ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.137,054
UNLEADED 95 BIO 1.092,906 1.092,428
UNLEADED 100 BIO 1.160,028 1.160,394
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,019 949,002
HEATING GASOIL (ΧΠ) 743,409 742,301
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,633 891,019
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,701 508,907
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,001 569,207
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,684 645,482
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,827 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,629 432,510
Fuel Oil No 380 1%S 419,635 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,440 -
KERO SPECIAL 553,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 338,180 337,070
ΒΕΑ 30/45 - 353,850
ΒΕΑ 35/40 354,960 -
ΒΕΘ 50/70 341,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.136,576
UNLEADED 95 BIO 1.092,418 1.091,940
UNLEADED 100 BIO 1.159,479 1.159,876
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,406 949,399
HEATING GASOIL (ΧΠ) 743,755 742,657
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,826 891,223
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,874 509,090
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,174 569,390
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,000 645,798
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,970 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,736 430,628
Fuel Oil No 380 1%S 417,519 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,610 -
KERO SPECIAL 553,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 336,340 335,240
ΒΕΑ 30/45 - 352,010
ΒΕΑ 35/40 353,110 -
ΒΕΘ 50/70 339,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.133,545
UNLEADED 95 BIO 1.089,427 1.088,929
UNLEADED 100 BIO 1.156,367 1.156,722
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,246 945,219
HEATING GASOIL (ΧΠ) 739,951 738,823
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 888,283 888,639
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 510,220 506,416
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,520 566,716
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,180 643,906
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,112 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,886 425,737
Fuel Oil No 380 1%S 412,627 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,140 -
KERO SPECIAL 549,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 331,470 330,340
ΒΕΑ 30/45 - 347,090
ΒΕΑ 35/40 348,210 -
ΒΕΘ 50/70 334,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019

Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.130,321
UNLEADED 95 BIO 1.086,183 1.085,705
UNLEADED 100 BIO 1.152,990 1.153,377
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,805 942,788
HEATING GASOIL (ΧΠ) 737,836 736,718
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 885,944 886,320
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 507,270 503,486
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 567,570 563,786
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,162 645,879
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,479 422,360
Fuel Oil No 380 1%S 409,129 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,060 -
KERO SPECIAL 547,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,750 326,650
ΒΕΑ 30/45 - 343,370
ΒΕΑ 35/40 344,480 -
ΒΕΘ 50/70 331,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.130,677
UNLEADED 95 BIO 1.086,549 1.086,072
UNLEADED 100 BIO 1.153,174 1.153,560
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,443 941,446
HEATING GASOIL (ΧΠ) 737,532 736,423
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,815 885,202
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 505,937 502,175
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,237 562,475
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,457 646,113
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,182 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 422,849 421,739
Fuel Oil No 380 1%S 408,478 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,320 -
KERO SPECIAL 547,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,780 325,680
ΒΕΑ 30/45 - 342,360
ΒΕΑ 35/40 343,450 -
ΒΕΘ 50/70 330,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.131,277
UNLEADED 95 BIO 1.087,149 1.086,672
UNLEADED 100 BIO 1.153,590 1.153,977
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,500 939,513
HEATING GASOIL (ΧΠ) 736,443 735,355
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 881,041 881,438
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 501,921 498,188
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,221 558,488
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,403 643,987
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,677 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 422,726 421,618
Fuel Oil No 380 1%S 408,458 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,210 -
KERO SPECIAL 547,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,210 326,120
ΒΕΑ 30/45 - 342,740
ΒΕΑ 35/40 343,830 -
ΒΕΘ 50/70 330,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.131,146
UNLEADED 95 BIO 1.087,008 1.086,539
UNLEADED 100 BIO 1.153,407 1.153,804
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,367 939,392
HEATING GASOIL (ΧΠ) 736,453 735,375
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,160 876,557
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,642 492,909
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,942 553,209
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,277 641,851
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,605 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,245 422,146
Fuel Oil No 380 1%S 409,027 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 543,690 -
KERO SPECIAL 548,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,730 327,650
ΒΕΑ 30/45 - 344,250
ΒΕΑ 35/40 345,330 -
ΒΕΘ 50/70 332,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.128,043
UNLEADED 95 BIO 1.083,915 1.083,438
UNLEADED 100 BIO 1.150,306 1.150,692
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 936,188 935,191
HEATING GASOIL (ΧΠ) 732,274 731,185
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 865,045 865,421
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,384 481,631
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,684 541,931
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,127 631,702
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,073 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 421,648 420,529
Fuel Oil No 380 1%S 407,755 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 539,920 -
KERO SPECIAL 545,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,250 325,150
ΒΕΑ 30/45 - 341,770
ΒΕΑ 35/40 342,870 -
ΒΕΘ 50/70 329,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019

Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.125,114
UNLEADED 95 BIO 1.080,977 1.080,509
UNLEADED 100 BIO 1.147,458 1.147,845
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 932,354 931,357
HEATING GASOIL (ΧΠ) 728,592 727,503
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 855,688 856,085
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 475,550 471,807
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,850 532,107
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,158 625,783
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,273 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 419,716 418,618
Fuel Oil No 380 1%S 406,068 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 535,540 -
KERO SPECIAL 540,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 323,530 322,450
ΒΕΑ 30/45 - 339,100
ΒΕΑ 35/40 340,180 -
ΒΕΘ 50/70 327,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)