ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 24th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 24/05/2016

ΤΡΙΤΗ 24/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,240 UNLEADED LRP 1.058,179
UNLEADED 95 1.055,108 UNLEADED 95 1.054,172
UNLEADED 100 1.122,952 UNLEADED 100 1.122,891
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,790 DIΕSEL AUTO BIO 768,733
HEATING GASOIL 696,577 HEATING GASOIL 695,376
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,780 LPG 381,650
LPG Auto 390,720 LPG Auto 391,700
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,220
ΒΕΑ 35/40 226,390 ΒΕΑ 30/45 225,230
ΒΕΘ 50/70 212,970 -