ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.244,053 UNLEADED LRP 1.284,753
UNLEADED 95 1.240,992 UNLEADED 95 1.240,147
UNLEADED 100 1.309,486 UNLEADED 100 1.309,496
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.077,511 DIΕSEL AUTO BIO 1.076,494
HEATING GASOIL 994,858 HEATING GASOIL 993,404
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 664,990 LPG 661,270
LPG Auto 665,980 LPG Auto 666,320
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 437,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 436,150
ΒΕΑ 35/40 453,900 ΒΕΑ 30/45 452,780
ΒΕΘ 50/70 440,760 -

Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.245,497 UNLEADED LRP 1.286,187
UNLEADED 95 1.242,436 UNLEADED 95 1.241,602
UNLEADED 100 1.310,798 UNLEADED 100 1.310,819
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.075,273 DIΕSEL AUTO BIO 1.074,246
HEATING GASOIL 993,263 HEATING GASOIL 991,797
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 669,210 LPG 665,500
LPG Auto 669,430 LPG Auto 669,780
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 434,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,300
ΒΕΑ 35/40 451,010 ΒΕΑ 30/45 449,890
ΒΕΘ 50/70 437,910 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 6 έως 8 Οκτώβριος 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 6-8 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.248,395 UNLEADED LRP 1.289,105
UNLEADED 95 1.245,344 UNLEADED 95 1.244,510
UNLEADED 100 1.313,666 UNLEADED 100 1.313,686
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.074,927 DIΕSEL AUTO BIO 1.073,910
HEATING GASOIL 994,198 HEATING GASOIL 992,754
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 673,470 LPG 669,770
LPG Auto 673,560 LPG Auto 673,920
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,160
ΒΕΑ 35/40 449,830 ΒΕΑ 30/45 448,730
ΒΕΘ 50/70 436,750 -

Παρασκευή, 5 Οκτώβριος 2018

Παρασκευή, 5 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.248,822 UNLEADED LRP 1.289,522
UNLEADED 95 1.245,781 UNLEADED 95 1.244,937
UNLEADED 100 1.313,971 UNLEADED 100 1.313,981
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.071,723 DIΕSEL AUTO BIO 1.070,717
HEATING GASOIL 992,184 HEATING GASOIL 990,730
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 672,530 LPG 668,840
LPG Auto 673,100 LPG Auto 673,450
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 429,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 428,340
ΒΕΑ 35/40 445,980 ΒΕΑ 30/45 444,870
ΒΕΘ 50/70 432,920 -

Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018

Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.247,002 UNLEADED LRP 1.287,732
UNLEADED 95 1.243,961 UNLEADED 95 1.243,167
UNLEADED 100 1.312,029 UNLEADED 100 1.312,090
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.066,425 DIΕSEL AUTO BIO 1.065,458
HEATING GASOIL 988,228 HEATING GASOIL 986,804
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 667,790 LPG 664,150
LPG Auto 669,230 LPG Auto 669,620
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,950 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 422,870
ΒΕΑ 35/40 440,450 ΒΕΑ 30/45 439,370
ΒΕΘ 50/70 427,420 -

Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.241,927 UNLEADED LRP 1.282,657
UNLEADED 95 1.238,896 UNLEADED 95 1.238,093
UNLEADED 100 1.306,690 UNLEADED 100 1.306,741
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.058,706 DIΕSEL AUTO BIO 1.057,729
HEATING GASOIL 981,597 HEATING GASOIL 980,173
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 658,310 LPG 654,670
LPG Auto 660,800 LPG Auto 661,180
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 417,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 416,210
ΒΕΑ 35/40 433,740 ΒΕΑ 30/45 432,660
ΒΕΘ 50/70 420,750 -

Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.234,625 UNLEADED LRP 1.275,315
UNLEADED 95 1.231,604 UNLEADED 95 1.230,780
UNLEADED 100 1.299,052 UNLEADED 100 1.299,062
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.050,418 DIΕSEL AUTO BIO 1.049,401
HEATING GASOIL 973,827 HEATING GASOIL 972,393
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 645,750 LPG 642,080
LPG Auto 648,950 LPG Auto 649,280
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 410,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 408,990
ΒΕΑ 35/40 426,470 ΒΕΑ 30/45 425,370
ΒΕΘ 50/70 413,540 -

Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018

Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.229,428 UNLEADED LRP 1.270,108
UNLEADED 95 1.226,408 UNLEADED 95 1.225,574
UNLEADED 100 1.293,570 UNLEADED 100 1.293,570
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.044,417 DIΕSEL AUTO BIO 1.043,410
HEATING GASOIL 968,651 HEATING GASOIL 967,206
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 634,030 LPG 630,370
LPG Auto 637,770 LPG Auto 638,100
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 404,350
ΒΕΑ 35/40 421,780 ΒΕΑ 30/45 420,670
ΒΕΘ 50/70 408,890 -

Σάββατο έως Κυριακή, 29 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.229,428 UNLEADED LRP 1.270,108
UNLEADED 95 1.226,408 UNLEADED 95 1.225,574
UNLEADED 100 1.293,570 UNLEADED 100 1.293,570
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.044,051 DIΕSEL AUTO BIO 1.043,410
HEATING GASOIL 968,285 HEATING GASOIL 967,542
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 632,550 LPG 630,370
LPG Auto 636,370 LPG Auto 638,100
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 404,350
ΒΕΑ 35/40 421,860 ΒΕΑ 30/45 420,670
ΒΕΘ 50/70 408,980 -