ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Φεβρουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.139,423
UNLEADED 95 BIO 1.095,255 1.094,788
UNLEADED 100 BIO 1.162,407 1.162,814
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 958,877 957,891
HEATING GASOIL (ΧΠ) 749,146 748,047
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 934,485 934,892
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 557,387 553,615
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,687 613,915
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,730 683,558
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,172 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 451,822 450,714
Fuel Oil No 380 1%S 438,968 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 552,730 -
KERO SPECIAL 558,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,390 358,300
ΒΕΑ 30/45 - 375,080
ΒΕΑ 35/40 376,170 -
ΒΕΘ 50/70 362,920 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.137,939
UNLEADED 95 BIO 1.093,750 1.093,302
UNLEADED 100 BIO 1.160,750 1.161,167
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 957,128 956,162
HEATING GASOIL (ΧΠ) 748,443 747,376
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,011 933,438
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,774 551,031
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,074 611,331
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,168 689,966
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,301 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,653 449,565
Fuel Oil No 380 1%S 437,757 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 551,800 -
KERO SPECIAL 557,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 357,600 356,530
ΒΕΑ 30/45 - 373,280
ΒΕΑ 35/40 374,350 -
ΒΕΘ 50/70 361,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.137,461
UNLEADED 95 BIO 1.093,333 1.092,835
UNLEADED 100 BIO 1.160,170 1.160,526
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,328 954,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,610 746,491
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 932,563 932,930
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,075 549,283
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,375 609,583
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,518 698,183
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,080 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,422 448,284
Fuel Oil No 380 1%S 436,507 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,850 -
KERO SPECIAL 556,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 355,310 354,200
ΒΕΑ 30/45 - 370,910
ΒΕΑ 35/40 372,020 -
ΒΕΘ 50/70 358,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.134,817
UNLEADED 95 BIO 1.090,679 1.090,200
UNLEADED 100 BIO 1.157,343 1.157,729
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,250 953,254
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,112 746,013
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 930,112 930,499
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 549,760 546,007
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,060 606,307
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,046 701,691
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,066 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 446,941 445,823
Fuel Oil No 380 1%S 433,832 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,030 -
KERO SPECIAL 555,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,720 350,630
ΒΕΑ 30/45 - 367,290
ΒΕΑ 35/40 368,390 -
ΒΕΘ 50/70 355,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.134,389
UNLEADED 95 BIO 1.090,262 1.089,773
UNLEADED 100 BIO 1.156,916 1.157,292
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,935 952,918
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,447 746,339
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 926,818 927,183
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 545,621 541,848
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,921 602,148
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,670 704,295
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,229 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 445,670 444,551
Fuel Oil No 380 1%S 432,398 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,740 -
KERO SPECIAL 556,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,560 348,450
ΒΕΑ 30/45 - 365,110
ΒΕΑ 35/40 366,220 -
ΒΕΘ 50/70 353,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 2 έως 4 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 2 έως 04 Φεβρουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.132,173
UNLEADED 95 BIO 1.088,045 1.087,566
UNLEADED 100 BIO 1.154,699 1.155,075
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,297 951,290
HEATING GASOIL (ΧΠ) 746,176 745,078
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 919,464 919,850
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 537,667 533,895
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,967 594,195
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,569 701,214
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,066 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 444,266 443,158
Fuel Oil No 380 1%S 431,005 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,380 -
KERO SPECIAL 555,640 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 347,950 346,850
ΒΕΑ 30/45 - 363,530
ΒΕΑ 35/40 364,630 -
ΒΕΘ 50/70 351,460 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.129,366
UNLEADED 95 BIO 1.085,218 1.084,749
UNLEADED 100 BIO 1.151,913 1.152,299
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,002 948,006
HEATING GASOIL (ΧΠ) 743,125 742,037
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 910,169 910,566
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 527,926 524,172
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 588,226 584,472
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,324 695,021
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 567,457 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 440,473 439,375
Fuel Oil No 380 1%S 427,191 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,380 -
KERO SPECIAL 552,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,370 343,280
ΒΕΑ 30/45 - 359,970
ΒΕΑ 35/40 361,060 -
ΒΕΘ 50/70 347,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.130,464
UNLEADED 95 BIO 1.086,306 1.085,838
UNLEADED 100 BIO 1.153,194 1.153,590
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,670 946,684
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,017 740,928
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 906,121 906,518
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 523,451 519,677
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 583,751 579,977
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,327 694,095
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,108 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 439,304 438,195
Fuel Oil No 380 1%S 426,031 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,470 -
KERO SPECIAL 551,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,500 342,410
ΒΕΑ 30/45 - 359,150
ΒΕΑ 35/40 360,250 -
ΒΕΘ 50/70 347,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.129,529
UNLEADED 95 BIO 1.085,359 1.084,902
UNLEADED 100 BIO 1.152,360 1.152,767
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,481 945,484
HEATING GASOIL (ΧΠ) 740,470 739,372
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 901,331 901,738
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 518,823 515,050
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,123 575,350
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,429 688,247
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 557,796 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,557 435,439
Fuel Oil No 380 1%S 423,194 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 545,090 -
KERO SPECIAL 550,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,630 339,540
ΒΕΑ 30/45 - 356,310
ΒΕΑ 35/40 357,410 -
ΒΕΘ 50/70 344,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)