ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 22nd, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20/02/2016 – 22/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
20/02/2016-22/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 948,852 UNLEADED LRP 948,791
UNLEADED 95 945,689 UNLEADED 95 944,743
UNLEADED 100 1012,709 UNLEADED 100 1012,648
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,026 DIΕSEL AUTO BIO 670,938
HEATING GASOIL 498,007 HEATING GASOIL 496,787
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 378,740 LPG 375,270
LPG Auto 382,690 LPG Auto 383,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,260
ΒΕΑ 35/40 157,600 ΒΕΑ 30/45 156,430
ΒΕΘ 50/70 144,050 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/02/2016

Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 952,422 UNLEADED LRP 952,351
UNLEADED 95 949,269 UNLEADED 95 948,313
UNLEADED 100 1016,218 UNLEADED 100 1016,146
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,881 DIΕSEL AUTO BIO 671,802
HEATING GASOIL 498,333 HEATING GASOIL 497,123
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,290 LPG 381,830
LPG Auto 388,800 LPG Auto 389,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,240
ΒΕΑ 35/40 158,550 ΒΕΑ 30/45 157,380
ΒΕΘ 50/70 145,020 - -