ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2015:

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 17/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1017,815 UNLEADED LRP 1017,733
UNLEADED 95 1014,601 UNLEADED 95 1013,625
UNLEADED 100 1083,441 UNLEADED 100 1083,350
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 686,457 DIΕSEL AUTO BIO 685,247
HEATING GASOIL 514,310 HEATING GASOIL 513,069
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,330 LPG 413,790
LPG Auto 420,070 LPG Auto 420,800
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,640 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149,980
ΒΕΑ 35/40 169,060 ΒΕΑ 30/45 167,390
ΒΕΘ 50/70 155,310 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1021,384 UNLEADED LRP 1021,313
UNLEADED 95 1018,170 UNLEADED 95 1017,205
UNLEADED 100 1087,032 UNLEADED 100 1086,971
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 691,848 DIΕSEL AUTO BIO 690,658
HEATING GASOIL 519,548 HEATING GASOIL 518,317
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 418,040 LPG 414,520
LPG Auto 421,070 LPG Auto 421,830
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153,710 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 152,070
ΒΕΑ 35/40 171,130 ΒΕΑ 30/45 169,480
ΒΕΘ 50/70 157,380 - -

ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 15/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1022,107 UNLEADED LRP 1022,045
UNLEADED 95 1018,893 UNLEADED 95 1017,937
UNLEADED 100 1087,845 UNLEADED 100 1087,785
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 697,614 DIΕSEL AUTO BIO 696,424
HEATING GASOIL 525,303 HEATING GASOIL 524,073
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,680 LPG 416,170
LPG Auto 422,610 LPG Auto 423,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 152,880
ΒΕΑ 35/40 171,960 ΒΕΑ 30/45 170,310
ΒΕΘ 50/70 158,200 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12/2015 – 14/12/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1023,418 UNLEADED LRP 1023,327
UNLEADED 95 1020,194 UNLEADED 95 1019,208
UNLEADED 100 1089,320 UNLEADED 100 1089,229
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 707,693 DIΕSEL AUTO BIO 706,472
HEATING GASOIL 535,189 HEATING GASOIL 533,948
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 424,440 LPG 420,890
LPG Auto 427,630 LPG Auto 428,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 156,750 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 155,080
ΒΕΑ 35/40 174,230 ΒΕΑ 30/45 172,560
ΒΕΘ 50/70 160,430 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1022,920 UNLEADED LRP 1022,859
UNLEADED 95 1019,686 UNLEADED 95 1018,720
UNLEADED 100 1089,015 UNLEADED 100 1088,943
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 716,367 DIΕSEL AUTO BIO 715,168
HEATING GASOIL 543,915 HEATING GASOIL 542,674
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,390 LPG 424,850
LPG Auto 432,530 LPG Auto 433,290
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 158,870 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 157,210
ΒΕΑ 35/40 176,400 ΒΕΑ 30/45 174,740
ΒΕΘ 50/70 162,560 - -

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 10/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1023,378 UNLEADED LRP 1023,297
UNLEADED 95 1020,144 UNLEADED 95 1019,157
UNLEADED 100 1089,533 UNLEADED 100 1089,442
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 724,148 DIΕSEL AUTO BIO 722,927
HEATING GASOIL 551,604 HEATING GASOIL 550,342
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 432,890 LPG 429,330
LPG Auto 438,060 LPG Auto 438,790
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 162,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160,630
ΒΕΑ 35/40 179,850 ΒΕΑ 30/45 178,180
ΒΕΘ 50/70 166,000 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1028,523 UNLEADED LRP 1028,463
UNLEADED 95 1025,259 UNLEADED 95 1024,303
UNLEADED 100 1095,127 UNLEADED 100 1095,076
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 731,988 DIΕSEL AUTO BIO 730,798
HEATING GASOIL 558,905 HEATING GASOIL 557,664
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,420 LPG 439,880
LPG Auto 449,150 LPG Auto 449,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 165,900
ΒΕΑ 35/40 185,220 ΒΕΑ 30/45 183,560
ΒΕΘ 50/70 171,280 - -

ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 08/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1034,311 UNLEADED LRP 1034,249
UNLEADED 95 1031,026 UNLEADED 95 1030,060
UNLEADED 100 1101,371 UNLEADED 100 1101,310
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 738,182 DIΕSEL AUTO BIO 736,962
HEATING GASOIL 564,936 HEATING GASOIL 563,685
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 453,400 LPG 449,820
LPG Auto 459,070 LPG Auto 459,850
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 174,240 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 172,570
ΒΕΑ 35/40 192,010 ΒΕΑ 30/45 190,330
ΒΕΘ 50/70 177,980 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05/12/2015- 7/12/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1042,640 UNLEADED LRP 1042,568
UNLEADED 95 1039,344 UNLEADED 95 1038,348
UNLEADED 100 1110,117 UNLEADED 100 1110,036
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,006 DIΕSEL AUTO BIO 743,775
HEATING GASOIL 571,729 HEATING GASOIL 570,468
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 464,100 LPG 460,490
LPG Auto 468,860 LPG Auto 469,630
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 182,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 180,760
ΒΕΑ 35/40 200,300 ΒΕΑ 30/45 198,610
ΒΕΘ 50/70 186,210 - -