ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 11th, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 11/02/2016

ΠΕΜΠΤΗ
11/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 947,550 UNLEADED LRP 947,479
UNLEADED 95 944,408 UNLEADED 95 943,462
UNLEADED 100 1010,980 UNLEADED 100 1010,910
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 661,195 DIΕSEL AUTO BIO 652,906
HEATING GASOIL 484,380 HEATING GASOIL 483,179
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 377,630 LPG 374,180
LPG Auto 381,420 LPG Auto 382,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,090
ΒΕΑ 35/40 159,320 ΒΕΑ 30/45 158,140
ΒΕΘ 50/70 145,850 - -