ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 29th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/2016 – 29/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
27/02/2016-29/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 957,923 UNLEADED LRP 957,842
UNLEADED 95 954,720 UNLEADED 95 953,754
UNLEADED 100 1022,544 UNLEADED 100 1022,472
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 671,619 DIΕSEL AUTO BIO 670,531
HEATING GASOIL 497,174 HEATING GASOIL 495,953
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,280 LPG 381,770
LPG Auto 390,870 LPG Auto 391,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,880
ΒΕΑ 35/40 158,420 ΒΕΑ 30/45 157,240
ΒΕΘ 50/70 144,720 - -