ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 5th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 05/04/2016

ΤΡΙΤΗ 05/04/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1007,146 UNLEADED LRP 1007,614
UNLEADED 95 1004,045 UNLEADED 95 1003,648
UNLEADED 100 1070,394 UNLEADED 100 1070,861
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 688,746 DIΕSEL AUTO BIO 687,993
HEATING GASOIL 509,805 HEATING GASOIL 508,910
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,100 LPG 387,070
LPG Auto 396,010 LPG Auto 397,060
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,070
ΒΕΑ 35/40 168,010 ΒΕΑ 30/45 166,850
ΒΕΘ 50/70 154,760 - -