ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 1st, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.044,145 UNLEADED LRP 1.073,312
UNLEADED 95 1.040,961 UNLEADED 95 1.038,744
UNLEADED 100 1.109,549 UNLEADED 100 1.108,185
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 772,231 DIΕSEL AUTO BIO 769,516
HEATING GASOIL 596,372 HEATING GASOIL 593,504
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 411,400 LPG 407,900
LPG Auto 412,210 LPG Auto 412,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,340
ΒΕΑ 35/40 250,050 ΒΕΑ 30/45 247,600
ΒΕΘ 50/70 236,430 -