ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Σάββατο έως Δευτέρα, 01έως 03 Ιουνίου2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 01έως 03 Ιουνίου2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.396,561 1.396,053
UNLEADED 100 BIO 1.470,650 1.471,057
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.151,699 1.150,662
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,379 991,864
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,315 600,793
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,615 661,093
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 806,270 817,152
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,186 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 560,581 559,431
Fuel Oil No 380 1%S 540,332 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 736,950 -
KERO SPECIAL 742,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 492,030 492,840
ΒΕΑ 30/45 - 510,440
ΒΕΑ 35/40 509,620 -
ΒΕΘ 50/70 495,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 31 ΜαΪου 2024

Παρασκευή, 31 ΜαΪου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,687 1.398,138
UNLEADED 100 BIO 1.472,826 1.473,192
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.152,675 1.151,597
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 987,105 988,559
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 596,766 597,213
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,066 657,513
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,938 815,768
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,087 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,221 557,041
Fuel Oil No 380 1%S 537,576 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 741,730 -
KERO SPECIAL 747,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 491,350 492,140
ΒΕΑ 30/45 - 509,740
ΒΕΑ 35/40 508,950 -
ΒΕΘ 50/70 495,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.399,450 1.398,951
UNLEADED 100 BIO 1.473,559 1.473,965
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.152,462 1.151,425
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 980,921 982,406
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 590,318 590,796
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,618 651,096
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,605 811,467
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,111 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 553,228 552,078
Fuel Oil No 380 1%S 531,962 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 746,980 -
KERO SPECIAL 752,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 487,850 488,660
ΒΕΑ 30/45 - 506,250
ΒΕΑ 35/40 505,440 -
ΒΕΘ 50/70 491,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 29 Μαϊου 2024

Τετάρτη, 29 Μαϊου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,037 1.397,497
UNLEADED 100 BIO 1.472,125 1.472,491
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.150,682 1.149,614
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 972,663 974,118
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,480 581,928
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,780 642,228
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,435 807,277
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,104 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 548,590 547,410
Fuel Oil No 380 1%S 526,887 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 750,350 -
KERO SPECIAL 755,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 482,740 483,540
ΒΕΑ 30/45 - 501,130
ΒΕΑ 35/40 500,330 -
ΒΕΘ 50/70 486,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.399,450 1.398,931
UNLEADED 100 BIO 1.473,640 1.474,026
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.150,692 1.149,645
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,341 957,805
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 563,398 563,865
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 623,698 624,165
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,357 803,219
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,523 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 546,484 545,315
Fuel Oil No 380 1%S 524,406 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 754,780 -
KERO SPECIAL 760,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 479,730 480,530
ΒΕΑ 30/45 - 498,140
ΒΕΑ 35/40 497,350 -
ΒΕΘ 50/70 483,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Μαΐου 2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Μαΐου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.399,124 1.398,595
UNLEADED 100 BIO 1.473,284 1.473,660
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.150,396 1.149,329
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,096 957,551
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 563,174 563,622
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 623,474 623,922
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,053 802,883
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,310 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 546,251 545,072
Fuel Oil No 380 1%S 524,182 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 754,430 -
KERO SPECIAL 759,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 479,510 480,300
ΒΕΑ 30/45 - 497,900
ΒΕΑ 35/40 497,120 -
ΒΕΘ 50/70 483,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

Παρασκευή, 24 Μαΐου  2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.404,901 1.404,342
UNLEADED 100 BIO 1.479,101 1.479,447
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.155,086 1.153,997
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,255 946,699
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 550,930 551,367
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,230 611,667
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,036 801,846
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,268 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 548,041 546,840
Fuel Oil No 380 1%S 525,494 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 761,090 -
KERO SPECIAL 766,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 479,470 480,240
ΒΕΑ 30/45 - 497,830
ΒΕΑ 35/40 497,060 -
ΒΕΘ 50/70 483,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 ΜαΪου 2024

Πέμπτη, 23 ΜαΪου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.412,061 1.411,552
UNLEADED 100 BIO 1.486,373 1.486,759
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.158,035 1.156,987
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 935,401 936,702
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 539,733 540,150
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 600,033 600,450
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,567 800,392
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,386 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 549,790 548,631
Fuel Oil No 380 1%S 527,050 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 763,840 -
KERO SPECIAL 769,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 479,090 479,890
ΒΕΑ 30/45 - 497,490
ΒΕΑ 35/40 496,690 -
ΒΕΘ 50/70 482,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 22 ΜαΪου 2024

Τετάρτη, 22 ΜαΪου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.416,301 1.415,773
UNLEADED 100 BIO 1.490,604 1.490,990
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.158,004 1.156,947
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 925,505 926,796
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 528,759 529,166
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 589,059 589,466
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,188 797,992
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,267 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 549,963 548,804
Fuel Oil No 380 1%S 527,233 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 761,760 -
KERO SPECIAL 767,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 476,490 477,290
ΒΕΑ 30/45 - 494,880
ΒΕΑ 35/40 494,080 -
ΒΕΘ 50/70 480,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)