ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 10th, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 10/11/2016

ΠΕΜΠΤΗ 10/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,030,029 UNLEADED LRP 1,059,654
UNLEADED 95 1,026,836 UNLEADED 95 1,025,086
UNLEADED 100 1,095,311 UNLEADED 100 1,094,272
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,654 DIΕSEL AUTO BIO 756,763
HEATING GASOIL 630,940 HEATING GASOIL 628,885
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 444,690 LPG 440,280
LPG Auto 447,920 LPG Auto 447,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,220
ΒΕΑ 35/40 256,210 ΒΕΑ 30/45 254,450
ΒΕΘ 50/70 242,580 -