ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Χωρίς κατηγορία

Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019

Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -
UNLEADED 95 BIO 1.156,316
UNLEADED 100 BIO 1.225,909
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,108
HEATING GASOIL (ΧΠ) 769,221
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,127
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,582
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,882
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,462
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,492 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 490,754
Fuel Oil No 380 1%S 479,485 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,650 -
KERO SPECIAL 572,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,590
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 246,810 -
ΒΕΘ 50/70 233,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,488
UNLEADED 95 BIO 1.155,258 1.154,750
UNLEADED 100 BIO 1.224,831 1.225,207
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 972,820 971,773
HEATING GASOIL (ΧΠ) 767,015 765,865
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,161 960,439
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,382 579,477
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,682 639,777
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,103 691,511
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,824 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 485,444 484,285
Fuel Oil No 380 1%S 473,912 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,000 -
KERO SPECIAL 569,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 222,930 230,860
ΒΕΑ 30/45 - 248,080
ΒΕΑ 35/40 240,150 -
ΒΕΘ 50/70 226,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,721
UNLEADED 95 BIO 1.152,471 1.151,973
UNLEADED 100 BIO 1.222,014 1.222,400
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,749 968,702
HEATING GASOIL (ΧΠ) 764,258 763,119
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 952,791 955,079
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,742 572,846
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,042 633,146
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,603 695,041
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,651 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 481,001 479,841
Fuel Oil No 380 1%S 469,345 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 559,460 -
KERO SPECIAL 564,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,230 225,160
ΒΕΑ 30/45 - 242,390
ΒΕΑ 35/40 234,450 -
ΒΕΘ 50/70 220,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2019

Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,244
UNLEADED 95 BIO 1.152,004 1.151,496
UNLEADED 100 BIO 1.221,647 1.222,024
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 968,152 967,085
HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,231 762,061
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,473 952,751
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,008 569,093
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,308 629,393
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,199 702,648
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,091 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,484 475,316
Fuel Oil No 380 1%S 464,504 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 556,340 -
KERO SPECIAL 561,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,730 219,670
ΒΕΑ 30/45 - 236,930
ΒΕΑ 35/40 228,990 -
ΒΕΘ 50/70 215,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2019

Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,335
UNLEADED 95 BIO 1.152,085 1.151,587
UNLEADED 100 BIO 1.221,882 1.222,269
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,756 966,708
HEATING GASOIL (ΧΠ) 762,529 761,380
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,239 952,537
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 572,042 568,137
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 632,342 628,437
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,081 707,611
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,660 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759 469,589
Fuel Oil No 380 1%S 458,301 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,080 -
KERO SPECIAL 558,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,190 214,150
ΒΕΑ 30/45 - 231,450
ΒΕΑ 35/40 223,490 -
ΒΕΘ 50/70 209,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2019

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,142
UNLEADED 95 BIO 1.157,882 1.157,373
UNLEADED 100 BIO 1.227,862 1.228,248
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,939 969,892
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,376 764,228
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 954,907 957,215
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,446 572,531
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,746 632,831
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 689,620 714,191
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 623,535 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,383 466,223
Fuel Oil No 380 1%S 454,263 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,100 -
KERO SPECIAL 559,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 204,660 212,640
ΒΕΑ 30/45 - 229,970
ΒΕΑ 35/40 221,980 -
ΒΕΘ 50/70 208,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 3 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 3 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,678
UNLEADED 95 BIO 1.165,388 1.164,899
UNLEADED 100 BIO 1.235,551 1.235,967
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,962 974,935
HEATING GASOIL (ΧΠ) 770,147 769,017
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 963,490 965,819
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 585,416 581,521
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,716 641,821
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 695,498 720,130
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,278 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,193 465,043
Fuel Oil No 380 1%S 452,402 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,700 -
KERO SPECIAL 563,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,990 214,990
ΒΕΑ 30/45 - 232,340
ΒΕΑ 35/40 224,340 -
ΒΕΘ 50/70 210,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,224
UNLEADED 95 BIO 1.172,944 1.172,456
UNLEADED 100 BIO 1.243,219 1.243,626
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 979,543 978,505
HEATING GASOIL (ΧΠ) 773,594 772,465
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,280 970,599
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 591,183 587,277
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,483 647,577
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 693,464 718,086
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,987 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,267 464,119
Fuel Oil No 380 1%S 450,978 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,490 -
KERO SPECIAL 565,970 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,240 217,230
ΒΕΑ 30/45 - 234,590
ΒΕΑ 35/40 226,590 -
ΒΕΘ 50/70 212,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,336
UNLEADED 95 BIO 1.179,046 1.178,568
UNLEADED 100 BIO 1.249,361 1.249,778
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,099 980,072
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,761 774,642
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,331 970,670
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 591,721 587,836
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,021 648,136
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,077 714,709
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,512 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,460 464,332
Fuel Oil No 380 1%S 450,948 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 562,880 -
KERO SPECIAL 568,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,980 220,980
ΒΕΑ 30/45 - 238,330
ΒΕΑ 35/40 230,330 -
ΒΕΘ 50/70 216,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)