ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2015:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1041,887 UNLEADED LRP 1041,806
UNLEADED 95 1038,693 UNLEADED 95 1037,727
UNLEADED 100 1107,504 UNLEADED 100 1107,422
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 772,313 DIΕSEL AUTO BIO 771,113
HEATING GASOIL 598,548 HEATING GASOIL 597,317
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 459,630 LPG 456,120
LPG Auto 460,100 LPG Auto 460,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,670 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 220,030
ΒΕΑ 35/40 239,000 ΒΕΑ 30/45 237,350
ΒΕΘ 50/70 225,320 - -

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1038,236 UNLEADED LRP 1038,175
UNLEADED 95 1035,053 UNLEADED 95 1034,097
UNLEADED 100 1103,598 UNLEADED 100 1103,527
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,466 DIΕSEL AUTO BIO 768,276
HEATING GASOIL 595,416 HEATING GASOIL 594,195
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 454,730 LPG 451,250
LPG Auto 455,130 LPG Auto 455,890
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,900 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,270
ΒΕΑ 35/40 235,170 ΒΕΑ 30/45 233,540
ΒΕΘ 50/70 221,540 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1034,025 UNLEADED LRP 1033,944
UNLEADED 95 1030,863 UNLEADED 95 1029,907
UNLEADED 100 1099,022 UNLEADED 100 1098,940
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,536 DIΕSEL AUTO BIO 765,346
HEATING GASOIL 592,029 HEATING GASOIL 590,808
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,270 LPG 446,790
LPG Auto 450,630 LPG Auto 451,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,380
ΒΕΑ 35/40 231,190 ΒΕΑ 30/45 229,560
ΒΕΘ 50/70 217,630 - -

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 27/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1032,348 UNLEADED LRP 1032,257
UNLEADED 95 1029,195 UNLEADED 95 1028,239
UNLEADED 100 1096,916 UNLEADED 100 1096,825
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,045 DIΕSEL AUTO BIO 765,855
HEATING GASOIL 591,541 HEATING GASOIL 590,321
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 449,810 LPG 446,340
LPG Auto 449,960 LPG Auto 450,670
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,760
ΒΕΑ 35/40 230,450 ΒΕΑ 30/45 228,820
ΒΕΘ 50/70 216,980 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1029,184 UNLEADED LRP 1029,124
UNLEADED 95 1026,062 UNLEADED 95 1025,127
UNLEADED 100 1093,235 UNLEADED 100 1093,174
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,624 DIΕSEL AUTO BIO 763,475
HEATING GASOIL 588,571 HEATING GASOIL 587,381
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 449,160 LPG 445,750
LPG Auto 449,220 LPG Auto 449,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,250
ΒΕΑ 35/40 228,780 ΒΕΑ 30/45 227,180
ΒΕΘ 50/70 215,410 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1027,415 UNLEADED LRP 1027,333
UNLEADED 95 1024,303 UNLEADED 95 1023,368
UNLEADED 100 1091,120 UNLEADED 100 1091,039
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,007 DIΕSEL AUTO BIO 761,848
HEATING GASOIL 586,619 HEATING GASOIL 585,419
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 452,200 LPG 448,790
LPG Auto 451,680 LPG Auto 452,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,590
ΒΕΑ 35/40 228,020 ΒΕΑ 30/45 226,430
ΒΕΘ 50/70 214,730 - -

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 22/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1028,717 UNLEADED LRP 1028,656
UNLEADED 95 1025,615 UNLEADED 95 1024,689
UNLEADED 100 1092,371 UNLEADED 100 1092,320
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,278 DIΕSEL AUTO BIO 763,139
HEATING GASOIL 587,778 HEATING GASOIL 586,599
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 459,820 LPG 456,440
LPG Auto 458,930 LPG Auto 459,670
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,900 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,320
ΒΕΑ 35/40 229,720 ΒΕΑ 30/45 228,130
ΒΕΘ 50/70 216,440 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1029,307 UNLEADED LRP 1029,612
UNLEADED 95 1026,215 UNLEADED 95 1025,656
UNLEADED 100 1092,870 UNLEADED 100 1093,174
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,607 DIΕSEL AUTO BIO 762,957
HEATING GASOIL 587,594 HEATING GASOIL 586,924
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 464,670 LPG 464,040
LPG Auto 463,540 LPG Auto 466,650
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,910
ΒΕΑ 35/40 230,350 ΒΕΑ 30/45 228,690
ΒΕΘ 50/70 217,100 - -

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 20/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1031,961 UNLEADED LRP 1031,910
UNLEADED 95 1028,870 UNLEADED 95 1027,954
UNLEADED 100 1095,504 UNLEADED 100 1095,452
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,942 DIΕSEL AUTO BIO 762,814
HEATING GASOIL 588,774 HEATING GASOIL 587,594
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 468,540 LPG 465,170
LPG Auto 467,450 LPG Auto 468,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,700
ΒΕΑ 35/40 232,130 ΒΕΑ 30/45 230,550
ΒΕΘ 50/70 218,890 - -