ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 31st, 2016:

ΤΡΙΤΗ 31/05/2016

ΤΡΙΤΗ 31/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,888 UNLEADED LRP 1,065,807
UNLEADED 95 1.062,735 UNLEADED 95 1,061,770
UNLEADED 100 1.131,099 UNLEADED 100 1,131,007
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,483 DIΕSEL AUTO BIO 779,483
HEATING GASOIL 704,225 HEATING GASOIL 704,225
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 387,480 LPG 384,300
LPG Auto 392,420 LPG Auto 393,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,190
ΒΕΑ 35/40 232,490 ΒΕΑ 30/45 231,310
ΒΕΘ 50/70 218,970 -