ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 9th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 09/02/2016

ΤΡΙΤΗ
09/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 964,921 UNLEADED LRP 964,839
UNLEADED 95 961,748 UNLEADED 95 960,791
UNLEADED 100 1029,043 UNLEADED 100 1028,961
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,412 DIΕSEL AUTO BIO 664,104
HEATING GASOIL 496,096 HEATING GASOIL 494,875
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 399,020 LPG 395,550
LPG Auto 401,080 LPG Auto 401,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,240
ΒΕΑ 35/40 168,600 ΒΕΑ 30/45 167,420
ΒΕΘ 50/70 155,030 - -