ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,511 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.198,460 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.265,948 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,225 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 923,293 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 542,300 LPG
LPG Auto 549,530 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 400,570 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 387,540 -

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,714 UNLEADED LRP 1.242,436
UNLEADED 95 1.198,663 UNLEADED 95 1.197,871
UNLEADED 100 1.266,091 UNLEADED 100 1.266,141
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,825 DIΕSEL AUTO BIO 994,838
HEATING GASOIL 923,577 HEATING GASOIL 922,500
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,730 LPG 536,010
LPG Auto 546,980 LPG Auto 547,290
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,770
ΒΕΑ 35/40 399,340 ΒΕΑ 30/45 398,260
ΒΕΘ 50/70 386,320 -

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.202,946 UNLEADED LRP 1.243,636
UNLEADED 95 1.199,915 UNLEADED 95 1.199,081
UNLEADED 100 1.267,148 UNLEADED 100 1.267,158
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,842 DIΕSEL AUTO BIO 995,835
HEATING GASOIL 924,289 HEATING GASOIL 923,181
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,130 LPG 536,380
LPG Auto 547,350 LPG Auto 547,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,030
ΒΕΑ 35/40 398,570 ΒΕΑ 30/45 397,470
ΒΕΘ 50/70 385,590 -

Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.203,738 UNLEADED LRP 1.244,428
UNLEADED 95 1.200,719 UNLEADED 95 1.199,895
UNLEADED 100 1.267,667 UNLEADED 100 1.267,678
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 998,195 DIΕSEL AUTO BIO 997,188
HEATING GASOIL 925,337 HEATING GASOIL 924,228
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,890 LPG 537,150
LPG Auto 548,080 LPG Auto 548,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,700
ΒΕΑ 35/40 398,140 ΒΕΑ 30/45 397,050
ΒΕΘ 50/70 385,230 -

Σάββατο έως Δευτέρα, (16 – 18 Ιουνίου 2018)

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 – 18 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.206,322 UNLEADED LRP 1.247,032
UNLEADED 95 1.203,321 UNLEADED 95 1.202,518
UNLEADED 100 1.270,068 UNLEADED 100 1.270,108
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.000,360 DIΕSEL AUTO BIO 999,385
HEATING GASOIL 927,076 HEATING GASOIL 925,998
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 542,120 LPG 538,420
LPG Auto 549,300 LPG Auto 549,580
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,590
ΒΕΑ 35/40 398,960 ΒΕΑ 30/45 397,880
ΒΕΘ 50/70 386,090 -

Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.209,892 UNLEADED LRP 1.250,592
UNLEADED 95 1.206,891 UNLEADED 95 1.206,088
UNLEADED 100 1.273,444 UNLEADED 100 1.273,474
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.003,636 DIΕSEL AUTO BIO 1.002,659
HEATING GASOIL 929,689 HEATING GASOIL 928,612
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,820 LPG 541,130
LPG Auto 551,970 LPG Auto 552,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,730
ΒΕΑ 35/40 402,030 ΒΕΑ 30/45 400,950
ΒΕΘ 50/70 389,220 -

Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018

Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,587 UNLEADED LRP 1.253,307
UNLEADED 95 1.209,586 UNLEADED 95 1.208,803
UNLEADED 100 1.276,149 UNLEADED 100 1.276,200
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,018 DIΕSEL AUTO BIO 1.004,063
HEATING GASOIL 930,819 HEATING GASOIL 929,760
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 542,580 LPG 538,910
LPG Auto 550,020 LPG Auto 550,330
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,570
ΒΕΑ 35/40 403,850 ΒΕΑ 30/45 402,790
ΒΕΘ 50/70 391,050 -

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,298 UNLEADED LRP 1.254,019
UNLEADED 95 1.210,309 UNLEADED 95 1.209,525
UNLEADED 100 1.276,790 UNLEADED 100 1.276,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,500 DIΕSEL AUTO BIO 1.003,544
HEATING GASOIL 929,984 HEATING GASOIL 928,926
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,700 LPG 532,040
LPG Auto 543,620 LPG Auto 543,930
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,530
ΒΕΑ 35/40 404,780 ΒΕΑ 30/45 403,720
ΒΕΘ 50/70 391,990 -

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,211,356 UNLEADED LRP 1.252,066
UNLEADED 95 1,208,376 UNLEADED 95 1.207,562
UNLEADED 100 1,274,847 UNLEADED 100 1,274,878
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1,002,150 DIΕSEL AUTO BIO 1,001,174
HEATING GASOIL 927,289 HEATING GASOIL 926,211
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 527,950 LPG 524,270
LPG Auto 536,460 LPG Auto 536,740
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,490
ΒΕΑ 35/40 403,760 ΒΕΑ 30/45 402,690
ΒΕΘ 50/70 390,970 -