ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Σάββατο έως Δευτέρα, 21έως 23 Νοεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 21έως 23 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.064,999
UNLEADED 95 BIO 1.010,824 1.010,346
UNLEADED 100 BIO 1.074,345 1.074,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,220 767,254
HEATING GASOIL (ΧΠ) 567,377 566,309
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 852,291 854,427
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 477,106 473,465
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,406 533,765
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 564,051 586,883
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,744 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 333,759 332,681
Fuel Oil No 380 1%S 330,098 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 322,010 -
KERO SPECIAL 327,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,580 254,800
ΒΕΑ 30/45 - 270,900
ΒΕΑ 35/40 266,680 -
ΒΕΘ 50/70 253,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.065,782
UNLEADED 95 BIO 1.011,607 1.011,128
UNLEADED 100 BIO 1.075,179 1.075,535
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,417 766,450
HEATING GASOIL (ΧΠ) 566,380 565,313
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 856,553 858,699
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,631 477,980
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,931 538,280
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,563 589,404
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,769 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 333,688 332,610
Fuel Oil No 380 1%S 330,139 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 321,160 -
KERO SPECIAL 326,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,110 254,340
ΒΕΑ 30/45 - 270,450
ΒΕΑ 35/40 266,220 -
ΒΕΘ 50/70 253,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.066,342
UNLEADED 95 BIO 1.012,167 1.011,698
UNLEADED 100 BIO 1.075,759 1.076,125
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,373 764,406
HEATING GASOIL (ΧΠ) 564,000 562,933
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 856,095 858,240
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 480,431 476,790
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,731 537,090
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,241 594,103
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 533,104 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 332,844 331,766
Fuel Oil No 380 1%S 329,488 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,150 -
KERO SPECIAL 324,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,400 253,640
ΒΕΑ 30/45 - 269,750
ΒΕΑ 35/40 265,510 -
ΒΕΘ 50/70 252,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.067,816
UNLEADED 95 BIO 1.013,611 1.013,162
UNLEADED 100 BIO 1.077,326 1.077,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,396 763,451
HEATING GASOIL (ΧΠ) 563,075 562,008
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 856,593 858,770
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 480,268 476,637
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,568 536,937
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,397 599,310
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 333,363 332,294
Fuel Oil No 380 1%S 330,169 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,450 -
KERO SPECIAL 324,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,800 254,050
ΒΕΑ 30/45 - 270,200
ΒΕΑ 35/40 265,940 -
ΒΕΘ 50/70 253,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,281
UNLEADED 95 BIO 1.018,065 1.017,617
UNLEADED 100 BIO 1.081,984 1.082,370
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,102 766,146
HEATING GASOIL (ΧΠ) 565,465 564,407
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,417 862,604
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,092 480,461
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,392 540,761
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,221 603,205
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,577 335,518
Fuel Oil No 380 1%S 333,423 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,050 -
KERO SPECIAL 328,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,540 256,810
ΒΕΑ 30/45 - 272,990
ΒΕΑ 35/40 268,720 -
ΒΕΘ 50/70 255,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Σάββατο 14 έως Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Σάββατο 14 έως Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.073,380
UNLEADED 95 BIO 1.019,173 1.018,716
UNLEADED 100 BIO 1.083,143 1.083,519
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,929 765,963
HEATING GASOIL (ΧΠ) 565,017 563,939
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,458 862,634
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,265 480,614
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,565 540,914
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,367 602,341
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,820 335,742
Fuel Oil No 380 1%S 333,739 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,170 -
KERO SPECIAL 328,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,240 256,510
ΒΕΑ 30/45 - 272,700
ΒΕΑ 35/40 268,430 -
ΒΕΘ 50/70 255,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.074,498
UNLEADED 95 BIO 1.020,293 1.019,834
UNLEADED 100 BIO 1.084,191 1.084,567
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,522 765,556
HEATING GASOIL (ΧΠ) 564,052 562,993
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,444 863,611
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,516 481,875
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,816 542,175
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,493 601,436
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,640 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,180 335,111
Fuel Oil No 380 1%S 333,149 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 322,490 -
KERO SPECIAL 327,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,720 255,980
ΒΕΑ 30/45 - 272,140
ΒΕΑ 35/40 267,880 -
ΒΕΘ 50/70 255,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.068,874
UNLEADED 95 BIO 1.014,668 1.014,221
UNLEADED 100 BIO 1.078,393 1.078,770
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,573 759,617
HEATING GASOIL (ΧΠ) 557,594 556,536
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 855,017 857,183
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 478,763 475,133
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,063 535,433
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,322 597,226
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,246 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 330,088 329,019
Fuel Oil No 380 1%S 327,199 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 271,380 -
KERO SPECIAL 318,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,880 251,140
ΒΕΑ 30/45 - 267,280
ΒΕΑ 35/40 263,020 -
ΒΕΘ 50/70 250,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.062,864
UNLEADED 95 BIO 1.008,688 1.008,220
UNLEADED 100 BIO 1.072,220 1.072,577
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,278 753,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 550,475 549,407
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,908 853,044
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 474,116 470,465
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,416 530,765
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,966 596,799
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 524,520 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 323,650 322,562
Fuel Oil No 380 1%S 320,955 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 304,970 -
KERO SPECIAL 310,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 242,670 246,900
ΒΕΑ 30/45 - 263,010
ΒΕΑ 35/40 258,780 -
ΒΕΘ 50/70 246,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)