ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,956
UNLEADED 95 BIO 1.026,730 1.026,262
UNLEADED 100 BIO 1.091,197 1.091,574
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 746,426 745,460
HEATING GASOIL 674,199 673,121
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,471 846,647
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 471,522 467,841
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,822 528,141
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,609 563,715
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,625 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 307,154 306,067
Fuel Oil No 380 1%S 303,656 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 277,040 -
KERO SPECIAL 282,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,030 240,320
ΒΕΑ 30/45 - 256,620
ΒΕΑ 35/40 252,330 -
ΒΕΘ 50/70 239,460 -

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,143
UNLEADED 95 BIO 1.028,937 1.028,469
UNLEADED 100 BIO 1.093,191 1.093,557
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 748,603 747,626
HEATING GASOIL 676,487 675,409
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 837,667 839,833
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 464,129 460,457
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 524,429 520,757
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,944 560,970
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,042 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 308,558 307,469
Fuel Oil No 380 1%S 304,917 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 278,980 -
KERO SPECIAL 284,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,230 241,500
ΒΕΑ 30/45 - 257,730
ΒΕΑ 35/40 253,460 -
ΒΕΘ 50/70 240,640 -

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,143
UNLEADED 95 BIO 1.028,937 1.028,469
UNLEADED 100 BIO 1.093,191 1.093,557
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 748,603 747,626
HEATING GASOIL 676,487 675,409
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 837,667 839,833
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 464,129 460,457
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 524,429 520,757
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,944 560,970
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,042 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 308,558 307,469
Fuel Oil No 380 1%S 304,917 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 278,980 -
KERO SPECIAL 284,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,230 241,500
ΒΕΑ 30/45 - 257,730
ΒΕΑ 35/40 253,460 -
ΒΕΘ 50/70 240,640 -

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,553
UNLEADED 95 BIO 1.034,347 1.033,899
UNLEADED 100 BIO 1.098,377 1.098,764
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,891 749,945
HEATING GASOIL 678,023 676,964
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 822,748 824,924
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 447,176 443,545
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,476 503,845
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,273 560,197
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,031 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 309,728 308,649
Fuel Oil No 380 1%S 306,025 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 277,900 -
KERO SPECIAL 283,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,010 242,270
ΒΕΑ 30/45 - 258,420
ΒΕΑ 35/40 254,170 -
ΒΕΘ 50/70 241,410 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Σεπτεμβρίου  2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,566
UNLEADED 95 BIO 1.033,371 1.032,914
UNLEADED 100 BIO 1.097,259 1.097,625
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,630 748,674
HEATING GASOIL 676,609 675,541
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 811,062 813,218
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 433,863 430,222
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,163 490,522
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,009 559,861
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 483,453 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 306,778 305,700
Fuel Oil No 380 1%S 302,954 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 274,480 -
KERO SPECIAL 279,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,070 241,310
ΒΕΑ 30/45 - 257,420
ΒΕΑ 35/40 253,180 -
ΒΕΘ 50/70 240,460 -

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,146
UNLEADED 95 BIO 1.027,950 1.027,493
UNLEADED 100 BIO 1.091,706 1.092,082
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,379 744,422
HEATING GASOIL 672,053 670,995
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 801,960 804,106
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 424,232 420,601
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,532 480,901
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,548 554,399
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 300,829 299,761
Fuel Oil No 380 1%S 296,944 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 267,500 -
KERO SPECIAL 272,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,760 237,010
ΒΕΑ 30/45 - 253,110
ΒΕΑ 35/40 248,860 -
ΒΕΘ 50/70 236,150 -

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.075,902
UNLEADED 95 BIO 1.021,716 1.021,248
UNLEADED 100 BIO 1.085,329 1.085,685
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,025 740,060
HEATING GASOIL 668,585 667,517
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 792,848 794,983
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 414,936 411,295
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 475,236 471,595
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,748 546,559
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,103 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 295,347 294,258
Fuel Oil No 380 1%S 291,320 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 261,580 -
KERO SPECIAL 266,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,680 232,910
ΒΕΑ 30/45 - 248,990
ΒΕΑ 35/40 244,760 -
ΒΕΘ 50/70 232,070 -

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,332
UNLEADED 95 BIO 1.018,136 1.017,689
UNLEADED 100 BIO 1.081,719 1.082,095
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,185 738,219
HEATING GASOIL 668,046 666,988
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 786,980 789,126
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 409,130 405,499
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,430 465,799
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,411 540,233
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 457,429 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 292,387 291,320
Fuel Oil No 380 1%S 288,136 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 258,780 -
KERO SPECIAL 263,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,660 230,900
ΒΕΑ 30/45 - 246,990
ΒΕΑ 35/40 242,750 -
ΒΕΘ 50/70 230,050 -

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,881
UNLEADED 95 BIO 1.018,696 1.018,227
UNLEADED 100 BIO 1.082,431 1.082,807
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,643 738,677
HEATING GASOIL 669,063 668,005
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 786,736 788,891
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 409,394 405,763
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,694 466,063
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,618 536,500
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 458,720 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 292,143 291,066
Fuel Oil No 380 1%S 287,749 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 258,690 -
KERO SPECIAL 263,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,290 231,540
ΒΕΑ 30/45 - 247,670
ΒΕΑ 35/40 243,420 -
ΒΕΘ 50/70 230,690 -