ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,150,447 UNLEADED LRP 1,191,137
UNLEADED 95 1,147,580 UNLEADED 95 1,146,796
UNLEADED 100 1,210,807 UNLEADED 100 1,210,817
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,168 DIΕSEL AUTO BIO 944,222
HEATING GASOIL 736,372 HEATING GASOIL 735,315
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 462,230 LPG 457,120
LPG Auto 465,520 LPG Auto 464,210
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,140 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,110
ΒΕΑ 35/40 328,680 ΒΕΑ 30/45 327,640
ΒΕΘ 50/70 316,420 -

ΤΡΙΤΗ 10/04/2018

ΤΡΙΤΗ 10/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,265 UNLEADED LRP 1,187,955
UNLEADED 95 1,144,387 UNLEADED 95 1,143,604
UNLEADED 100 1,168,316 UNLEADED 100 1,207,685
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,788 DIΕSEL AUTO BIO 941,843
HEATING GASOIL 733,871 HEATING GASOIL 732,812
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,960 LPG 453,850
LPG Auto 462,490 LPG Auto 461,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,490
ΒΕΑ 35/40 327,090 ΒΕΑ 30/45 326,050
ΒΕΘ 50/70 314,800 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,428 UNLEADED LRP 1,188,148
UNLEADED 95 1,144,549 UNLEADED 95 1,143,797
UNLEADED 100 1,168,489 UNLEADED 100 1,207,888
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,707 DIΕSEL AUTO BIO 941,802
HEATING GASOIL 733,646 HEATING GASOIL 732,640
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 456,060 LPG 450,980
LPG Auto 460,300 LPG Auto 459,030
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,210
ΒΕΑ 35/40 325,790 ΒΕΑ 30/45 324,770
ΒΕΘ 50/70 313,500 -

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,943 UNLEADED LRP 1,189,663
UNLEADED 95 1,146,075 UNLEADED 95 1,145,322
UNLEADED 100 1,170,086 UNLEADED 100 1,209,332
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,154 DIΕSEL AUTO BIO 942,250
HEATING GASOIL 734,114 HEATING GASOIL 733,108
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 447,630 LPG 442,560
LPG Auto 453,260 LPG Auto 451,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,350
ΒΕΑ 35/40 323,900 ΒΕΑ 30/45 322,890
ΒΕΘ 50/70 311,640 -

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 05/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 05/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,695 UNLEADED LRP 1,190,375
UNLEADED 95 1.146,838 UNLEADED 95 1,146,055
UNLEADED 100 1.209,892 UNLEADED 100 1,209,892
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,694 DIΕSEL AUTO BIO 942,748
HEATING GASOIL 734,643 HEATING GASOIL 733,595
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,350 LPG 438,250
LPG Auto 449,790 LPG Auto 448,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,990
ΒΕΑ 35/40 322,520 ΒΕΑ 30/45 321,480
ΒΕΘ 50/70 310,290 -

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.151,923 UNLEADED LRP 1.192,633
UNLEADED 95 1.149,075 UNLEADED 95 1.148,312
UNLEADED 100 1.212,037 UNLEADED 100 1.212,078
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,425 DIΕSEL AUTO BIO 943,511
HEATING GASOIL 735,538 HEATING GASOIL 734,511
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 446,760 LPG 441,700
LPG Auto 453,210 LPG Auto 451,930
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,830 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,820
ΒΕΑ 35/40 323,290 ΒΕΑ 30/45 322,280
ΒΕΘ 50/70 311,090 -

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 03/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 03/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP UNLEADED LRP 1.193,955
UNLEADED 95 UNLEADED 95 1.149,634
UNLEADED 100 UNLEADED 100 1.213,288
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO DIΕSEL AUTO BIO 942,423
HEATING GASOIL HEATING GASOIL 733,871
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG LPG 445,160
LPG Auto LPG Auto 455,130
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,600
ΒΕΑ 35/40 ΒΕΑ 30/45 323,020
ΒΕΘ 50/70 -

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP UNLEADED LRP 1.193,955
UNLEADED 95 UNLEADED 95 1.149,634
UNLEADED 100 UNLEADED 100 1.213,288
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO DIΕSEL AUTO BIO 942,423
HEATING GASOIL HEATING GASOIL 733,871
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG LPG 445,160
LPG Auto LPG Auto 455,130
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,600
ΒΕΑ 35/40 ΒΕΑ 30/45 323,020
ΒΕΘ 50/70 -

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.153,234 UNLEADED LRP 1.193,955
UNLEADED 95 1.150,387 UNLEADED 95 1.149,634
UNLEADED 100 1.213,247 UNLEADED 100 1.213,288
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,338 DIΕSEL AUTO BIO 942,423
HEATING GASOIL 734,888 HEATING GASOIL 733,871
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,210 LPG 445,160
LPG Auto 456,400 LPG Auto 455,130
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,600
ΒΕΑ 35/40 324,030 ΒΕΑ 30/45 323,020
ΒΕΘ 50/70 311,850 -