ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2017:

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.157,506 UNLEADED LRP 1.187,985
UNLEADED 95 1.154,191 UNLEADED 95 1.153,244
UNLEADED 100 1.226,398 UNLEADED 100 1.226,367
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,269 DIΕSEL AUTO BIO 917,180
HEATING GASOIL 713,327 HEATING GASOIL 712,065
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 636,650 LPG 632,270
LPG Auto 636,760 LPG Auto 636,880
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,330
ΒΕΑ 35/40 324,450 ΒΕΑ 30/45 323,270
ΒΕΘ 50/70 310,280 -

ΤΡΙΤΗ 14/02/2017

ΤΡΙΤΗ 14/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,048 UNLEADED LRP 1.184,517
UNLEADED 95 1.150,743 UNLEADED 95 1.149,787
UNLEADED 100 1.222,838 UNLEADED 100 1.222,787
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 917,415 DIΕSEL AUTO BIO 916,326
HEATING GASOIL 712,727 HEATING GASOIL 711,455
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 627,840 LPG 623,440
LPG Auto 628,810 LPG Auto 628,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,770 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,590
ΒΕΑ 35/40 322,700 ΒΕΑ 30/45 321,510
ΒΕΘ 50/70 308,550 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/02/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,360 UNLEADED LRP 1.179,819
UNLEADED 95 1.146,065 UNLEADED 95 1.145,088
UNLEADED 100 1.218,028 UNLEADED 100 1.217,966
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,722 DIΕSEL AUTO BIO 915,614
HEATING GASOIL 712,340 HEATING GASOIL 711,058
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 616,350 LPG 611,940
LPG Auto 617,800 LPG Auto 617,880
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,910
ΒΕΑ 35/40 321,010 ΒΕΑ 30/45 319,820
ΒΕΘ 50/70 306,870 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,332 UNLEADED LRP 1.175,802
UNLEADED 95 1.142,037 UNLEADED 95 1.141,081
UNLEADED 100 1.213,817 UNLEADED 100 1.213,787
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,862 DIΕSEL AUTO BIO 913,784
HEATING GASOIL 710,825 HEATING GASOIL 709,574
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 605,360 LPG 600,990
LPG Auto 607,440 LPG Auto 607,560
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,400
ΒΕΑ 35/40 318,440 ΒΕΑ 30/45 317,270
ΒΕΘ 50/70 304,330 -

ΠΕΜΠΤΗ 09/02/2017

ΠΕΜΠΤΗ 09/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.144,966 UNLEADED LRP 1.175,435
UNLEADED 95 1.141,671 UNLEADED 95 1.140,705
UNLEADED 100 1.213,380 UNLEADED 100 1.213,329
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,035 DIΕSEL AUTO BIO 913,937
HEATING GASOIL 711,669 HEATING GASOIL 710,387
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 599,280 LPG 594,880
LPG Auto 601,590 LPG Auto 601,680
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,870
ΒΕΑ 35/40 318,900 ΒΕΑ 30/45 317,720
ΒΕΘ 50/70 304,810 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/02/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.144,397 UNLEADED LRP 1.174,887
UNLEADED 95 1.141,122 UNLEADED 95 1.140,176
UNLEADED 100 1.212,587 UNLEADED 100 1.212,566
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,055 DIΕSEL AUTO BIO 913,977
HEATING GASOIL 712,005 HEATING GASOIL 710,754
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 596,760 LPG 592,410
LPG Auto 598,570 LPG Auto 598,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,060
ΒΕΑ 35/40 317,010 ΒΕΑ 30/45 315,850
ΒΕΘ 50/70 302,970 -

ΤΡΙΤΗ 07/02/2017

ΤΡΙΤΗ 07/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.146,298 UNLEADED LRP 1.176,808
UNLEADED 95 1.143,034 UNLEADED 95 1.142,108
UNLEADED 100 1.214,346 UNLEADED 100 1.214,336
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,549 DIΕSEL AUTO BIO 915,492
HEATING GASOIL 713,317 HEATING GASOIL 712,085
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 599,350 LPG 595,030
LPG Auto 601,040 LPG Auto 601,180
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,910
ΒΕΑ 35/40 315,810 ΒΕΑ 30/45 314,660
ΒΕΘ 50/70 301,800 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/02/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,129 UNLEADED LRP 1.175,598
UNLEADED 95 1.141,854 UNLEADED 95 1.140,909
UNLEADED 100 1.213,095 UNLEADED 100 1.213,064
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,767 DIΕSEL AUTO BIO 914,678
HEATING GASOIL 712,727 HEATING GASOIL 711,475
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 595,890 LPG 591,540
LPG Auto 597,210 LPG Auto 597,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,550
ΒΕΑ 35/40 313,450 ΒΕΑ 30/45 312,280
ΒΕΘ 50/70 299,460 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.143,135 UNLEADED LRP 1.173,594
UNLEADED 95 1.139,860 UNLEADED 95 1.138,895
UNLEADED 100 1.211,234 UNLEADED 100 1.211,183
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,618 DIΕSEL AUTO BIO 913,530
HEATING GASOIL 711,415 HEATING GASOIL 710,144
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 590,850 LPG 586,470
LPG Auto 591,800 LPG Auto 591,880
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,100
ΒΕΑ 35/40 311,050 ΒΕΑ 30/45 309,870
ΒΕΘ 50/70 297,020 -