ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,800
UNLEADED 95 BIO 1.155,705 1.155,248
UNLEADED 100 BIO 1.219,766 1.220,112
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,050 918,115
HEATING GASOIL (ΧΠ) 683,182 682,145
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.027,714 1.029,809
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 653,708 650,148
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,008 710,448
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,287 753,600
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,686 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,070 456,003
Fuel Oil No 380 1%S 452,179 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 461,300 -
KERO SPECIAL 466,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 341,510 341,920
ΒΕΑ 30/45 - 357,660
ΒΕΑ 35/40 357,250 -
ΒΕΘ 50/70 344,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου εως 01 Μαρτίου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου εως 01 Μαρτίου 2021

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,061
UNLEADED 95 BIO 1.153,967 1.153,520
UNLEADED 100 BIO 1.217,895 1.218,251
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,356 918,420
HEATING GASOIL (ΧΠ) 683,549 682,501
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.026,901 1.028,995
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 652,721 649,172
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,021 709,472
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,653 753,935
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,363 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,097 454,050
Fuel Oil No 380 1%S 449,972 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 460,270 -
KERO SPECIAL 465,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,320 339,730
ΒΕΑ 30/45 - 355,440
ΒΕΑ 35/40 355,030 -
ΒΕΘ 50/70 342,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.205,061
UNLEADED 95 BIO 1.150,956 1.150,509
UNLEADED 100 BIO 1.214,834 1.215,200
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,328 917,392
HEATING GASOIL (ΧΠ) 682,328 681,291
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.024,927 1.027,022
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 650,514 646,975
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,814 707,275
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,297 753,568
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,699 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,108 451,059
Fuel Oil No 380 1%S 446,830 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 457,470 -
KERO SPECIAL 462,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,020 337,430
ΒΕΑ 30/45 - 353,130
ΒΕΑ 35/40 352,720 -
ΒΕΘ 50/70 340,320 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.201,613
UNLEADED 95 BIO 1.147,529 1.147,061
UNLEADED 100 BIO 1.211,467 1.211,803
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,765 914,809
HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,511 678,454
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.023,157 1.025,222
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 648,145 644,565
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,445 704,865
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,727 755,999
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 702,130 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 447,450 446,381
Fuel Oil No 380 1%S 442,039 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 453,240 -
KERO SPECIAL 458,200 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 332,450 332,850
ΒΕΑ 30/45 - 348,580
ΒΕΑ 35/40 348,180 -
ΒΕΘ 50/70 335,760 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.198,074
UNLEADED 95 BIO 1.143,970 1.143,522
UNLEADED 100 BIO 1.207,929 1.208,295
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,812 912,877
HEATING GASOIL (ΧΠ) 677,497 676,450
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.021,174 1.023,280
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 645,521 641,971
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,821 702,271
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,269 758,613
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,213 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 444,337 443,290
Fuel Oil No 380 1%S 438,855 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 450,430 -
KERO SPECIAL 455,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,650 330,070
ΒΕΑ 30/45 - 345,820
ΒΕΑ 35/40 345,400 -
ΒΕΘ 50/70 332,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,775
UNLEADED 95 BIO 1.141,661 1.141,203
UNLEADED 100 BIO 1.205,691 1.206,058
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,318 911,371
HEATING GASOIL (ΧΠ) 676,105 675,057
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.018,835 1.020,930
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 642,673 639,103
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 702,973 699,403
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,449 759,813
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,359 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,762 441,703
Fuel Oil No 380 1%S 437,280 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 448,560 -
KERO SPECIAL 453,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,670 329,080
ΒΕΑ 30/45 - 344,850
ΒΕΑ 35/40 344,440 -
ΒΕΘ 50/70 331,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,816
UNLEADED 95 BIO 1.138,682 1.138,233
UNLEADED 100 BIO 1.202,660 1.203,037
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,609 909,683
HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,213 673,185
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.016,262 1.018,378
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 639,785 636,246
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,085 696,546
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,083 759,467
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,840 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 441,175 440,127
Fuel Oil No 380 1%S 435,754 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 447,160 -
KERO SPECIAL 452,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,860 328,280
ΒΕΑ 30/45 - 344,060
ΒΕΑ 35/40 343,630 -
ΒΕΘ 50/70 331,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.191,362
UNLEADED 95 BIO 1.137,258 1.136,799
UNLEADED 100 BIO 1.201,237 1.201,583
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,131 909,186
HEATING GASOIL (ΧΠ) 673,592 672,545
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.013,831 1.015,937
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 637,303 633,734
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,603 694,034
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,070 757,444
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,237 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,212 441,144
Fuel Oil No 380 1%S 436,964 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 448,310 -
KERO SPECIAL 453,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,500 329,910
ΒΕΑ 30/45 - 345,690
ΒΕΑ 35/40 345,270 -
ΒΕΘ 50/70 332,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,572
UNLEADED 95 BIO 1.132,467 1.132,010
UNLEADED 100 BIO 1.196,355 1.196,711
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 905,829 904,884
HEATING GASOIL (ΧΠ) 669,037 667,979
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.006,754 1.008,838
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 630,520 626,940
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,820 687,240
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,896 748,250
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,044 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 439,100 438,032
Fuel Oil No 380 1%S 434,076 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 445,490 -
KERO SPECIAL 450,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,570 327,980
ΒΕΑ 30/45 - 343,740
ΒΕΑ 35/40 343,330 -
ΒΕΘ 50/70 330,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)