ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 4th, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01–04/12/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-04/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1016,146 UNLEADED LRP 1017,002
UNLEADED 95 1012,934 UNLEADED 95 1012,882
UNLEADED 100 1081,927 UNLEADED 100 1082,781
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,099 DIΕSEL AUTO BIO 687,627
HEATING GASOIL 513,171 HEATING GASOIL 513,598
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,310 LPG 434,330
LPG Auto 438,420 LPG Auto 438,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,190
ΒΕΑ 35/40 163,320 ΒΕΑ 30/45 161,660
ΒΕΘ 50/70 149,530 - -