ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 31st, 2017:

ΤΡΙΤΗ 31/01/2017

ΤΡΙΤΗ 31/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,321 UNLEADED LRP 1.172,781
UNLEADED 95 1.139,027 UNLEADED 95 1.138,061
UNLEADED 100 1.210,746 UNLEADED 100 1.210,705
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,363 DIΕSEL AUTO BIO 910,254
HEATING GASOIL 708,364 HEATING GASOIL 707,082
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,580 LPG 578,190
LPG Auto 583,100 LPG Auto 583,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,830
ΒΕΑ 35/40 316,880 ΒΕΑ 30/45 315,700
ΒΕΘ 50/70 302,780 -