ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 02/02/2017

ΠΕΜΠΤΗ 02/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.143,390 UNLEADED LRP 1.173,860
UNLEADED 95 1.140,105 UNLEADED 95 1.139,149
UNLEADED 100 1.211,692 UNLEADED 100 1.211,640
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,787 DIΕSEL AUTO BIO 911,678
HEATING GASOIL 709,706 HEATING GASOIL 708,435
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 588,020 LPG 583,630
LPG Auto 588,780 LPG Auto 588,870
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,090
ΒΕΑ 35/40 312,090 ΒΕΑ 30/45 310,910
ΒΕΘ 50/70 298,020 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/02/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.143,064 UNLEADED LRP 1.173,564
UNLEADED 95 1.139,769 UNLEADED 95 1.138,833
UNLEADED 100 1.211,489 UNLEADED 100 1.211,477
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,654 DIΕSEL AUTO BIO 911,577
HEATING GASOIL 709,717 HEATING GASOIL 708,476
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 584,620 LPG 580,270
LPG Auto 585,200 LPG Auto 585,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,060
ΒΕΑ 35/40 315,080 ΒΕΑ 30/45 313,920
ΒΕΘ 50/70 300,980 -