ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.496,543 1.496,024
UNLEADED 100 BIO 1.578,707 1.579,194
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.501,384 1.500,266
HEATING GASOIL 1.369,125 1.367,925
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.248,087 1.249,775
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 880,468 881,038
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 940,768 941,338
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 906,974 919,015
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 949,209 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 721,724 720,483
Fuel Oil No 380 1%S 679,346 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.041,140 -
KERO SPECIAL 1.047,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 436,310 437,220
ΒΕΑ 30/45 - 456,650
ΒΕΑ 35/40 455,740 -
ΒΕΘ 50/70 440,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

 

 

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.494,580 1.493,990
UNLEADED 100 BIO 1.577,110 1.577,517
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.472,777 1.471,566
HEATING GASOIL 1.342,571 1.341,290
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.232,883 1.234,510
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 862,457 862,966
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 922,757 923,266
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 911,377 923,397
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 925,604 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 715,896 714,585
Fuel Oil No 380 1%S 676,020 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.023,660 -
KERO SPECIAL 1.029,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 412,400 413,280
ΒΕΑ 30/45 - 432,810
ΒΕΑ 35/40 431,930 -
ΒΕΘ 50/70 416,510 -

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.495,089 1.494,550
UNLEADED 100 BIO 1.578,219 1.578,696
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.464,792 1.463,654
HEATING GASOIL 1.333,571 1.332,341
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.222,165 1.223,863
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 848,595 849,165
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 908,895 909,465
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 922,666 934,849
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 905,448 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 714,565 713,304
Fuel Oil No 380 1%S 675,613 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.030,200 -
KERO SPECIAL 1.036,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,370 392,280
ΒΕΑ 30/45 - 411,970
ΒΕΑ 35/40 411,060 -
ΒΕΘ 50/70 395,510 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 01 έως 03 Οκτωβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 01 έως 03 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.492,231 1.491,672
UNLEADED 100 BIO 1.575,553 1.576,022
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.459,311 1.458,142
HEATING GASOIL 1.321,275 1.320,034
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.208,567 1.210,265
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 832,343 832,903
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 892,643 893,203
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,659 939,873
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 883,887 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 709,174 707,893
Fuel Oil No 380 1%S 671,128 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.035,730 -
KERO SPECIAL 1.041,970 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,270 369,180
ΒΕΑ 30/45 - 388,940
ΒΕΑ 35/40 388,030 -
ΒΕΘ 50/70 372,430 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.495,953 1.495,363
UNLEADED 100 BIO 1.579,520 1.579,957
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.333,956 1.332,745
HEATING GASOIL 1.315,895 1.314,593
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.207,418 1.209,065
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 830,147 830,666
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 890,447 890,966
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 933,802 946,006
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 879,606 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 710,853 709,540
Fuel Oil No 380 1%S 674,006 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.045,060 -
KERO SPECIAL 1.051,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 361,810 362,700
ΒΕΑ 30/45 - 382,510
ΒΕΑ 35/40 381,620 -
ΒΕΘ 50/70 365,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.480,169 1.479,610
UNLEADED 100 BIO 1.563,441 1.563,899
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.326,633 1.325,463
HEATING GASOIL 1.304,505 1.303,254
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.203,837 1.205,526
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 825,703 826,262
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,003 886,562
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,294 948,518
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 708,880 707,588
Fuel Oil No 380 1%S 673,152 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.043,630 -
KERO SPECIAL 1.049,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 356,030 356,930
ΒΕΑ 30/45 - 376,720
ΒΕΑ 35/40 375,810 -
ΒΕΘ 50/70 360,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.465,850 1.465,332
UNLEADED 100 BIO 1.548,329 1.548,827
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.318,467 1.317,358
HEATING GASOIL 1.296,664 1.295,474
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.201,672 1.203,390
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 823,049 823,648
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 883,349 883,948
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 937,524 949,708
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,812 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 707,669 706,439
Fuel Oil No 380 1%S 672,725 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.044,220 -
KERO SPECIAL 1.050,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,100 352,020
ΒΕΑ 30/45 - 371,640
ΒΕΑ 35/40 370,720 -
ΒΕΘ 50/70 355,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.457,409 1.456,941
UNLEADED 100 BIO 1.539,298 1.539,847
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.313,890 1.312,842
HEATING GASOIL 1.295,545 1.294,406
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.204,000 1.205,750
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 824,483 825,123
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,783 885,423
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 946,107 958,251
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,456 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 707,283 706,103
Fuel Oil No 380 1%S 672,420 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.044,940 -
KERO SPECIAL 1.051,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,330 351,270
ΒΕΑ 30/45 - 370,760
ΒΕΑ 35/40 369,820 -
ΒΕΘ 50/70 354,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.451,571 1.451,073
UNLEADED 100 BIO 1.532,758 1.533,267
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.316,290 1.315,212
HEATING GASOIL 1.299,674 1.298,504
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.206,147 1.207,845
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 825,641 826,231
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 885,941 886,531
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 955,169 967,170
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,632 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 704,659 703,448
Fuel Oil No 380 1%S 669,044 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.053,300 -
KERO SPECIAL 1.059,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,450 352,360
ΒΕΑ 30/45 - 371,680
ΒΕΑ 35/40 370,770 -
ΒΕΘ 50/70 355,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)