ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 19th, 2015:

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1033.294 UNLEADED LRP 1033.212
UNLEADED 95 1029.998 UNLEADED 95 1029.002
UNLEADED 100 1100.589 UNLEADED 100 1100.507
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765.611 DIΕSEL AUTO BIO 764.369
HEATING GASOIL 588.083 HEATING GASOIL 586.812
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450.710 LPG 447.090
LPG Auto 455.320 LPG Auto 456.080
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 191.490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 189.790
ΒΕΑ 35/40 209.330 ΒΕΑ 30/45 207.630
ΒΕΘ 50/70 195.250 - -