ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 8th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 06/02/2016-08/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
06/02/16-08/02/16
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 968,520 UNLEADED LRP 968,460
UNLEADED 95 965,338 UNLEADED 95 964,382
UNLEADED 100 1032,938 UNLEADED 100 1032,877
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,229 DIΕSEL AUTO BIO 662,049
HEATING GASOIL 494,193 HEATING GASOIL 492,973
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 403,500 LPG 400,020
LPG Auto 404,930 LPG Auto 405,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,810
ΒΕΑ 35/40 169,250 ΒΕΑ 30/45 168,070
ΒΕΘ 50/70 155,620 - -