ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 6th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/02/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,129 UNLEADED LRP 1.175,598
UNLEADED 95 1.141,854 UNLEADED 95 1.140,909
UNLEADED 100 1.213,095 UNLEADED 100 1.213,064
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,767 DIΕSEL AUTO BIO 914,678
HEATING GASOIL 712,727 HEATING GASOIL 711,475
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 595,890 LPG 591,540
LPG Auto 597,210 LPG Auto 597,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,550
ΒΕΑ 35/40 313,450 ΒΕΑ 30/45 312,280
ΒΕΘ 50/70 299,460 -