ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 10th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 10/01/2017

ΤΡΙΤΗ 10/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,145,281 UNLEADED LRP 1,175,731
UNLEADED 95 1,141,926 UNLEADED 95 1,140,939
UNLEADED 100 1,214,804 UNLEADED 100 1,214,743
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,466 DIΕSEL AUTO BIO 919,336
HEATING GASOIL 716,469 HEATING GASOIL 715,168
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,020 LPG 577,540
LPG Auto 581,890 LPG Auto 581,970
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,330
ΒΕΑ 35/40 336,710 ΒΕΑ 30/45 335,500
ΒΕΘ 50/70 322,360 -