ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 20th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/02/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.151,943 UNLEADED LRP 1.182,402
UNLEADED 95 1.148,627 UNLEADED 95 1.147,661
UNLEADED 100 1.220,906 UNLEADED 100 1.220,855
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,316 DIΕSEL AUTO BIO 915,197
HEATING GASOIL 711,090 HEATING GASOIL 709,797
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 628,520 LPG 624,090
LPG Auto 629,550 LPG Auto 629,640
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,380
ΒΕΑ 35/40 323,550 ΒΕΑ 30/45 322,360
ΒΕΘ 50/70 309,350 -