ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 3rd, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 03/11/2016

ΠΕΜΠΤΗ 03/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,052,393 UNLEADED LRP 1,082,831
UNLEADED 95 1,049,189 UNLEADED 95 1,048,233
UNLEADED 100 1,118,285 UNLEADED 100 1,118,213
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,622 DIΕSEL AUTO BIO 776,533
HEATING GASOIL 650,080 HEATING GASOIL 648,818
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,580 LPG 460,170
LPG Auto 466,210 LPG Auto 467,100
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,390
ΒΕΑ 35/40 263,940 ΒΕΑ 30/45 262,760
ΒΕΘ 50/70 250,230 -