ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2016:

ΤΡΙΤΗ 16/02/2016

ΤΡΙΤΗ
16-02-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 945,383 UNLEADED LRP  945,292
UNLEADED 95 942,262 UNLEADED 95  941,295
UNLEADED 100 1008,427 UNLEADED 100  1008,336
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 658,601 DIΕSEL AUTO BIO  657,514
HEATING GASOIL 482,661 HEATING GASOIL  481,451
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 380,54 LPG  377,10
LPG Auto 383,42 LPG Auto  384,13
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134,96 ΒΕΑ 50/70 & 70/100  133,79
ΒΕΑ 35/40 151,91 ΒΕΑ 30/45  150,74
ΒΕΘ 50/70 138,53 - -

 

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13/02/2016 – 15/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
13/02/16-15/02/16
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 939,668 UNLEADED LRP 939,587
UNLEADED 95 936,546 UNLEADED 95 935,590
UNLEADED 100 1002,560 UNLEADED 100 1002,478
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 654,788 DIΕSEL AUTO BIO 653,720
HEATING GASOIL 478,684 HEATING GASOIL 477,474
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 371,210 LPG 367,770
LPG Auto 374,660 LPG Auto 375,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 133,020
ΒΕΑ 35/40 151,110 ΒΕΑ 30/45 149,940
ΒΕΘ 50/70 137,750 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/02/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-02-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 940,095 UNLEADED LRP 940,024
UNLEADED 95 936,963 UNLEADED 95 936,007
UNLEADED 100 1003,231 UNLEADED 100 1003,149
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 656,293 DIΕSEL AUTO BIO 655,226
HEATING GASOIL 479,020 HEATING GASOIL 477,810
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 369,800 LPG 366,350
LPG Auto 373,730 LPG Auto 374,460
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 136,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 135,330
ΒΕΑ 35/40 153,490 ΒΕΑ 30/45 152,320
ΒΕΘ 50/70 140,070 - -

ΠΕΜΠΤΗ 11/02/2016

ΠΕΜΠΤΗ
11/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 947,550 UNLEADED LRP 947,479
UNLEADED 95 944,408 UNLEADED 95 943,462
UNLEADED 100 1010,980 UNLEADED 100 1010,910
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 661,195 DIΕSEL AUTO BIO 652,906
HEATING GASOIL 484,380 HEATING GASOIL 483,179
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 377,630 LPG 374,180
LPG Auto 381,420 LPG Auto 382,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,090
ΒΕΑ 35/40 159,320 ΒΕΑ 30/45 158,140
ΒΕΘ 50/70 145,850 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/02/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ
10/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 956,582 UNLEADED LRP 956,490
UNLEADED 95 953,428 UNLEADED 95 952,462
UNLEADED 100 1020,184 UNLEADED 100 1020,103
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 667,776 DIΕSEL AUTO BIO 659,467
HEATING GASOIL 491,488 HEATING GASOIL 490,268
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,780 LPG 383,310
LPG Auto 389,770 LPG Auto 390,490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,860
ΒΕΑ 35/40 164,100 ΒΕΑ 30/45 162,920
ΒΕΘ 50/70 150,620 - -

ΤΡΙΤΗ 09/02/2016

ΤΡΙΤΗ
09/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 964,921 UNLEADED LRP 964,839
UNLEADED 95 961,748 UNLEADED 95 960,791
UNLEADED 100 1029,043 UNLEADED 100 1028,961
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,412 DIΕSEL AUTO BIO 664,104
HEATING GASOIL 496,096 HEATING GASOIL 494,875
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 399,020 LPG 395,550
LPG Auto 401,080 LPG Auto 401,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,240
ΒΕΑ 35/40 168,600 ΒΕΑ 30/45 167,420
ΒΕΘ 50/70 155,030 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 06/02/2016-08/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
06/02/16-08/02/16
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 968,520 UNLEADED LRP 968,460
UNLEADED 95 965,338 UNLEADED 95 964,382
UNLEADED 100 1032,938 UNLEADED 100 1032,877
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,229 DIΕSEL AUTO BIO 662,049
HEATING GASOIL 494,193 HEATING GASOIL 492,973
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 403,500 LPG 400,020
LPG Auto 404,930 LPG Auto 405,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,810
ΒΕΑ 35/40 169,250 ΒΕΑ 30/45 168,070
ΒΕΘ 50/70 155,620 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/02/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 976,738 UNLEADED LRP 976,667
UNLEADED 95 973,535 UNLEADED 95 972,568
UNLEADED 100 1041,704 UNLEADED 100 1041,633
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,168 DIΕSEL AUTO BIO 661,978
HEATING GASOIL 493,706 HEATING GASOIL 492,475
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 407,410 LPG 403,890
LPG Auto 408,890 LPG Auto 409,640
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153,260
ΒΕΑ 35/40 171,840 ΒΕΑ 30/45 170,640
ΒΕΘ 50/70 158,110 - -

ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2016

ΠΕΜΠΤΗ
04/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 984,742 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 981,518 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1050,216 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,341 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 493,187 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,190 LPG
LPG Auto 416,240 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 155,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 173,260 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 159,440 - -