ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,041,684 UNLEADED LRP 1,072,123
UNLEADED 95 1,038,541 UNLEADED 95 1,037,606
UNLEADED 100 1,106,202 UNLEADED 100 1,106,131
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,672 DIΕSEL AUTO BIO 767,604
HEATING GASOIL 593,676 HEATING GASOIL 592,487
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 432,510 LPG 429,370
LPG Auto 430,460 LPG Auto 431,430
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,250
ΒΕΑ 35/40 228,430 ΒΕΑ 30/45 227,260
ΒΕΘ 50/70 215,000 - -

ΠΕΜΠΤΗ 16/6/2016

ΠΕΜΠΤΗ  16/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,044,999 UNLEADED LRP 1,075,448
UNLEADED 95 1,041,867 UNLEADED 95 1,040,941
UNLEADED 100 1,109,386 UNLEADED 100 1,109,314
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 773,411 DIΕSEL AUTO BIO 772,354
HEATING GASOIL 598,131 HEATING GASOIL 596,941
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,240 LPG 433,120
LPG Auto 433,910 LPG Auto 434,890
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,330
ΒΕΑ 35/40 232,440 ΒΕΑ 30/45 231,290
ΒΕΘ 50/70 219,050 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,048,070 UNLEADED LRP 1.078,519
UNLEADED 95 1,044,948 UNLEADED 95 1.044,022
UNLEADED 100 1,112,345 UNLEADED 100 1.112,284
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,472 DIΕSEL AUTO BIO 775,425
HEATING GASOIL 600,978 HEATING GASOIL 599,810
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,670 LPG 435,570
LPG Auto 436,330 LPG Auto 437,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,920
ΒΕΑ 35/40 234,980 ΒΕΑ 30/45 233,840
ΒΕΘ 50/70 221,630 - -

Τρίτη, 14 Ιούνιος 2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.048,27 UNLEADED LRP 1.078,733
UNLEADED 95 1.045,16 UNLEADED 95 1.044,236
UNLEADED 100 1.112,36 UNLEADED 100 1.112,304
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,463 DIΕSEL AUTO BIO 702,954
HEATING GASOIL 603,643 HEATING GASOIL 671,385
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,78 LPG 432,680
LPG Auto 433,84 LPG Auto 434,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,00 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 219,850
ΒΕΑ 35/40 237,86 ΒΕΑ 30/45 236,710
ΒΕΘ 50/70 224,55 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/6/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.047,399 UNLEADED LRP 1.077,838
UNLEADED 95 1.044,298 UNLEADED 95 1.043,362
UNLEADED 100 1.111,369 UNLEADED 100 1.111,287
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,757 DIΕSEL AUTO BIO 778,700
HEATING GASOIL 603,694 HEATING GASOIL 602,504
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,890 LPG 420,780
LPG Auto 423,150 LPG Auto 424,110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 220,060
ΒΕΑ 35/40 238,050 ΒΕΑ 30/45 236,890
ΒΕΘ 50/70 224,760 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06/2016

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1047,003 UNLEADED LRP 1.077,452
UNLEADED 95 1043,901 UNLEADED 95 1.042,985
UNLEADED 100 1110,900 UNLEADED 100 1.110,850
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 778,364 DIΕSEL AUTO BIO 777,316
HEATING GASOIL 702,658 HEATING GASOIL 701,478
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 412,030 LPG 408,940
LPG Auto 412,770 LPG Auto 413,750
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 220,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 219,450
ΒΕΑ 35/40 237,410 ΒΕΑ 30/45 236,270
ΒΕΘ 50/70 224,140 - -

ΠΕΜΠΤΗ 09/06/2016

ΠΕΜΠΤΗ  09/06/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,047,338 UNLEADED LRP 1.077,767
UNLEADED 95 1,044,226 UNLEADED 95 1.043,270
UNLEADED 100 1,111,490 UNLEADED 100 1.111,399
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,367 DIΕSEL AUTO BIO 776,289
HEATING GASOIL 701,011 HEATING GASOIL 699,801
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 401,910 LPG 398,780
LPG Auto 404,170 LPG Auto 405,120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,810
ΒΕΑ 35/40 235,860 ΒΕΑ 30/45 234,700
ΒΕΘ 50/70 222,530 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/06/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/06/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,051,203 UNLEADED LRP 1,081,621
UNLEADED 95 1,048,070 UNLEADED 95 1,047,115
UNLEADED 100 1,115,651 UNLEADED 100 1,115,558
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,615 DIΕSEL AUTO BIO 775,536
HEATING GASOIL 699,740 HEATING GASOIL 598,030
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 397,210 LPG 394,060
LPG Auto 400,520 LPG Auto 401,470
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,260
ΒΕΑ 35/40 234,390 ΒΕΑ 30/45 233,220
ΒΕΘ 50/70 221,000 -

ΤΡΙΤΗ 07/06/2016

ΤΡΙΤΗ 07/06/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.054,427 UNLEADED LRP 1.084,845
UNLEADED 95 1.051,284 UNLEADED 95 1.050,328
UNLEADED 100 1.119,149 UNLEADED 100 1.119,057
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,299 DIΕSEL AUTO BIO 775,211
HEATING GASOIL 698,570 HEATING GASOIL 697,340
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 398,720 LPG 395,560
LPG Auto 402,360 LPG Auto 403,320
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,770
ΒΕΑ 35/40 233,970 ΒΕΑ 30/45 232,790
ΒΕΘ 50/70 220,520 -