ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,624 UNLEADED LRP 1.141,326
UNLEADED 95 1.097,645 UNLEADED 95 1.096,842
UNLEADED 100 1.162,500 UNLEADED 100 1.162,510
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 897,878 DIΕSEL AUTO BIO 896,891
HEATING GASOIL 682,197 HEATING GASOIL 681,098
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,520 LPG 527,170
LPG Auto 534,150 LPG Auto 535,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 288,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,500
ΒΕΑ 35/40 304,730 ΒΕΑ 30/45 303,650
ΒΕΘ 50/70 291,980 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.098,439 UNLEADED LRP 1.139,149
UNLEADED 95 1.095,448 UNLEADED 95 1.094,655
UNLEADED 100 1.160,353 UNLEADED 100 1.160,394
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 894,084 DIΕSEL AUTO BIO 893,128
HEATING GASOIL 677,946 HEATING GASOIL 676,877
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,410 LPG 532,090
LPG Auto 538,900 LPG Auto 540,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,660
ΒΕΑ 35/40 301,900 ΒΕΑ 30/45 300,840
ΒΕΘ 50/70 289,130 -

ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2017

ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.098,347 UNLEADED LRP 1.139,067
UNLEADED 95 1.095,347 UNLEADED 95 1.094,564
UNLEADED 100 1.160,435 UNLEADED 100 1.160,496
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 893,271 DIΕSEL AUTO BIO 892,314
HEATING GASOIL 808,443 HEATING GASOIL 807,395
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,380 LPG 532,070
LPG Auto 539,310 LPG Auto 540,910
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,170 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,110
ΒΕΑ 35/40 300,390 ΒΕΑ 30/45 299,330
ΒΕΘ 50/70 287,580 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017

 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,787 UNLEADED LRP 1.141,519
UNLEADED 95 1.097,788 UNLEADED 95 1.097,005
UNLEADED 100 1.163,018 UNLEADED 100 1.163,068
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 896,048 DIΕSEL AUTO BIO 895,091
HEATING GASOIL 811,087 HEATING GASOIL 810,030
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,010 LPG 534,690
LPG Auto 542,220 LPG Auto 543,820
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,530
ΒΕΑ 35/40 300,850 ΒΕΑ 30/45 299,790
ΒΕΘ 50/70 288,020 -

ΤΡΙΤΗ 10/10/2017

ΤΡΙΤΗ 10/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,147 UNLEADED LRP 1.140,857
UNLEADED 95 1.097,146 UNLEADED 95 1.096,343
UNLEADED 100 1.162,387 UNLEADED 100 1.162,407
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 895,844 DIΕSEL AUTO BIO 894,868
HEATING GASOIL 810,781 HEATING GASOIL 809,704
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,960 LPG 532,610
LPG Auto 540,180 LPG Auto 541,750
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,390
ΒΕΑ 35/40 299,720 ΒΕΑ 30/45 298,650
ΒΕΘ 50/70 286,890 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,859 UNLEADED LRP 1.141,570
UNLEADED 95 1.097,869 UNLEADED 95 1.097,055
UNLEADED 100 1.163,100 UNLEADED 100 1.163,120
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 898,060 DIΕSEL AUTO BIO 897,075
HEATING GASOIL 812,836 HEATING GASOIL 811,738
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,100 LPG 526,730
LPG Auto 534,400 LPG Auto 535,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,370
ΒΕΑ 35/40 300,710 ΒΕΑ 30/45 299,630
ΒΕΘ 50/70 287,880 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,523 UNLEADED LRP 1.141,234
UNLEADED 95 1.097,533 UNLEADED 95 1.096,719
UNLEADED 100 1.162,713 UNLEADED 100 1.162,743
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 901,111 DIΕSEL AUTO BIO 900,136
HEATING GASOIL 814,575 HEATING GASOIL 813,497
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 522,790 LPG 520,440
LPG Auto 528,470 LPG Auto 530,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,370
ΒΕΑ 35/40 301,690 ΒΕΑ 30/45 300,610
ΒΕΘ 50/70 288,870 -

ΠΕΜΠΤΗ 05/10/2017

ΠΕΜΠΤΗ 05/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.099,039 UNLEADED LRP 1.139,729
UNLEADED 95 1.096,038 UNLEADED 95 1.095,225
UNLEADED 100 1.161,126 UNLEADED 100 1.161,136
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 902,332 DIΕSEL AUTO BIO 901,336
HEATING GASOIL 816,345 HEATING GASOIL 815,246
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 516,240 LPG 513,870
LPG Auto 522,400 LPG Auto 523,940
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,820
ΒΕΑ 35/40 302,130 ΒΕΑ 30/45 301,040
ΒΕΘ 50/70 289,330 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/10/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,879 UNLEADED LRP 1.141,610
UNLEADED 95 1.097,889 UNLEADED 95 1.097,106
UNLEADED 100 1.163,008 UNLEADED 100 1.163,058
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 906,614 DIΕSEL AUTO BIO 905,658
HEATING GASOIL 821,531 HEATING GASOIL 820,474
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 514,490 LPG 512,170
LPG Auto 521,310 LPG Auto 522,910
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 288,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,430
ΒΕΑ 35/40 304,710 ΒΕΑ 30/45 303,660
ΒΕΘ 50/70 291,900 -