ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 967,103
UNLEADED 95 BIO 912,592 912,104
UNLEADED 100 BIO 980,354 980,781
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 733,165 732,117
HEATING GASOIL (ΧΠ) 519,232 518,093
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 694,107 696,477
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 312,169 308,212
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 372,469 368,512
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,208 478,196
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 352,282 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 239,778 238,619
Fuel Oil No 380 1%S 232,527 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 196,360 -
KERO SPECIAL 201,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 130,300 134,940
ΒΕΑ 30/45 - 152,530
ΒΕΑ 35/40 147,890 -
ΒΕΘ 50/70 134,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Απριλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 962,608
UNLEADED 95 BIO 908,127 907,629
UNLEADED 100 BIO 975,575 975,992
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 731,294 730,235
HEATING GASOIL (ΧΠ) 520,788 519,629
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 683,266 685,616
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 299,802 295,856
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 360,102 356,156
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,005 477,891
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 336,874 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 235,008 233,838
Fuel Oil No 380 1%S 227,106 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 196,190 -
KERO SPECIAL 201,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 124,160 128,780
ΒΕΑ 30/45 - 146,300
ΒΕΑ 35/40 141,680 -
ΒΕΘ 50/70 127,850 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 953,831
UNLEADED 95 BIO 899,381 898,873
UNLEADED 100 BIO 966,350 966,747
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 727,439 726,381
HEATING GASOIL (ΧΠ) 519,435 518,277
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 666,780 669,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 281,557 277,621
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 341,857 337,921
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 448,794 473,508
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 315,130 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 229,435 228,266
Fuel Oil No 380 1%S 221,147 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 193,770 -
KERO SPECIAL 199,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 117,160 121,740
ΒΕΑ 30/45 - 139,160
ΒΕΑ 35/40 134,580 -
ΒΕΘ 50/70 120,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 956,007
UNLEADED 95 BIO 899,055 901,059
UNLEADED 100 BIO 965,923 968,843
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 733,144 734,923
HEATING GASOIL (ΧΠ) 526,870 528,578
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 669,008 672,882
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 283,794 281,343
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 344,094 341,643
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 451,001 477,820
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 317,368 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 233,340 234,978
Fuel Oil No 380 1%S 224,564 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 203,300 -
KERO SPECIAL 208,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 118,390 122,970
ΒΕΑ 30/45 - 140,370
ΒΕΑ 35/40 135,790 -
ΒΕΘ 50/70 122,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Τετάρτη, 1 Απρίλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 963,869
UNLEADED 95 BIO 906,927 908,920
UNLEADED 100 BIO 973,825 976,744
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,968 741,738
HEATING GASOIL (ΧΠ) 533,318 535,016
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 680,011 683,886
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 295,643 293,192
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 355,943 353,492
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 456,137 482,925
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 330,893 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 241,263 242,890
Fuel Oil No 380 1%S 232,517 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 214,130 -
KERO SPECIAL 219,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 125,870 130,820
ΒΕΑ 30/45 - 148,200
ΒΕΑ 35/40 143,250 -
ΒΕΘ 50/70 129,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Τρίτη, 31 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 965,242
UNLEADED 95 BIO 910,771 910,294
UNLEADED 100 BIO 977,914 978,330
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 746,752 745,714
HEATING GASOIL (ΧΠ) 539,399 538,260
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 685,890 688,229
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 301,673 297,758
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 361,973 358,058
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 460,897 485,640
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 337,250 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 246,501 245,351
Fuel Oil No 380 1%S 237,632 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 224,840 -
KERO SPECIAL 230,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 129,710 134,300
ΒΕΑ 30/45 - 151,730
ΒΕΑ 35/40 147,140 -
ΒΕΘ 50/70 133,380 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 968,008
UNLEADED 95 BIO 913,528 913,029
UNLEADED 100 BIO 980,985 981,402
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,318 750,270
HEATING GASOIL (ΧΠ) 543,722 542,582
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 691,138 693,486
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 306,971 303,036
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 367,271 363,336
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 465,789 490,634
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 342,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 250,803 249,633
Fuel Oil No 380 1%S 241,853 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 232,920 -
KERO SPECIAL 238,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134,600 139,210
ΒΕΑ 30/45 - 156,720
ΒΕΑ 35/40 152,110 -
ΒΕΘ 50/70 138,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Παρασκευή, 27 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 964,825
UNLEADED 95 BIO 910,304 909,825
UNLEADED 100 BIO 978,006 978,443
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,161 748,114
HEATING GASOIL (ΧΠ) 541,728 540,589
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 687,120 689,490
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 302,589 298,642
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 362,889 358,942
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 464,375 489,352
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 337,514 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 249,796 248,646
Fuel Oil No 380 1%S 240,989 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 230,070 -
KERO SPECIAL 235,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 136,180 140,820
ΒΕΑ 30/45 - 158,400
ΒΕΑ 35/40 153,760 -
ΒΕΘ 50/70 139,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 967,601
UNLEADED 95 BIO 913,080 912,582
UNLEADED 100 BIO 981,229 981,647
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,091 748,023
HEATING GASOIL (ΧΠ) 542,481 541,322
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 691,382 693,752
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 306,677 302,690
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 366,977 362,990
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,815 494,936
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 341,267 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 249,755 248,585
Fuel Oil No 380 1%S 240,856 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 233,870 -
KERO SPECIAL 239,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 137,800 142,470
ΒΕΑ 30/45 - 160,160
ΒΕΑ 35/40 155,500 -
ΒΕΘ 50/70 141,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)