ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/02/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ
10/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 956,582 UNLEADED LRP 956,490
UNLEADED 95 953,428 UNLEADED 95 952,462
UNLEADED 100 1020,184 UNLEADED 100 1020,103
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 667,776 DIΕSEL AUTO BIO 659,467
HEATING GASOIL 491,488 HEATING GASOIL 490,268
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,780 LPG 383,310
LPG Auto 389,770 LPG Auto 390,490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,860
ΒΕΑ 35/40 164,100 ΒΕΑ 30/45 162,920
ΒΕΘ 50/70 150,620 - -

ΤΡΙΤΗ 09/02/2016

ΤΡΙΤΗ
09/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 964,921 UNLEADED LRP 964,839
UNLEADED 95 961,748 UNLEADED 95 960,791
UNLEADED 100 1029,043 UNLEADED 100 1028,961
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,412 DIΕSEL AUTO BIO 664,104
HEATING GASOIL 496,096 HEATING GASOIL 494,875
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 399,020 LPG 395,550
LPG Auto 401,080 LPG Auto 401,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,240
ΒΕΑ 35/40 168,600 ΒΕΑ 30/45 167,420
ΒΕΘ 50/70 155,030 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 06/02/2016-08/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
06/02/16-08/02/16
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 968,520 UNLEADED LRP 968,460
UNLEADED 95 965,338 UNLEADED 95 964,382
UNLEADED 100 1032,938 UNLEADED 100 1032,877
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,229 DIΕSEL AUTO BIO 662,049
HEATING GASOIL 494,193 HEATING GASOIL 492,973
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 403,500 LPG 400,020
LPG Auto 404,930 LPG Auto 405,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,810
ΒΕΑ 35/40 169,250 ΒΕΑ 30/45 168,070
ΒΕΘ 50/70 155,620 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/02/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 976,738 UNLEADED LRP 976,667
UNLEADED 95 973,535 UNLEADED 95 972,568
UNLEADED 100 1041,704 UNLEADED 100 1041,633
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,168 DIΕSEL AUTO BIO 661,978
HEATING GASOIL 493,706 HEATING GASOIL 492,475
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 407,410 LPG 403,890
LPG Auto 408,890 LPG Auto 409,640
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153,260
ΒΕΑ 35/40 171,840 ΒΕΑ 30/45 170,640
ΒΕΘ 50/70 158,110 - -

ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2016

ΠΕΜΠΤΗ
04/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 984,742 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 981,518 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1050,216 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,341 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 493,187 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,190 LPG
LPG Auto 416,240 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 155,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 173,260 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 159,440 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/02/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 994.912 UNLEADED LRP 995.065
UNLEADED 95 991.678 UNLEADED 95 990.935
UNLEADED 100 1060.549 UNLEADED 100 1060.763
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663.860 DIΕSEL AUTO BIO 662.843
HEATING GASOIL 493.502 HEATING GASOIL 492.455
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 420.770 LPG 417.540
LPG Auto 423.330 LPG Auto 424.390
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 155.520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154.430
ΒΕΑ 35/40 173.030 ΒΕΑ 30/45 171.950
ΒΕΘ 50/70 159.200 - -

ΤΡΙΤΗ 02/02/2016

ΤΡΙΤΗ 02/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1000.037 UNLEADED LRP 999.956
UNLEADED 95 996.803 UNLEADED 95 995.827
UNLEADED 100 1065.786 UNLEADED 100 1065.715
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 664.297 DIΕSEL AUTO BIO 663.098
HEATING GASOIL 493.299 HEATING GASOIL 492.058
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 421.540 LPG 418.000
LPG Auto 424.790 LPG Auto 425.540
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154.250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153.050
ΒΕΑ 35/40 171.770 ΒΕΑ 30/45 170.570
ΒΕΘ 50/70 157.940 - -

 

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 30/01/2016-01/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 30/01-01/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 998,960 UNLEADED LRP 998,878
UNLEADED 95 995,725 UNLEADED 95 994,739
UNLEADED 100 1064,759 UNLEADED 100 1064,678
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 661,074 DIΕSEL AUTO BIO 659,863
HEATING GASOIL 490,339 HEATING GASOIL 489,098
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 412,820 LPG 409,270
LPG Auto 416,330 LPG Auto 417,080
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,900
ΒΕΑ 35/40 166,650 ΒΕΑ 30/45 165,440
ΒΕΘ 50/70 152,800 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 996,590 UNLEADED LRP 996,499
UNLEADED 95 993,345 UNLEADED 95 992,359
UNLEADED 100 1062,512 UNLEADED 100 1062,420
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 655,683 DIΕSEL AUTO BIO 654,463
HEATING GASOIL 485,143 HEATING GASOIL 483,892
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 401,870 LPG 398,300
LPG Auto 405,320 LPG Auto 406,060
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,590
ΒΕΑ 35/40 161,380 ΒΕΑ 30/45 160,170
ΒΕΘ 50/70 147,500 - -