ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 14th, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 14-07-2016

ΠΕΜΠΤΗ 14-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,015,476 UNLEADED LRP 1,045,915
UNLEADED 95 1,012,292 UNLEADED 95 1,011,347
UNLEADED 100 1,080,472 UNLEADED 100 1,080,411
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,515 DIΕSEL AUTO BIO 753,437
HEATING GASOIL 574,639 HEATING GASOIL 573,418
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 392,240 LPG 388,810
LPG Auto 394,350 LPG Auto 395,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,170 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,990
ΒΕΑ 35/40 246,420 ΒΕΑ 30/45 245,240
ΒΕΘ 50/70 232,800 -