ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2017:

ΤΡΙΤΗ 31/01/2017

ΤΡΙΤΗ 31/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,321 UNLEADED LRP 1.172,781
UNLEADED 95 1.139,027 UNLEADED 95 1.138,061
UNLEADED 100 1.210,746 UNLEADED 100 1.210,705
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,363 DIΕSEL AUTO BIO 910,254
HEATING GASOIL 708,364 HEATING GASOIL 707,082
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,580 LPG 578,190
LPG Auto 583,100 LPG Auto 583,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,830
ΒΕΑ 35/40 316,880 ΒΕΑ 30/45 315,700
ΒΕΘ 50/70 302,780 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/01/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,143,695 UNLEADED LRP 1.174,174
UNLEADED 95 1,140,400 UNLEADED 95 1.139,464
UNLEADED 100 1,211,966 UNLEADED 100 1.211,936
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,407 DIΕSEL AUTO BIO 909,329
HEATING GASOIL 707,367 HEATING GASOIL 706,106
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,780 LPG 578,430
LPG Auto 583,030 LPG Auto 583,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,620
ΒΕΑ 35/40 318,600 ΒΕΑ 30/45 317,430
ΒΕΘ 50/70 304,540 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,770 UNLEADED LRP 1.173,249
UNLEADED 95 1.139,495 UNLEADED 95 1.138,539
UNLEADED 100 1.210,980 UNLEADED 100 1.210,949
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,746 DIΕSEL AUTO BIO 908,668
HEATING GASOIL 706,401 HEATING GASOIL 705,140
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 583,180 LPG 578,830
LPG Auto 583,170 LPG Auto 583,290
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,870 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,710
ΒΕΑ 35/40 319,680 ΒΕΑ 30/45 318,510
ΒΕΘ 50/70 305,620 -

ΠΕΜΠΤΗ 26/01/2017

ΠΕΜΠΤΗ 26/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,922 UNLEADED LRP 1.173,411
UNLEADED 95 1.139,637 UNLEADED 95 1.138,692
UNLEADED 100 1.211,234 UNLEADED 100 1.211,203
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 908,658 DIΕSEL AUTO BIO 907,580
HEATING GASOIL 705,496 HEATING GASOIL 704,245
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 584,630 LPG 580,270
LPG Auto 584,400 LPG Auto 584,520
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,130
ΒΕΑ 35/40 320,130 ΒΕΑ 30/45 318,960
ΒΕΘ 50/70 306,050 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/01/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.141,691 UNLEADED LRP 1.172,140
UNLEADED 95 1,138,396 UNLEADED 95 1.137,420
UNLEADED 100 1,210,095 UNLEADED 100 1.210,033
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 907,132 DIΕSEL AUTO BIO 906,024
HEATING GASOIL 703,961 HEATING GASOIL 702,678
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 583,690 LPG 579,280
LPG Auto 583,540 LPG Auto 583,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,710
ΒΕΑ 35/40 319,760 ΒΕΑ 30/45 318,570
ΒΕΘ 50/70 305,650 -

ΤΡΙΤΗ 24/01/2017

ΤΡΙΤΗ 24/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,190 UNLEADED LRP 1.172,659
UNLEADED 95 1.138,885 UNLEADED 95 1.137,929
UNLEADED 100 1.210,726 UNLEADED 100 1.210,685
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 907,153 DIΕSEL AUTO BIO 906,075
HEATING GASOIL 703,716 HEATING GASOIL 702,455
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,910 LPG 578,520
LPG Auto 582,610 LPG Auto 582,730
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,080
ΒΕΑ 35/40 321,150 ΒΕΑ 30/45 319,980
ΒΕΘ 50/70 307,020 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/01/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.144,529 UNLEADED LRP 1.175,008
UNLEADED 95 1.141,234 UNLEADED 95 1.140,267
UNLEADED 100 1.213,146 UNLEADED 100 1.213,105
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 908,689 DIΕSEL AUTO BIO 907,590
HEATING GASOIL 704,845 HEATING GASOIL 703,584
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,780 LPG 578,390
LPG Auto 582,440 LPG Auto 582,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,540
ΒΕΑ 35/40 323,630 ΒΕΑ 30/45 322,450
ΒΕΘ 50/70 309,490 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,962 UNLEADED LRP 1.176,442
UNLEADED 95 1.142,657 UNLEADED 95 1.141,701
UNLEADED 100 1.214,651 UNLEADED 100 1.214,610
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 908,790 DIΕSEL AUTO BIO 907,702
HEATING GASOIL 704,448 HEATING GASOIL 703,167
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 580,770 LPG 576,380
LPG Auto 580,360 LPG Auto 580,470
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,100
ΒΕΑ 35/40 325,200 ΒΕΑ 30/45 324,020
ΒΕΘ 50/70 311,050 -

ΠΕΜΠΤΗ 19/01/2017

ΠΕΜΠΤΗ 19/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.150,499 UNLEADED LRP 1.180,989
UNLEADED 95 1.147,193 UNLEADED 95 1.146,248
UNLEADED 100 1.219,258 UNLEADED 100 1.219,228
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,804 DIΕSEL AUTO BIO 909,716
HEATING GASOIL 706,157 HEATING GASOIL 704,906
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,860 LPG 578,480
LPG Auto 582,020 LPG Auto 582,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,940
ΒΕΑ 35/40 329,030 ΒΕΑ 30/45 327,870
ΒΕΘ 50/70 314,880 -