ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/12/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,321 UNLEADED LRP 1.165,021
UNLEADED 95 1.121,341 UNLEADED 95 1.120,527
UNLEADED 100 1.186,622 UNLEADED 100 1.186,632
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,120 DIΕSEL AUTO BIO 919,123
HEATING GASOIL 716,571 HEATING GASOIL 715,483
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 573,920 LPG 571,560
LPG Auto 579,000 LPG Auto 580,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,430
ΒΕΑ 35/40 319,700 ΒΕΑ 30/45 318,620
ΒΕΘ 50/70 306,920 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.120,609 UNLEADED LRP 1.161,330
UNLEADED 95 1.117,639 UNLEADED 95 1.116,836
UNLEADED 100 1.182,717 UNLEADED 100 1.182,747
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,835 DIΕSEL AUTO BIO 915,858
HEATING GASOIL 713,092 HEATING GASOIL 712,015
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 566,850 LPG 564,520
LPG Auto 572,640 LPG Auto 574,210
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,680 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,620
ΒΕΑ 35/40 320,820 ΒΕΑ 30/45 319,760
ΒΕΘ 50/70 308,080 -

ΠΕΜΠΤΗ 07/12/2017

ΠΕΜΠΤΗ 07/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.121,473 UNLEADED LRP 1.162,174
UNLEADED 95 1.118,503 UNLEADED 95 1.117,700
UNLEADED 100 1.183,460 UNLEADED 100 1.183,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,746 DIΕSEL AUTO BIO 917,770
HEATING GASOIL 714,201 HEATING GASOIL 713,124
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,130 LPG 561,790
LPG Auto 570,310 LPG Auto 571,870
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,530
ΒΕΑ 35/40 324,700 ΒΕΑ 30/45 323,640
ΒΕΘ 50/70 311,990 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/12/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,123,538 UNLEADED LRP 1,164,238
UNLEADED 95 1,120,569 UNLEADED 95 1,119,755
UNLEADED 100 1,185,524 UNLEADED 100 1,185,524
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,323 DIΕSEL AUTO BIO 919,326
HEATING GASOIL 715,015 HEATING GASOIL 713,927
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,420 LPG 559,070
LPG Auto 567,920 LPG Auto 569,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,910
ΒΕΑ 35/40 328,090 ΒΕΑ 30/45 327,010
ΒΕΘ 50/70 315,380 -

ΤΡΙΤΗ 05/12/2017

ΤΡΙΤΗ 05/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,341 UNLEADED LRP 1,165,052
UNLEADED 95 1.121,361 UNLEADED 95 1,120,569
UNLEADED 100 1.186,348 UNLEADED 100 1,186,388
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 921,451 DIΕSEL AUTO BIO 920,486
HEATING GASOIL 715,696 HEATING GASOIL 714,639
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,500 LPG 560,180
LPG Auto 568,900 LPG Auto 570,460
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,850
ΒΕΑ 35/40 329,020 ΒΕΑ 30/45 327,960
ΒΕΘ 50/70 316,310 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/12/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,548 UNLEADED LRP 1.167,238
UNLEADED 95 1.123,578 UNLEADED 95 1.122,765
UNLEADED 100 1.188,565 UNLEADED 100 1.188,575
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,140 DIΕSEL AUTO BIO 922,154
HEATING GASOIL 717,344 HEATING GASOIL 716,266
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,800 LPG 559,450
LPG Auto 568,490 LPG Auto 570,020
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,710
ΒΕΑ 35/40 328,880 ΒΕΑ 30/45 327,800
ΒΕΘ 50/70 316,170 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.127,260 UNLEADED LRP 1.167,961
UNLEADED 95 1.124,301 UNLEADED 95 1.123,487
UNLEADED 100 1.189,216 UNLEADED 100 1.189,226
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 921,960 DIΕSEL AUTO BIO 920,984
HEATING GASOIL 716,592 HEATING GASOIL 715,513
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 556,130 LPG 553,790
LPG Auto 563,550 LPG Auto 565,090
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,470
ΒΕΑ 35/40 327,620 ΒΕΑ 30/45 326,550
ΒΕΘ 50/70 314,930 -

ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.129,040 UNLEADED LRP 1.169,730
UNLEADED 95 1.126,071 UNLEADED 95 1.125,257
UNLEADED 100 1.190,976 UNLEADED 100 1.190,986
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,577 DIΕSEL AUTO BIO 922,591
HEATING GASOIL 718,350 HEATING GASOIL 717,273
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 552,250 LPG 549,910
LPG Auto 560,430 LPG Auto 561,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,970
ΒΕΑ 35/40 328,110 ΒΕΑ 30/45 327,040
ΒΕΘ 50/70 315,430 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,130,,291 UNLEADED LRP 1,171,022
UNLEADED 95 1,127,332 UNLEADED 95 1,126,548
UNLEADED 100 1,192,226 UNLEADED 100 1,192,277
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,299 DIΕSEL AUTO BIO 923,354
HEATING GASOIL 719,266 HEATING GASOIL 718,209
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 545,890 LPG 543,590
LPG Auto 554,910 LPG Auto 556,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,760
ΒΕΑ 35/40 328,870 ΒΕΑ 30/45 327,820
ΒΕΘ 50/70 316,190 -