ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή έως Τρίτη, 19 έως 23 Απριλίου 2019

Παρασκευή έως Τρίτη, 19 έως 23 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.259,206
UNLEADED 95 BIO 1.216,075 1.214,540
UNLEADED 100 BIO 1.285,271 1.284,590
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.000,747 999,039
HEATING GASOIL (ΧΠ) 791,920 790,334
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 932,014 932,716
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 548,417 544,594
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,717 604,894
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 702,708 726,689
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,215 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,589 467,728
Fuel Oil No 380 1%S 453,510 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 603,190 -
KERO SPECIAL 608,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,900 380,160
ΒΕΑ 30/45 - 397,070
ΒΕΑ 35/40 398,810 -
ΒΕΘ 50/70 385,460 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.260,039
UNLEADED 95 BIO 1.216,898 1.215,373
UNLEADED 100 BIO 1.286,004 1.285,353
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,069 997,371
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,999 788,422
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,377 940,079
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 555,862 552,048
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,162 612,348
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,462 733,412
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,712 467,861
Fuel Oil No 380 1%S 453,867 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,120 -
KERO SPECIAL 606,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,580 380,840
ΒΕΑ 30/45 - 397,730
ΒΕΑ 35/40 399,460 -
ΒΕΘ 50/70 386,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2019

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.261,525
UNLEADED 95 BIO 1.218,393 1.216,868
UNLEADED 100 BIO 1.287,570 1.286,909
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 998,479 996,771
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,246 787,669
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,225 945,611
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 561,547 557,733
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,847 618,033
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,489 740,450
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,192 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759 468,908
Fuel Oil No 380 1%S 455,097 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 600,420 -
KERO SPECIAL 605,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,770 382,030
ΒΕΑ 30/45 - 398,930
ΒΕΑ 35/40 400,670 -
ΒΕΘ 50/70 387,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.264,301
UNLEADED 95 BIO 1.221,139 1.219,635
UNLEADED 100 BIO 1.290,397 1.289,756
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,788 996,110
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,595 787,049
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,235 948,652
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 564,486 560,693
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,786 620,993
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,029 744,040
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 600,968 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,519 470,688
Fuel Oil No 380 1%S 457,111 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 600,020 -
KERO SPECIAL 605,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,510 383,790
ΒΕΑ 30/45 - 400,700
ΒΕΑ 35/40 402,420 -
ΒΕΘ 50/70 389,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Απριλίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.263,751
UNLEADED 95 BIO 1.220,590 1.219,085
UNLEADED 100 BIO 1.289,889 1.289,248
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,055 995,367
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,280 786,713
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,245 948,652
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 564,842 561,038
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,142 621,338
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,557 741,589
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,035 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,515 471,675
Fuel Oil No 380 1%S 458,250 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 599,550 -
KERO SPECIAL 604,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,260 384,540
ΒΕΑ 30/45 - 401,460
ΒΕΑ 35/40 403,180 -
ΒΕΘ 50/70 389,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2019

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.261,056
UNLEADED 95 BIO 1.217,905 1.216,380
UNLEADED 100 BIO 1.287,265 1.286,604
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,628 994,920
HEATING GASOIL (ΧΠ) 787,832 786,256
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,438 945,835
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 562,697 558,883
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,997 619,183
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,123 734,175
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,212 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 474,492 472,630
Fuel Oil No 380 1%S 459,368 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 599,330 -
KERO SPECIAL 604,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,100 385,370
ΒΕΑ 30/45 - 402,310
ΒΕΑ 35/40 404,050 -
ΒΕΘ 50/70 390,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2019

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.257,141
UNLEADED 95 BIO 1.214,000 1.212,464
UNLEADED 100 BIO 1.283,360 1.282,679
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,310 992,570
HEATING GASOIL (ΧΠ) 785,493 783,897
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 940,903 941,279
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 558,883 555,038
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,183 615,338
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,553 724,595
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,833 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,627 471,766
Fuel Oil No 380 1%S 458,698 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 597,080 -
KERO SPECIAL 602,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,090 384,340
ΒΕΑ 30/45 - 401,300
ΒΕΑ 35/40 403,050 -
ΒΕΘ 50/70 389,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,043
UNLEADED 95 BIO 1.209,902 1.208,366
UNLEADED 100 BIO 1.279,292 1.278,611
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 992,581 990,852
HEATING GASOIL (ΧΠ) 783,500 781,903
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,468 936,855
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,774 550,930
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,074 611,230
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 693,831 717,913
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,385 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,830 471,959
Fuel Oil No 380 1%S 459,155 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 595,260 -
KERO SPECIAL 600,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,490 384,750
ΒΕΑ 30/45 - 401,730
ΒΕΑ 35/40 403,470 -
ΒΕΘ 50/70 390,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.250,826
UNLEADED 95 BIO 1.207,695 1.206,149
UNLEADED 100 BIO 1.277,105 1.276,414
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 990,730 989,001
HEATING GASOIL (ΧΠ) 781,334 779,727
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 934,964 935,339
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,208 549,353
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,508 609,653
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,691 716,784
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,717 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,912 472,030
Fuel Oil No 380 1%S 459,491 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 592,710 -
KERO SPECIAL 598,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,920 385,160
ΒΕΑ 30/45 - 402,160
ΒΕΑ 35/40 403,910 -
ΒΕΘ 50/70 390,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)