ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 12th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,041,063 UNLEADED LRP 1,071,491
UNLEADED 95 1,037,930 UNLEADED 95 1,036,975
UNLEADED 100 1,105,491 UNLEADED 100 1,105,399
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,688 DIΕSEL AUTO BIO 753,611
HEATING GASOIL 679,704 HEATING GASOIL 678,484
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,910 LPG 433,500
LPG Auto 434,530 LPG Auto 435,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,230
ΒΕΑ 35/40 253,390 ΒΕΑ 30/45 252,210
ΒΕΘ 50/70 239,980 -