ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 28th, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΤΡΙΤΗ 25-29/03/2016

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2016 Τρίτη, 29 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1023,622 UNLEADED LRP 1023,561
UNLEADED 95 1020,469 UNLEADED 95 1019,544
UNLEADED 100 1088,018 UNLEADED 100 1087,967
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 711,191 DIΕSEL AUTO BIO 710,134
HEATING GASOIL 532,463 HEATING GASOIL 531,274
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,760 LPG 411,330
LPG Auto 419,560 LPG Auto 420,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160,170 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 159,010
ΒΕΑ 35/40 177,220 ΒΕΑ 30/45 176,050
ΒΕΘ 50/70 163,760 - -