ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.034,107 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.031,026 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.097,313 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 737,277 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 661,622 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 343,960 LPG
LPG Auto 354,590 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 187,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 204,280 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 191,120 -

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΤΡΙΤΗ 01-03/05/2016

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΤΡΙΤΗ 01-03/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.040,046 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.036,955 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.103,680 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,707 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 665,517 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 347,920 LPG
LPG Auto 357,160 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 187,340 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 204,110 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 190,870 -

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.041,694 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.038,592 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.105,612 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,213 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 566,523 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 349,490 LPG
LPG Auto 358,770 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 188,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 205,020 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 191,730 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.040,280 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.037,168 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.104,361 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 738,864 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 563,563 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 350,750 LPG
LPG Auto 358,480 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 185,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 202,000 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 188,660 -

ΠΕΜΠΤΗ 28/4/2016

ΠΕΜΠΤΗ 28/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,456 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,036,355 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,103,650 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 735,650 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 560,167 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 353,230 LPG
LPG Auto 359,510 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 182,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 199,310 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 185,940 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.036,822 UNLEADED LRP 1.037,310
UNLEADED 95 1.033,701 UNLEADED 95 1.033,314
UNLEADED 100 1.100,914 UNLEADED 100 1.101,402
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 733,311 DIΕSEL AUTO BIO 732,548
HEATING GASOIL 556,943 HEATING GASOIL 556,047
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 355,990 LPG 352,940
LPG Auto 360,830 LPG Auto 361,890
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 179,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 178,450
ΒΕΑ 35/40 196,510 ΒΕΑ 30/45 195,360
ΒΕΘ 50/70 183,160 -

ΤΡΙΤΗ 26/4/2016

ΤΡΙΤΗ 26/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.032,277 UNLEADED LRP 1.032,765
UNLEADED 95 1.029,164 UNLEADED 95 1.028,789
UNLEADED 100 1.096,195 UNLEADED 100 1.096,683
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 730,209 DIΕSEL AUTO BIO 729,457
HEATING GASOIL 553,302 HEATING GASOIL 552,406
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 356,370 LPG 353,330
LPG Auto 361,320 LPG Auto 362,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 176,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 175,480
ΒΕΑ 35/40 193,500 ΒΕΑ 30/45 192,350
ΒΕΘ 50/70 180,180 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/4/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.029,399 UNLEADED LRP 1.029,876
UNLEADED 95 1.026,296 UNLEADED 95 1.025,900
UNLEADED 100 1.093,174 UNLEADED 100 1.093,642
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 726,639 DIΕSEL AUTO BIO 725,876
HEATING GASOIL 549,661 HEATING GASOIL 548,756
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 357,430 LPG 354,380
LPG Auto 362,870 LPG Auto 363,920
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 173,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 172,720
ΒΕΑ 35/40 190,720 ΒΕΑ 30/45 189,570
ΒΕΘ 50/70 177,420 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.024,272 UNLEADED LRP 1.024,761
UNLEADED 95 1.021,161 UNLEADED 95 1.020,794
UNLEADED 100 1.087,916 UNLEADED 100 1.088,425
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 721,849 DIΕSEL AUTO BIO 721,107
HEATING GASOIL 544,556 HEATING GASOIL 543,671
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 362,840 LPG 359,820
LPG Auto 368,060 LPG Auto 369,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 169,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 168,360
ΒΕΑ 35/40 186,330 ΒΕΑ 30/45 185,190
ΒΕΘ 50/70 173,040 -