ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020

Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,680
UNLEADED 95 BIO 1.201,440 1.200,962
UNLEADED 100 BIO 1.271,206 1.271,623
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,466 992,438
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,470 788,350
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 996,899 999,197
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 610,546 606,692
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,846 666,992
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,926 811,223
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,821 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,557 557,417
Fuel Oil No 380 1%S 551,509 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,820 -
KERO SPECIAL 592,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,020 289,900
ΒΕΑ 30/45 - 307,020
ΒΕΑ 35/40 299,130 -
ΒΕΘ 50/70 285,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020

Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,469
UNLEADED 95 BIO 1.203,230 1.202,763
UNLEADED 100 BIO 1.272,904 1.273,332
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,340 993,333
HEATING GASOIL (ΧΠ) 790,273 789,164
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,953 1.001,272
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,895 609,072
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,195 669,372
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,875 811,152
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,771 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 552,394 551,285
Fuel Oil No 380 1%S 544,655 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 587,410 -
KERO SPECIAL 592,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,620 284,500
ΒΕΑ 30/45 - 301,590
ΒΕΑ 35/40 293,700 -
ΒΕΘ 50/70 280,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020

Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,070
UNLEADED 95 BIO 1.200,850 1.200,362
UNLEADED 100 BIO 1.270,413 1.270,810
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,120 992,103
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,950 787,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 997,621 999,909
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,387 608,533
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,687 668,833
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,818 804,033
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,899 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 544,472 543,332
Fuel Oil No 380 1%S 536,091 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,280 -
KERO SPECIAL 591,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,010 276,870
ΒΕΑ 30/45 - 293,930
ΒΕΑ 35/40 286,070 -
ΒΕΘ 50/70 272,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιανουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιανουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,507
UNLEADED 95 BIO 1.198,268 1.197,799
UNLEADED 100 BIO 1.267,809 1.268,216
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,984 992,977
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,377 788,280
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 996,278 998,576
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 611,888 608,044
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,188 668,344
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 772,577 796,802
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,089 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 537,230 536,112
Fuel Oil No 380 1%S 528,087 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,940 -
KERO SPECIAL 591,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,950 268,820
ΒΕΑ 30/45 - 285,880
ΒΕΑ 35/40 278,020 -
ΒΕΘ 50/70 264,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020

Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,130
UNLEADED 95 BIO 1.197,922 1.197,423
UNLEADED 100 BIO 1.267,444 1.267,819
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,381 993,344
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,683 788,544
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 991,143 993,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 606,082 602,217
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,382 662,517
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 772,058 796,252
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,960 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 533,691 532,542
Fuel Oil No 380 1%S 524,162 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,990 -
KERO SPECIAL 590,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 255,820 263,670
ΒΕΑ 30/45 - 280,730
ΒΕΑ 35/40 272,880 -
ΒΕΘ 50/70 259,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη έως Πέμπτη, 1έως 2 Ιανουαρίου 2020

Τετάρτη έως Πέμπτη, 1έως 2 Ιανουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,740
UNLEADED 95 BIO 1.198,592 1.198,033
UNLEADED 100 BIO 1.268,278 1.268,603
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,845 994,737
HEATING GASOIL (ΧΠ) 791,198 789,988
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 986,231 985,885
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 599,807 593,217
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,107 653,517
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,665 799,019
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,960 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,992 529,389
Fuel Oil No 380 1%S 522,128 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,450 -
KERO SPECIAL 591,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,460 260,140
ΒΕΑ 30/45 - 277,250
ΒΕΑ 35/40 268,560 -
ΒΕΘ 50/70 255,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,814
UNLEADED 95 BIO 1.173,594 1.173,097
UNLEADED 100 BIO 1.243,188 1.243,564
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,218 996,161
HEATING GASOIL (ΧΠ) 792,704 791,564
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 975,501 977,769
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 588,304 584,409
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 648,604 644,709
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,356 795,683
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,535 530,375
Fuel Oil No 380 1%S 521,589 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,330 -
KERO SPECIAL 593,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,720 260,620
ΒΕΑ 30/45 - 277,780
ΒΕΑ 35/40 269,890 -
ΒΕΘ 50/70 256,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,641
UNLEADED 95 BIO 1.173,432 1.172,903
UNLEADED 100 BIO 1.243,147 1.243,503
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,669 995,601
HEATING GASOIL (ΧΠ) 792,398 791,229
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 963,988 966,246
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,599 572,684
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,899 632,984
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 761,196 785,554
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,829 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 532,572 531,392
Fuel Oil No 380 1%S 522,758 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,080 -
KERO SPECIAL 593,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,750 261,660
ΒΕΑ 30/45 - 278,860
ΒΕΑ 35/40 270,950 -
ΒΕΘ 50/70 257,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη έως Παρασκευή, 25 έως 27 Δεκεμβρίου 2019

Τετάρτη έως Παρασκευή, 25 έως 27 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.215,545
UNLEADED 95 BIO 1.171,337 1.170,809
UNLEADED 100 BIO 1.241,083 1.241,439
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,798 993,730
HEATING GASOIL (ΧΠ) 791,046 789,866
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 953,218 955,486
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 566,561 562,635
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,861 622,935
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 745,362 769,739
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 532,258 531,078
Fuel Oil No 380 1%S 522,575 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,750 -
KERO SPECIAL 592,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,070 261,980
ΒΕΑ 30/45 - 279,200
ΒΕΑ 35/40 271,280 -
ΒΕΘ 50/70 257,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)