ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2016:

ΤΡΙΤΗ 05/07/2016

ΤΡΙΤΗ 05/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.039,660 UNLEADED LRP 1.070,099
UNLEADED 95 1.036,486 UNLEADED 95 1.035,541
UNLEADED 100 1.104,728 UNLEADED 100 1.104,667
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 775,638 DIΕSEL AUTO BIO 774,551
HEATING GASOIL 598,507 HEATING GASOIL 597,297
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,050 LPG 413,620
LPG Auto 416,980 LPG Auto 417,810
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,860
ΒΕΑ 35/40 256,210 ΒΕΑ 30/45 255,040
ΒΕΘ 50/70 242,650 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 2-4/07/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 2-4/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.041,511 UNLEADED LRP 1.071,950
UNLEADED 95 1.038,337 UNLEADED 95 1.037,382
UNLEADED 100 1.106,701 UNLEADED 100 1.106,619
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 774,225 DIΕSEL AUTO BIO 773,137
HEATING GASOIL 597,754 HEATING GASOIL 596,534
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,800 LPG 411,370
LPG Auto 415,110 LPG Auto 415,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,260
ΒΕΑ 35/40 253,640 ΒΕΑ 30/45 252,460
ΒΕΘ 50/70 240,060 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.044,145 UNLEADED LRP 1.073,312
UNLEADED 95 1.040,961 UNLEADED 95 1.038,744
UNLEADED 100 1.109,549 UNLEADED 100 1.108,185
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 772,231 DIΕSEL AUTO BIO 769,516
HEATING GASOIL 596,372 HEATING GASOIL 593,504
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 411,400 LPG 407,900
LPG Auto 412,210 LPG Auto 412,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,340
ΒΕΑ 35/40 250,050 ΒΕΑ 30/45 247,600
ΒΕΘ 50/70 236,430 -