ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,004 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.061,851 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.130,102 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,869 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 702,485 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,100 LPG
LPG Auto 391,130 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 230,970 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 217,480 -

ΠΕΜΠΤΗ 26/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 26/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,549 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.060,397 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.128,546 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 774,845 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 701,174 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,020 LPG
LPG Auto 390,180 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 229,520 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 216,050 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.060,386 UNLEADED LRP 1.060,304
UNLEADED 95 1.057,243 UNLEADED 95 1.056,288
UNLEADED 100 1.125,281 UNLEADED 100 1.125,200
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,285 DIΕSEL AUTO BIO 770,207
HEATING GASOIL 697,676 HEATING GASOIL 696,465
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 383,630 LPG 380,480
LPG Auto 389,100 LPG Auto 390,060
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,960
ΒΕΑ 35/40 227,180 ΒΕΑ 30/45 226,010
ΒΕΘ 50/70 213,720 -

ΤΡΙΤΗ 24/05/2016

ΤΡΙΤΗ 24/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,240 UNLEADED LRP 1.058,179
UNLEADED 95 1.055,108 UNLEADED 95 1.054,172
UNLEADED 100 1.122,952 UNLEADED 100 1.122,891
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,790 DIΕSEL AUTO BIO 768,733
HEATING GASOIL 696,577 HEATING GASOIL 695,376
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,780 LPG 381,650
LPG Auto 390,720 LPG Auto 391,700
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,220
ΒΕΑ 35/40 226,390 ΒΕΑ 30/45 225,230
ΒΕΘ 50/70 212,970 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/05/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,352 UNLEADED LRP 1.058,282
UNLEADED 95 1.055,219 UNLEADED 95 1.058,282
UNLEADED 100 1.122,931 UNLEADED 100 1.122,861
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,027 DIΕSEL AUTO BIO 767,970
HEATING GASOIL 695,519 HEATING GASOIL 694,329
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,600 LPG 383,480
LPG Auto 392,870 LPG Auto 393,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,650
ΒΕΑ 35/40 225,770 ΒΕΑ 30/45 224,610
ΒΕΘ 50/70 212,380 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,729 UNLEADED LRP 1.058,677
UNLEADED 95 1.055,606 UNLEADED 95 1.054,691
UNLEADED 100 1.123,166 UNLEADED 100 1.123,125
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,242 DIΕSEL AUTO BIO 765,204
HEATING GASOIL 691,858 HEATING GASOIL 690,668
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 381,220 LPG 378,120
LPG Auto 388,700 LPG Auto 389,680
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,100
ΒΕΑ 35/40 225,180 ΒΕΑ 30/45 224,030
ΒΕΘ 50/70 211,820 -

ΠΕΜΠΤΗ 19/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 19/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.057,162 UNLEADED LRP 1.057,081
UNLEADED 95 1.054,051 UNLEADED 95 1.053,094
UNLEADED 100 1.121,396 UNLEADED 100 1.121,294
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 762,347 DIΕSEL AUTO BIO 761,268
HEATING GASOIL 687,699 HEATING GASOIL 686,489
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 373,050 LPG 369,920
LPG Auto 382,030 LPG Auto 382,980
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,350
ΒΕΑ 35/40 225,390 ΒΕΑ 30/45 224,220
ΒΕΘ 50/70 212,070 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/05/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.051,650 UNLEADED LRP 1.051,590
UNLEADED 95 1.048,539 UNLEADED 95 1.047,633
UNLEADED 100 1.115,661 UNLEADED 100 1.115,609
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,759 DIΕSEL AUTO BIO 753,722
HEATING GASOIL 679,573 HEATING GASOIL 678,403
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 361,500 LPG 358,410
LPG Auto 371,790 LPG Auto 372,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 205,420
ΒΕΑ 35/40 223,390 ΒΕΑ 30/45 222,250
ΒΕΘ 50/70 210,110 -

ΤΡΙΤΗ 17/05/2016

ΤΡΙΤΗ 17/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.045,721 UNLEADED LRP 1.045,671
UNLEADED 95 1.042,620 UNLEADED 95 1.041,704
UNLEADED 100 1.109,527 UNLEADED 100 1.109,477
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,156 DIΕSEL AUTO BIO 748,119
HEATING GASOIL 673,602 HEATING GASOIL 672,433
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 350,250 LPG 347,160
LPG Auto 361,890 LPG Auto 362,860
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 205,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 204,010
ΒΕΑ 35/40 221,940 ΒΕΑ 30/45 220,800
ΒΕΘ 50/70 208,680 -