ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 27th, 2015:

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 27/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1032,348 UNLEADED LRP 1032,257
UNLEADED 95 1029,195 UNLEADED 95 1028,239
UNLEADED 100 1096,916 UNLEADED 100 1096,825
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,045 DIΕSEL AUTO BIO 765,855
HEATING GASOIL 591,541 HEATING GASOIL 590,321
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 449,810 LPG 446,340
LPG Auto 449,960 LPG Auto 450,670
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,760
ΒΕΑ 35/40 230,450 ΒΕΑ 30/45 228,820
ΒΕΘ 50/70 216,980 - -