ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 21st, 2015:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2015 – 21/12/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1019,350 UNLEADED LRP 1018,099
UNLEADED 95 1016,116 UNLEADED 95 1013,991
UNLEADED 100 1085,354 UNLEADED 100 1083,879
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,091 DIΕSEL AUTO BIO 686,905
HEATING GASOIL 517,229 HEATING GASOIL 515,022
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 431,530 LPG 426,540
LPG Auto 432,210 LPG Auto 431,510
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149,550
ΒΕΑ 35/40 169,240 ΒΕΑ 30/45 167,010
ΒΕΘ 50/70 155,410 - -