ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2016:

ΤΡΙΤΗ 31/05/2016

ΤΡΙΤΗ 31/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,888 UNLEADED LRP 1,065,807
UNLEADED 95 1.062,735 UNLEADED 95 1,061,770
UNLEADED 100 1.131,099 UNLEADED 100 1,131,007
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,483 DIΕSEL AUTO BIO 779,483
HEATING GASOIL 704,225 HEATING GASOIL 704,225
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 387,480 LPG 384,300
LPG Auto 392,420 LPG Auto 393,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,190
ΒΕΑ 35/40 232,490 ΒΕΑ 30/45 231,310
ΒΕΘ 50/70 218,970 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/05/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,614 UNLEADED LRP 1.065,542
UNLEADED 95 1.062,451 UNLEADED 95 1.061,515
UNLEADED 100 1.130,773 UNLEADED 100 1.130,702
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,218 DIΕSEL AUTO BIO 778,150
HEATING GASOIL 703,960 HEATING GASOIL 702,761
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 387,200 LPG 384,050
LPG Auto 392,140 LPG Auto 393,120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,050
ΒΕΑ 35/40 232,320 ΒΕΑ 30/45 231,150
ΒΕΘ 50/70 218,820 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,004 UNLEADED LRP 1.064,932
UNLEADED 95 1.061,851 UNLEADED 95 1.060,905
UNLEADED 100 1.130,102 UNLEADED 100 1.130,020
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,869 DIΕSEL AUTO BIO 775,791
HEATING GASOIL 702,485 HEATING GASOIL 701,265
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,100 LPG 382,940
LPG Auto 391,130 LPG Auto 392,100
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,710
ΒΕΑ 35/40 230,970 ΒΕΑ 30/45 229,800
ΒΕΘ 50/70 217,480 -

ΠΕΜΠΤΗ 26/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 26/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,549 UNLEADED LRP 1.063,488
UNLEADED 95 1.060,397 UNLEADED 95 1.059,471
UNLEADED 100 1.128,546 UNLEADED 100 1.128,495
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 774,845 DIΕSEL AUTO BIO 773,788
HEATING GASOIL 701,174 HEATING GASOIL 699,974
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,020 LPG 381,890
LPG Auto 390,180 LPG Auto 391,170
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,290
ΒΕΑ 35/40 229,520 ΒΕΑ 30/45 228,360
ΒΕΘ 50/70 216,050 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.060,386 UNLEADED LRP 1.060,304
UNLEADED 95 1.057,243 UNLEADED 95 1.056,288
UNLEADED 100 1.125,281 UNLEADED 100 1.125,200
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,285 DIΕSEL AUTO BIO 770,207
HEATING GASOIL 697,676 HEATING GASOIL 696,465
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 383,630 LPG 380,480
LPG Auto 389,100 LPG Auto 390,060
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,960
ΒΕΑ 35/40 227,180 ΒΕΑ 30/45 226,010
ΒΕΘ 50/70 213,720 -

ΤΡΙΤΗ 24/05/2016

ΤΡΙΤΗ 24/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,240 UNLEADED LRP 1.058,179
UNLEADED 95 1.055,108 UNLEADED 95 1.054,172
UNLEADED 100 1.122,952 UNLEADED 100 1.122,891
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,790 DIΕSEL AUTO BIO 768,733
HEATING GASOIL 696,577 HEATING GASOIL 695,376
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,780 LPG 381,650
LPG Auto 390,720 LPG Auto 391,700
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,220
ΒΕΑ 35/40 226,390 ΒΕΑ 30/45 225,230
ΒΕΘ 50/70 212,970 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/05/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,352 UNLEADED LRP 1.058,282
UNLEADED 95 1.055,219 UNLEADED 95 1.058,282
UNLEADED 100 1.122,931 UNLEADED 100 1.122,861
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,027 DIΕSEL AUTO BIO 767,970
HEATING GASOIL 695,519 HEATING GASOIL 694,329
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,600 LPG 383,480
LPG Auto 392,870 LPG Auto 393,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,650
ΒΕΑ 35/40 225,770 ΒΕΑ 30/45 224,610
ΒΕΘ 50/70 212,380 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,729 UNLEADED LRP 1.058,677
UNLEADED 95 1.055,606 UNLEADED 95 1.054,691
UNLEADED 100 1.123,166 UNLEADED 100 1.123,125
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,242 DIΕSEL AUTO BIO 765,204
HEATING GASOIL 691,858 HEATING GASOIL 690,668
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 381,220 LPG 378,120
LPG Auto 388,700 LPG Auto 389,680
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,100
ΒΕΑ 35/40 225,180 ΒΕΑ 30/45 224,030
ΒΕΘ 50/70 211,820 -

ΠΕΜΠΤΗ 19/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 19/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.057,162 UNLEADED LRP 1.057,081
UNLEADED 95 1.054,051 UNLEADED 95 1.053,094
UNLEADED 100 1.121,396 UNLEADED 100 1.121,294
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 762,347 DIΕSEL AUTO BIO 761,268
HEATING GASOIL 687,699 HEATING GASOIL 686,489
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 373,050 LPG 369,920
LPG Auto 382,030 LPG Auto 382,980
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,350
ΒΕΑ 35/40 225,390 ΒΕΑ 30/45 224,220
ΒΕΘ 50/70 212,070 -