ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 5th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,473 UNLEADED LRP 1.061,891
UNLEADED 95 1.028,310 UNLEADED 95 1.027,354
UNLEADED 100 1.096,195 UNLEADED 100 1.096,103
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,922 DIΕSEL AUTO BIO 750,834
HEATING GASOIL 675,952 HEATING GASOIL 674,722
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 424,730 LPG 421,300
LPG Auto 423,350 LPG Auto 424,160
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,280
ΒΕΑ 35/40 249,570 ΒΕΑ 30/45 248,390
ΒΕΘ 50/70 236,070 -