ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Τρίτη, 7 Μάιος 2019

Τρίτη, 7 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.260,396
UNLEADED 95 BIO 1.217,224 1.215,698
UNLEADED 100 BIO 1.286,980 1.286,308
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,707 1.007,978
HEATING GASOIL 928,398 926,812
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,054 921,071
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 536,895 533,051
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,195 593,351
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 687,616 711,811
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,598 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,078 486,217
Fuel Oil No 380 1%S 473,159 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,800 -
KERO SPECIAL 619,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,870 385,110
ΒΕΑ 30/45 - 402,170
ΒΕΑ 35/40 403,920 -
ΒΕΘ 50/70 390,460 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 06 Μαΐου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.260,955
UNLEADED 95 BIO 1.217,773 1.216,248
UNLEADED 100 BIO 1.287,601 1.286,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,266 1.008,548
HEATING GASOIL 928,957 927,371
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,573 921,600
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 537,413 533,559
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,713 593,859
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,216 712,451
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,085 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,567 486,706
Fuel Oil No 380 1%S 473,627 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,460 -
KERO SPECIAL 619,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,280 385,530
ΒΕΑ 30/45 - 402,610
ΒΕΑ 35/40 404,350 -
ΒΕΘ 50/70 390,880 -

Παρασκευή, 3 Μάιος 2019

Παρασκευή, 3 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.262,084
UNLEADED 95 BIO 1.218,932 1.217,376
UNLEADED 100 BIO 1.288,801 1.288,119
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,358 1.005,618
HEATING GASOIL 926,119 924,513
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 921,701 922,708
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 538,400 534,536
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,700 594,836
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,353 714,577
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,787 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,272 486,390
Fuel Oil No 380 1%S 473,627 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 611,640 -
KERO SPECIAL 617,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,510 387,750
ΒΕΑ 30/45 - 404,830
ΒΕΑ 35/40 406,590 -
ΒΕΘ 50/70 393,110 -

 

Πέμπτη, 2 Μάιος 2019

Πέμπτη, 2 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.265,684
UNLEADED 95 BIO 1.222,492 1.220,966
UNLEADED 100 BIO 1.292,543 1.291,882
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,822 1.004,114
HEATING GASOIL 925,174 923,608
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 927,275 928,312
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 543,322 539,478
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,622 599,778
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,410 724,717
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,428 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,764 485,903
Fuel Oil No 380 1%S 473,179 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 611,550 -
KERO SPECIAL 616,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,240 390,510
ΒΕΑ 30/45 - 407,620
ΒΕΑ 35/40 409,360 -
ΒΕΘ 50/70 395,850 -

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.268,908
UNLEADED 95 BIO 1.225,645 1.224,190
UNLEADED 100 BIO 1.295,737 1.295,157
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,073 1.005,425
HEATING GASOIL 927,472 925,957
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,001 934,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 548,367 544,573
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,667 604,873
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,947 735,324
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 583,089 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,984 487,184
Fuel Oil No 380 1%S 474,257 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,930 -
KERO SPECIAL 620,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,070 394,380
ΒΕΑ 30/45 - 411,500
ΒΕΑ 35/40 413,190 -
ΒΕΘ 50/70 399,680 -

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.270,433
UNLEADED 95 BIO 1.227,282 1.225,727
UNLEADED 100 BIO 1.297,404 1.296,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,242 1.006,494
HEATING GASOIL (ΧΠ) 799,019 797,402
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,956 937,963
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,794 547,919
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,094 608,219
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,615 742,880
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,469 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,770 486,878
Fuel Oil No 380 1%S 473,769 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 617,010 -
KERO SPECIAL 622,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,160 395,390
ΒΕΑ 30/45 - 412,510
ΒΕΑ 35/40 414,280 -
ΒΕΘ 50/70 400,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλο Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2019

Μεγάλο Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.273,536
UNLEADED 95 BIO 1.230,353 1.228,828
UNLEADED 100 BIO 1.300,385 1.299,713
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,490 1.008,772
HEATING GASOIL (ΧΠ) 802,040 800,453
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,713 940,740
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,448 550,594
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,748 610,894
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,123 746,369
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,900 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,510 485,648
Fuel Oil No 380 1%S 472,030 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 620,060 -
KERO SPECIAL 625,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,090 395,350
ΒΕΑ 30/45 - 412,430
ΒΕΑ 35/40 414,170 -
ΒΕΘ 50/70 400,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλη Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.272,874
UNLEADED 95 BIO 1.229,692 1.228,178
UNLEADED 100 BIO 1.299,550 1.298,899
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,833 1.010,134
HEATING GASOIL (ΧΠ) 803,901 802,334
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,581 937,353
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,571 547,746
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,871 608,046
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,150 741,344
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,550 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 485,851 484,010
Fuel Oil No 380 1%S 469,996 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 620,370 -
KERO SPECIAL 625,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,560 393,830
ΒΕΑ 30/45 - 410,870
ΒΕΑ 35/40 412,600 -
ΒΕΘ 50/70 399,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.268,115
UNLEADED 95 BIO 1.224,933 1.223,427
UNLEADED 100 BIO 1.294,486 1.293,844
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,998 1.006,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 799,924 798,358
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 931,658 932,431
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,146 543,342
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,446 603,642
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,689 732,791
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,144 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 478,895 477,054
Fuel Oil No 380 1%S 462,806 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,250 -
KERO SPECIAL 619,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,160 387,440
ΒΕΑ 30/45 - 404,410
ΒΕΑ 35/40 406,130 -
ΒΕΘ 50/70 392,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)