ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.128,939 UNLEADED LRP 1.169,639
UNLEADED 95 1.125,938 UNLEADED 95 1.125,125
UNLEADED 100 1.191,473 UNLEADED 100 1.191,494
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,119 DIΕSEL AUTO BIO 925,144
HEATING GASOIL 720,670 HEATING GASOIL 719,591
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,910 LPG 530,560
LPG Auto 542,880 LPG Auto 544,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,850
ΒΕΑ 35/40 334,160 ΒΕΑ 30/45 333,080
ΒΕΘ 50/70 321,340 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,508 UNLEADED LRP 1.167,238
UNLEADED 95 1.123,507 UNLEADED 95 1.122,734
UNLEADED 100 1.188,982 UNLEADED 100 1.189,043
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,828 DIΕSEL AUTO BIO 923,872
HEATING GASOIL 719,703 HEATING GASOIL 718,646
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,410 LPG 524,090
LPG Auto 536,970 LPG Auto 538,580
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,260
ΒΕΑ 35/40 333,540 ΒΕΑ 30/45 332,490
ΒΕΘ 50/70 320,730 -

ΤΡΙΤΗ 21/11/2017

ΤΡΙΤΗ 21/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,819 UNLEADED LRP 1.165,530
UNLEADED 95 1.121,830 UNLEADED 95 1.121,026
UNLEADED 100 1.187,131 UNLEADED 100 1.187,151
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,221 DIΕSEL AUTO BIO 922,245
HEATING GASOIL 717,771 HEATING GASOIL 716,683
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 523,020 LPG 520,680
LPG Auto 533,840 LPG Auto 535,400
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,250
ΒΕΑ 35/40 332,500 ΒΕΑ 30/45 331,430
ΒΕΘ 50/70 319,720 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.125,348 UNLEADED LRP 1.166,079
UNLEADED 95 1.122,358 UNLEADED 95 1.121,575
UNLEADED 100 1.187,701 UNLEADED 100 1.187,762
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,276 DIΕSEL AUTO BIO 921,320
HEATING GASOIL 716,347 HEATING GASOIL 715,289
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 524,400 LPG 522,090
LPG Auto 534,970 LPG Auto 536,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,870
ΒΕΑ 35/40 332,120 ΒΕΑ 30/45 331,060
ΒΕΘ 50/70 319,330 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,129,263 UNLEADED LRP 1,169,974
UNLEADED 95 1,126,264 UNLEADED 95 1,125,471
UNLEADED 100 1,191,840 UNLEADED 100 1,191,880
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,333 DIΕSEL AUTO BIO 922,367
HEATING GASOIL 716,439 HEATING GASOIL 715,361
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,640 LPG 532,300
LPG Auto 544,240 LPG Auto 545,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,960
ΒΕΑ 35/40 334,280 ΒΕΑ 30/45 333,210
ΒΕΘ 50/70 321,460 -

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,135,996 UNLEADED LRP 1,176,696
UNLEADED 95 1,132,986 UNLEADED 95 1,132,183
UNLEADED 100 1,198,806 UNLEADED 100 1,198,826
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,896 DIΕSEL AUTO BIO 924,920
HEATING GASOIL 718,015 HEATING GASOIL 716,937
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 546,170 LPG 543,810
LPG Auto 554,670 LPG Auto 556,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,690
ΒΕΑ 35/40 338,050 ΒΕΑ 30/45 336,980
ΒΕΘ 50/70 325,190 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,142,739 UNLEADED LRP 1,183,450
UNLEADED 95 1,139,719 UNLEADED 95 1,138,905
UNLEADED 100 1,205,895 UNLEADED 100 1,205,915
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,740 DIΕSEL AUTO BIO 928,753
HEATING GASOIL 721,310 HEATING GASOIL 720,221
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 555,750 LPG 553,390
LPG Auto 563,540 LPG Auto 565,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,110
ΒΕΑ 35/40 342,550 ΒΕΑ 30/45 341,470
ΒΕΘ 50/70 329,630 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,142,739 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,139,719 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,205,895 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,740 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 721,310 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 555,750 LPG
LPG Auto 563,540 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 342,550 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 329,630 -

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,089 UNLEADED LRP 1,188,789
UNLEADED 95 1,145,058 UNLEADED 95 1,144,234
UNLEADED 100 1,211,499 UNLEADED 100 1,211,519
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,188 DIΕSEL AUTO BIO 932,191
HEATING GASOIL 724,198 HEATING GASOIL 723,100
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,150 LPG 558,770
LPG Auto 568,380 LPG Auto 569,960
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,030
ΒΕΑ 35/40 346,530 ΒΕΑ 30/45 345,440
ΒΕΘ 50/70 333,570 -