ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 9th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/05/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.022,503 UNLEADED LRP 1.022,452
UNLEADED 95 1.019,432 UNLEADED 95 1.018,527
UNLEADED 100 1.085,405 UNLEADED 100 1.085,354
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 730,381 DIΕSEL AUTO BIO 729,354
HEATING GASOIL 650,262 HEATING GASOIL 548,603
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 339,590 LPG 336,540
LPG Auto 349,970 LPG Auto 350,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 186,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 185,630
ΒΕΑ 35/40 203,390 ΒΕΑ 30/45 202,260
ΒΕΘ 50/70 190,260 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.025,635 UNLEADED LRP 1.025,595
UNLEADED 95 1.022,574 UNLEADED 95 1.021,670
UNLEADED 100 1.088,506 UNLEADED 100 1.088,456
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 731,775 DIΕSEL AUTO BIO 730,758
HEATING GASOIL 653,242 HEATING GASOIL 652,083
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 340,660 LPG 337,620
LPG Auto 351,160 LPG Auto 352,120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 186,860 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 185,740
ΒΕΑ 35/40 203,460 ΒΕΑ 30/45 202,340
ΒΕΘ 50/70 190,360 -