ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 3rd, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.143,135 UNLEADED LRP 1.173,594
UNLEADED 95 1.139,860 UNLEADED 95 1.138,895
UNLEADED 100 1.211,234 UNLEADED 100 1.211,183
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,618 DIΕSEL AUTO BIO 913,530
HEATING GASOIL 711,415 HEATING GASOIL 710,144
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 590,850 LPG 586,470
LPG Auto 591,800 LPG Auto 591,880
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,100
ΒΕΑ 35/40 311,050 ΒΕΑ 30/45 309,870
ΒΕΘ 50/70 297,020 -