ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,706
UNLEADED 95 BIO 1.040,357 1.039,870
UNLEADED 100 BIO 1.107,327 1.107,713
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 797,215 796,188
HEATING GASOIL 720,391 719,262
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,925 854,183
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 486,126 482,302
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,426 542,602
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,017 522,018
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,539 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 324,524 323,396
Fuel Oil No 380 1%S 317,395 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,740 -
KERO SPECIAL 325,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,310 250,760
ΒΕΑ 30/45 - 267,690
ΒΕΑ 35/40 263,240 -
ΒΕΘ 50/70 249,870 -

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.092,764
UNLEADED 95 BIO 1.038,405 1.037,917
UNLEADED 100 BIO 1.105,354 1.105,731
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 796,208 795,191
HEATING GASOIL 719,567 718,448
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,817 853,074
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,313 481,489
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,613 541,789
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,844 518,856
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,304 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 324,027 322,897
Fuel Oil No 380 1%S 316,938 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 318,010 -
KERO SPECIAL 323,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,300 247,750
ΒΕΑ 30/45 - 264,680
ΒΕΑ 35/40 260,230 -
ΒΕΘ 50/70 246,860 -

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.091,086
UNLEADED 95 BIO 1.036,716 1.036,239
UNLEADED 100 BIO 1.103,757 1.104,164
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,134 793,117
HEATING GASOIL 717,991 716,882
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,074 852,352
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,733 480,909
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,033 541,209
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 493,024 517,086
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,030 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,196 321,067
Fuel Oil No 380 1%S 315,107 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 316,070 -
KERO SPECIAL 321,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,360 243,840
ΒΕΑ 30/45 - 260,800
ΒΕΑ 35/40 256,320 -
ΒΕΘ 50/70 242,940 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιουλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.089,296
UNLEADED 95 BIO 1.034,916 1.034,439
UNLEADED 100 BIO 1.102,110 1.102,507
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,594 789,567
HEATING GASOIL 714,787 713,679
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 847,003 849,281
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,347 477,513
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,647 537,813
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,088 516,222
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,044 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,067 316,928
Fuel Oil No 380 1%S 310,937 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 313,330 -
KERO SPECIAL 318,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,310 240,780
ΒΕΑ 30/45 - 0,000
ΒΕΑ 35/40 253,310 -
ΒΕΘ 50/70 239,890 -

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,272
UNLEADED 95 BIO 1.029,903 1.029,414
UNLEADED 100 BIO 1.096,953 1.097,340
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,669 785,652
HEATING GASOIL 711,238 710,119
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,270 842,538
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 474,014 470,180
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,314 530,480
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 489,545 513,649
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,512 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,114 311,985
Fuel Oil No 380 1%S 305,914 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 310,290 -
KERO SPECIAL 315,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,080 237,550
ΒΕΑ 30/45 - 254,540
ΒΕΑ 35/40 250,070 -
ΒΕΘ 50/70 236,660 -

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,929
UNLEADED 95 BIO 1.025,540 1.025,062
UNLEADED 100 BIO 1.092,641 1.093,028
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,062 781,045
HEATING GASOIL 706,875 705,756
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 835,318 837,586
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 468,054 464,220
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,354 524,520
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,621 515,764
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,537 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 308,385 307,256
Fuel Oil No 380 1%S 301,225 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 305,640 -
KERO SPECIAL 311,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,880 234,360
ΒΕΑ 30/45 - 251,370
ΒΕΑ 35/40 246,890 -
ΒΕΘ 50/70 233,460 -

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,085
UNLEADED 95 BIO 1.023,933 1.024,218
UNLEADED 100 BIO 1.091,004 1.092,184
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,071 779,214
HEATING GASOIL 704,058 704,180
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 830,813 834,128
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 462,481 459,705
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 522,781 520,005
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,692 519,751
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,798 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 305,558 305,141
Fuel Oil No 380 1%S 298,439 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,950 -
KERO SPECIAL 308,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,530 233,010
ΒΕΑ 30/45 - 250,030
ΒΕΑ 35/40 245,550 -
ΒΕΘ 50/70 232,120 -

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις τιμές ασφάλτου ΕΛ.ΠΕ.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις τιμές ασφάλτου ΕΛ.ΠΕ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,712
UNLEADED 95 BIO 1.032,344 1.031,855
UNLEADED 100 BIO 1.099,415 1.099,801
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,048 782,021
HEATING GASOIL 708,390 707,271
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 826,500 828,768
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 454,203 450,368
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,503 510,668
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,093 542,195
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,527 310,399
Fuel Oil No 380 1%S 304,571 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 312,330 -
KERO SPECIAL 317,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,090 242,560
ΒΕΑ 30/45 - 259,540
ΒΕΑ 35/40 255,070 -
ΒΕΘ 50/70 241,660 -

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.078,922
UNLEADED 95 BIO 1.024,564 1.024,065
UNLEADED 100 BIO 1.091,533 1.091,900
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 778,034 776,997
HEATING GASOIL 703,569 702,431
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 829,073 831,321
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,000 456,146
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,300 516,446
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,119 522,191
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 305,151 304,011
Fuel Oil No 380 1%S 298,134 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,470 -
KERO SPECIAL 307,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,730 232,190
ΒΕΑ 30/45 - 249,170
ΒΕΑ 35/40 244,720 -
ΒΕΘ 50/70 231,310 -