ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.463,989 1.463,449
UNLEADED 100 BIO 1.540,823 1.541,209
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.359,370 1.358,282
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.142,696 1.144,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 768,323 768,802
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 828,623 829,102
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 848,791 859,947
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,569 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,193 675,003
Fuel Oil No 380 1%S 643,517 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 996,600 -
KERO SPECIAL 1.002,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 570,220 571,040
ΒΕΑ 30/45 - 589,140
ΒΕΑ 35/40 588,320 -
ΒΕΘ 50/70 574,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.473,863 1.473,355
UNLEADED 100 BIO 1.550,708 1.551,135
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.356,777 1.355,719
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.140,815 1.142,360
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 765,445 765,944
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 825,745 826,244
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 853,957 865,114
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,678 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 683,211 682,041
Fuel Oil No 380 1%S 651,500 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 991,300 -
KERO SPECIAL 997,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 580,010 578,190
ΒΕΑ 30/45 - 596,260
ΒΕΑ 35/40 598,070 -
ΒΕΘ 50/70 583,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.473,863 1.470,914
UNLEADED 100 BIO 1.550,708 1.548,664
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.356,777 1.351,468
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.140,815 1.138,567
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 765,445 761,997
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 825,745 822,297
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 853,957 862,409
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,678 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 683,211 680,007
Fuel Oil No 380 1%S 651,500 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 991,300 -
KERO SPECIAL 997,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 580,010 578,190
ΒΕΑ 30/45 - 596,260
ΒΕΑ 35/40 598,070 -
ΒΕΘ 50/70 583,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.471,422 1.470,914
UNLEADED 100 BIO 1.548,237 1.548,664
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.352,525 1.351,468
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.137,031 1.138,567
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 761,499 761,997
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 821,799 822,297
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 851,242 862,409
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 814,416 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 681,187 680,007
Fuel Oil No 380 1%S 649,477 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 986,070 -
KERO SPECIAL 991,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 577,340 578,190
ΒΕΑ 30/45 - 596,260
ΒΕΑ 35/40 595,410 -
ΒΕΘ 50/70 581,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.480,535 1.479,965
UNLEADED 100 BIO 1.557,400 1.557,766
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.344,868 1.343,769
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.132,607 1.134,102
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 756,018 756,475
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 816,318 816,775
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,251 865,347
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 806,829 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 680,678 679,457
Fuel Oil No 380 1%S 649,680 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 974,540 -
KERO SPECIAL 980,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 581,130 581,930
ΒΕΑ 30/45 - 599,980
ΒΕΑ 35/40 599,180 -
ΒΕΘ 50/70 584,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.486,302 1.485,742
UNLEADED 100 BIO 1.563,085 1.563,441
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.339,864 1.338,745
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.126,424 1.127,898
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 748,899 749,346
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 809,199 809,646
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,547 865,612
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,849 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 679,163 677,953
Fuel Oil No 380 1%S 648,419 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 967,080 -
KERO SPECIAL 972,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 579,410 580,210
ΒΕΑ 30/45 - 598,220
ΒΕΑ 35/40 597,420 -
ΒΕΘ 50/70 583,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,834 1.491,285
UNLEADED 100 BIO 1.568,526 1.568,913
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.343,199 1.342,112
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.119,681 1.121,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 741,230 741,709
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,530 802,009
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,323 865,388
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,320 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,488 675,298
Fuel Oil No 380 1%S 644,768 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 971,480 -
KERO SPECIAL 977,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 575,280 576,090
ΒΕΑ 30/45 - 594,050
ΒΕΑ 35/40 593,240 -
ΒΕΘ 50/70 579,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,834
UNLEADED 100 BIO 1.568,526
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.343,199
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.119,681
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 741,230
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,530
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,323
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,320 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,488
Fuel Oil No 380 1%S 644,768 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 971,480 -
KERO SPECIAL 977,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 575,280
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 593,240 -
ΒΕΘ 50/70 579,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.501,170 1.500,611
UNLEADED 100 BIO 1.577,842 1.578,197
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.341,898 1.340,800
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.119,233 1.120,718
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 740,193 740,650
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,493 800,950
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 858,005 869,029
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,102 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 674,871 673,671
Fuel Oil No 380 1%S 642,795 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 972,250 -
KERO SPECIAL 977,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 573,210 574,010
ΒΕΑ 30/45 - 591,930
ΒΕΑ 35/40 591,130 -
ΒΕΘ 50/70 576,980 -

ων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.Motor OilKERO972,250-KERO SPECIAL977,910-ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.Motor OilΒΕΑ 50/70 & 70/100573,210574,010ΒΕΑ 30/45-591,930ΒΕΑ 35/40591,130-ΒΕΘ 50/70576,980-

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)