ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2011:

Τιμές αγοράς ασφάλτου στις 30/11/2011

Τιμές αγοράς ασφάλτου στις 30/11/2011 (περισσότερα…)

Τιμές αγοράς υγραερίου στις 30/11/2011

Τιμές αγοράς υγραερίου στις 30/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ. (περισσότερα…)

Τιμές αγοράς υγρών καυσίμων στις 30/11/2011

Τιμές αγοράς υγρών καυσίμων στις 30/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ. (περισσότερα…)

Τιμές αγοράς υγρών καυσίμων στις 29/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ.

Τιμές αγοράς υγρών καυσίμων στις 29/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ. (περισσότερα…)

Τιμές αγοράς υγραερίου στις 29/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ.

Τιμές αγοράς υγραερίου στις 29/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ. (περισσότερα…)

Τιμές αγοράς ασφάλτου στις 29/11/2011

Τιμές αγοράς ασφάλτου στις 29/11/2011 (περισσότερα…)

Τιμές αγοράς ασφάλτου από τις 26/11/2011 μέχρι τις 28/11/2011

Τιμές αγοράς ασφάλτου από τις 26/11/2011 μέχρι τις 28/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς Φ.Π.Α.

Ενδεικτικές τιμές αγοράς ασφάλτου

ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ
ΝΟΤΟΣ BITUMEN BEA ΒΟΡΡΑΣ BITUMEN ΒΕΘ
EURO/MT 472,460 475,470

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται μόνο με Φ.Π.Α.

Τιμές αγοράς υγραερίου από τις 26/11/2011 μέχρι και τις 28/11/2011

Τιμές αγοράς υγραερίου από τις 26/11/2011 μέχρι και τις 28/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς επιβαρύνσεις.

Ενδεικτικές τιμές αγοράς υγραερίου

ΕΙΔΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΝΟΤΟΣ L.P.G (AUTO) BEA ΒΟΡΡΑΣ L.P.G. (AUTO) ΒΕΘ
EURO/MT 668,280 674,660

Τιμές αγοράς υγρών καυσίμων από τις 26/11/2011 μέχρι τις 28/11/2011

Τιμές αγοράς υγρών καυσίμων από τις 26/11/2011 μέχρι τις 28/11/2011 από ΕΛ.ΠΕ. με επιβαρύνσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Ενδεικτικές τιμές υγρών καυσίμων

ΕΙΔΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ
SUPER L.R.P. 10PPM ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10PPM ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10PPM
ΤΙΜΗ EXFACTORY ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.224,113 1.218,845 1.281,390
ΕΙΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΙΟ ΝΤΗΖΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ (Νότος) 10PPM ΒΙΟ ΝΤΗΖΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ (Βορράς) 10PPM ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,1
ΤΙΜΗ EXFACTORY ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.113,672 1.113,672 708,299

ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν.3335/05)

2. P.A.E.-[ΤΕΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ] (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2011 ΦΕΚ/425/Β/17-3-11) ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ για Βενζίνες, Πετρ.Θέρμανσης & Κίνησης

3. Ε.Φ.Κ.-[ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ] (Ν.3483/06 ΦΕΚ.169/Α/07-08-06) (όπως Τροποποιήθηκε & ισχύει από 26/06/2009)

4. Δ.Ε.Τ.Ε.-[ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] (Ν.2093/92 ΦΕΚ.181/Α/25-11-92)

** Από Δευτέρα 22/08/2011 σταματά η διάθεση του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 10ppm και τα ΕΛ.ΠΕ διαθέτουν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ BIO, με περιεκτικότητα Βιο-Ντήζελ 3% και προσαύξηση 22€/Μ3

** Από Πέμπτη 08/09/2011 τα ΕΛ.ΠΕ διαθέτουν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ BIO, με προσαύξηση 49€/Μ3

** Από Παρασκευή 14/10/2011 ο (Ε.Φ.Κ.) για το Πετρελαιο Θέρμανσης ορίζεται σε (60)€/χιλιόλιτρο, Ν.3986 (ΦΕΚ 152/Α/2011 ΑΡΘΡΟ 36)