,387 DIΕSEL AUTO BIO 921,279
HEATING GASOIL 718,005 HEATING GASOIL 716,733
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 619,150 LPG 614,710
LPG Auto 620,370 LPG Auto 620,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,400
ΒΕΑ 35/40 324,670 ΒΕΑ 30/45 323,480
ΒΕΘ 50/70 310,400 -