ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.036,476 UNLEADED LRP 1.036,945
UNLEADED 95 1.033,365 UNLEADED 95 1.032,978
UNLEADED 100 1.100,344 UNLEADED 100 1.100,823
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 712,849 DIΕSEL AUTO BIO 712,096
HEATING GASOIL 536,053 HEATING GASOIL 535,159
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 411,110 LPG 408,070
LPG Auto 415,220 LPG Auto 416,280
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 173,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 172,300
ΒΕΑ 35/40 190,300 ΒΕΑ 30/45 189,140
ΒΕΘ 50/70 177,000 -

ΠΕΜΠΤΗ 14/4/2016

ΠΕΜΠΤΗ 14/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,574 UNLEADED LRP 1.032,043
UNLEADED 95 1.028,473 UNLEADED 95 1.028,086
UNLEADED 100 1.095,239 UNLEADED 100 1.095,707
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 707,814 DIΕSEL AUTO BIO 707,062
HEATING GASOIL 530,745 HEATING GASOIL 529,850
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 405,630 LPG 402,590
LPG Auto 410,700 LPG Auto 411,750
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 171,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 169,990
ΒΕΑ 35/40 187,950 ΒΕΑ 30/45 186,800
ΒΕΘ 50/70 174,690 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.022,818 UNLEADED LRP 1.023,297
UNLEADED 95 1.019,717 UNLEADED 95 1.019,340
UNLEADED 100 1.086,279 UNLEADED 100 1.086,768
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 697,523 DIΕSEL AUTO BIO 696,780
HEATING GASOIL 520,138 HEATING GASOIL 519,263
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 395,160 LPG 392,150
LPG Auto 400,920 LPG Auto 401,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 165,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 164,350
ΒΕΑ 35/40 182,270 ΒΕΑ 30/45 181,130
ΒΕΘ 50/70 169,030 -

ΤΡΙΤΗ 12/4/2016

ΤΡΙΤΗ 12/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.015,872 UNLEADED LRP 1.016,330
UNLEADED 95 1.012,771 UNLEADED 95 1.012,374
UNLEADED 100 1.079,323 UNLEADED 100 1.079,780
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,447 DIΕSEL AUTO BIO 688,684
HEATING GASOIL 512,185 HEATING GASOIL 511,289
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,530 LPG 383,480
LPG Auto 392,910 LPG Auto 393,950
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 159,470
ΒΕΑ 35/40 177,430 ΒΕΑ 30/45 176,270
ΒΕΘ 50/70 164,160 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/4/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ  09-11/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.009,130 UNLEADED LRP 1.009,587
UNLEADED 95 1.006,028 UNLEADED 95 1.005,621
UNLEADED 100 1.072,520 UNLEADED 100 1.072,987
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 680,834 DIΕSEL AUTO BIO 680,081
HEATING GASOIL 503,916 HEATING GASOIL 503,032
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 377,630 LPG 374,590
LPG Auto 384,460 LPG Auto 385,500
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 176,660
ΒΕΑ 35/40 170,430 ΒΕΑ 30/45 193,550
ΒΕΘ 50/70 157,160 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/04/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/04/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.004,359 UNLEADED LRP 1.004,828
UNLEADED 95 1.001,258 UNLEADED 95 1.000,861
UNLEADED 100 1.067,658 UNLEADED 100 1.068,136
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 675,463 DIΕSEL AUTO BIO 674,701
HEATING GASOIL 498,455 HEATING GASOIL 497,570
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 376,530 LPG 373,490
LPG Auto 383,190 LPG Auto 384,240
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 148,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,100
ΒΕΑ 35/40 165,060 ΒΕΑ 30/45 163,910
ΒΕΘ 50/70 151,790 -

ΠΕΜΠΤΗ 07/04/2016

ΠΕΜΠΤΗ 07/04/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.003,221 UNLEADED LRP 1.003,688
UNLEADED 95 1.000,119 UNLEADED 95 999,733
UNLEADED 100 1.066,418 UNLEADED 100 1.066,895
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 677,010 DIΕSEL AUTO BIO 676,257
HEATING GASOIL 499,685 HEATING GASOIL 498,811
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 379,500 LPG 377,350
LPG Auto 385,930 LPG Auto 387,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,710 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146,560
ΒΕΑ 35/40 164,490 ΒΕΑ 30/45 163,340
ΒΕΘ 50/70 151,240 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/04/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/04/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1003,984 UNLEADED LRP 1,004,472
UNLEADED 95 1000,891 UNLEADED 95 1,000,526
UNLEADED 100 1067,129 UNLEADED 100 1,067,638
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 681,464 DIΕSEL AUTO BIO 680,721
HEATING GASOIL 503,276 HEATING GASOIL 502,401
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,040 LPG 381,030
LPG Auto 390,180 LPG Auto 391,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146,790
ΒΕΑ 35/40 164,700 ΒΕΑ 30/45 163,560
ΒΕΘ 50/70 151,470 -

ΤΡΙΤΗ 05/04/2016

ΤΡΙΤΗ 05/04/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1007,146 UNLEADED LRP 1007,614
UNLEADED 95 1004,045 UNLEADED 95 1003,648
UNLEADED 100 1070,394 UNLEADED 100 1070,861
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 688,746 DIΕSEL AUTO BIO 687,993
HEATING GASOIL 509,805 HEATING GASOIL 508,910
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,100 LPG 387,070
LPG Auto 396,010 LPG Auto 397,060
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,070
ΒΕΑ 35/40 168,010 ΒΕΑ 30/45 166,850
ΒΕΘ 50/70 154,760 - -