ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 26th, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 26/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 26/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,549 UNLEADED LRP 1.063,488
UNLEADED 95 1.060,397 UNLEADED 95 1.059,471
UNLEADED 100 1.128,546 UNLEADED 100 1.128,495
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 774,845 DIΕSEL AUTO BIO 773,788
HEATING GASOIL 701,174 HEATING GASOIL 699,974
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,020 LPG 381,890
LPG Auto 390,180 LPG Auto 391,170
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,290
ΒΕΑ 35/40 229,520 ΒΕΑ 30/45 228,360
ΒΕΘ 50/70 216,050 -