ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,142
UNLEADED 95 BIO 1.151,881 1.151,383
UNLEADED 100 BIO 1.221,709 1.222,106
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,766 969,719
HEATING GASOIL 899,281 898,142
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 820,805 823,114
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 437,371 433,466
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,671 493,766
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 590,340 614,891
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 474,504 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 430,364 429,205
Fuel Oil No 380 1%S 413,065 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,980 -
KERO SPECIAL 589,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,620 275,480
ΒΕΑ 30/45 - 292,780
ΒΕΑ 35/40 293,920 -
ΒΕΘ 50/70 280,260 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,823
UNLEADED 95 BIO 1.146,542 1.146,055
UNLEADED 100 BIO 1.216,441 1.216,848
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 963,494 962,447
HEATING GASOIL 892,141 891,003
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 815,008 817,327
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 431,137 427,221
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,437 487,521
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,646 612,257
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 467,385 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 424,069 422,909
Fuel Oil No 380 1%S 406,973 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,280 -
KERO SPECIAL 580,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,490 269,350
ΒΕΑ 30/45 - 286,700
ΒΕΑ 35/40 287,840 -
ΒΕΘ 50/70 274,140 -

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,273
UNLEADED 95 BIO 1.145,994 1.145,495
UNLEADED 100 BIO 1.215,974 1.216,359
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,362 959,305
HEATING GASOIL 888,786 887,636
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 811,937 814,245
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 427,924 423,998
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,224 484,298
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,499 610,131
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,907 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 417,824 416,665
Fuel Oil No 380 1%S 400,505 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,860 -
KERO SPECIAL 576,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,610 264,460
ΒΕΑ 30/45 - 281,820
ΒΕΑ 35/40 282,970 -
ΒΕΘ 50/70 269,260 -

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.188,362
UNLEADED 95 BIO 1.144,061 1.143,583
UNLEADED 100 BIO 1.214,041 1.214,468
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,009 954,982
HEATING GASOIL 884,250 883,121
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 806,872 809,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 422,746 418,841
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 483,046 479,141
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,289 605,962
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 458,477 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 413,106 411,966
Fuel Oil No 380 1%S 395,847 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,920 -
KERO SPECIAL 571,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,600 262,480
ΒΕΑ 30/45 - 279,860
ΒΕΑ 35/40 280,980 -
ΒΕΘ 50/70 267,260 -

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2019

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.191,900
UNLEADED 95 BIO 1.147,631 1.147,132
UNLEADED 100 BIO 1.217,579 1.217,976
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,165 954,108
HEATING GASOIL 883,040 881,901
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 798,400 800,710
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 413,166 409,251
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 473,466 469,551
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,517 605,138
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 446,700 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 414,864 413,706
Fuel Oil No 380 1%S 397,921 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,250 -
KERO SPECIAL 570,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,810 266,670
ΒΕΑ 30/45 - 284,020
ΒΕΑ 35/40 285,160 -
ΒΕΘ 50/70 271,460 -

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2019

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,165
UNLEADED 95 BIO 1.150,886 1.150,407
UNLEADED 100 BIO 1.220,662 1.221,079
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 957,505 956,467
HEATING GASOIL 885,115 883,995
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 792,614 794,932
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 406,474 402,590
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 466,774 462,890
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,055 605,616
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 438,207 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 421,679 420,539
Fuel Oil No 380 1%S 405,163 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,820 -
KERO SPECIAL 574,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,690 275,570
ΒΕΑ 30/45 - 292,870
ΒΕΑ 35/40 293,990 -
ΒΕΘ 50/70 280,330 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 31 Αυγούστου έως 02 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 31 Αυγούστου έως 02 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.198,196
UNLEADED 95 BIO 1.153,926 1.153,448
UNLEADED 100 BIO 1.223,550 1.223,967
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,755 954,738
HEATING GASOIL 882,684 881,565
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 782,200 784,519
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 394,983 391,108
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 455,283 451,408
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,259 602,738
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 424,539 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,689 426,560
Fuel Oil No 380 1%S 412,048 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,600 -
KERO SPECIAL 574,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,070 282,950
ΒΕΑ 30/45 - 300,190
ΒΕΑ 35/40 301,310 -
ΒΕΘ 50/70 287,700 -

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,372
UNLEADED 95 BIO 1.153,123 1.152,634
UNLEADED 100 BIO 1.222,614 1.223,021
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,741 952,704
HEATING GASOIL 880,070 878,952
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 773,006 775,315
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 384,986 381,101
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 445,286 441,401
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,669 599,097
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 412,935 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,208 430,069
Fuel Oil No 380 1%S 416,217 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 567,530 -
KERO SPECIAL 572,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,720 285,600
ΒΕΑ 30/45 - 302,820
ΒΕΑ 35/40 303,940 -
ΒΕΘ 50/70 290,350 -

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,287
UNLEADED 95 BIO 1.151,037 1.150,550
UNLEADED 100 BIO 1.220,509 1.220,916
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,460 951,423
HEATING GASOIL 878,433 877,303
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 770,230 772,538
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,463 378,578
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,763 438,878
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,143 594,571
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 410,911 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,669 432,520
Fuel Oil No 380 1%S 419,116 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,880 -
KERO SPECIAL 572,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,720 285,590
ΒΕΑ 30/45 - 302,810
ΒΕΑ 35/40 303,940 -
ΒΕΘ 50/70 290,350 -