ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/01/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.144,529 UNLEADED LRP 1.175,008
UNLEADED 95 1.141,234 UNLEADED 95 1.140,267
UNLEADED 100 1.213,146 UNLEADED 100 1.213,105
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 908,689 DIΕSEL AUTO BIO 907,590
HEATING GASOIL 704,845 HEATING GASOIL 703,584
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,780 LPG 578,390
LPG Auto 582,440 LPG Auto 582,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,540
ΒΕΑ 35/40 323,630 ΒΕΑ 30/45 322,450
ΒΕΘ 50/70 309,490 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,962 UNLEADED LRP 1.176,442
UNLEADED 95 1.142,657 UNLEADED 95 1.141,701
UNLEADED 100 1.214,651 UNLEADED 100 1.214,610
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 908,790 DIΕSEL AUTO BIO 907,702
HEATING GASOIL 704,448 HEATING GASOIL 703,167
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 580,770 LPG 576,380
LPG Auto 580,360 LPG Auto 580,470
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,100
ΒΕΑ 35/40 325,200 ΒΕΑ 30/45 324,020
ΒΕΘ 50/70 311,050 -

ΠΕΜΠΤΗ 19/01/2017

ΠΕΜΠΤΗ 19/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.150,499 UNLEADED LRP 1.180,989
UNLEADED 95 1.147,193 UNLEADED 95 1.146,248
UNLEADED 100 1.219,258 UNLEADED 100 1.219,228
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,804 DIΕSEL AUTO BIO 909,716
HEATING GASOIL 706,157 HEATING GASOIL 704,906
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 582,860 LPG 578,480
LPG Auto 582,020 LPG Auto 582,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,940
ΒΕΑ 35/40 329,030 ΒΕΑ 30/45 327,870
ΒΕΘ 50/70 314,880 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/01/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.150,661 UNLEADED LRP 1.181,120
UNLEADED 95 1.147,346 UNLEADED 95 1.146,379
UNLEADED 100 1.219,390 UNLEADED 100 1.219,339
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,207 DIΕSEL AUTO BIO 911,109
HEATING GASOIL 707,479 HEATING GASOIL 706,208
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 584,580 LPG 580,170
LPG Auto 583,760 LPG Auto 583,860
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,640 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,460
ΒΕΑ 35/40 330,560 ΒΕΑ 30/45 329,380
ΒΕΘ 50/70 316,410 -

ΤΡΙΤΗ 17/01/2017

ΤΡΙΤΗ 17/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,719 UNLEADED LRP 1.179,188
UNLEADED 95 1.145,404 UNLEADED 95 1.144,427
UNLEADED 100 1.217,702 UNLEADED 100 1.217,661
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,092 DIΕSEL AUTO BIO 911,994
HEATING GASOIL 708,303 HEATING GASOIL 707,022
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 588,060 LPG 583,640
LPG Auto 587,120 LPG Auto 587,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,800
ΒΕΑ 35/40 329,990 ΒΕΑ 30/45 328,800
ΒΕΘ 50/70 315,780 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/01/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,143,431 UNLEADED LRP 1,173,880
UNLEADED 95 1,140,115 UNLEADED 95 1,139,129
UNLEADED 100 1,212,383 UNLEADED 100 1,212,322
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,241 DIΕSEL AUTO BIO 910,123
HEATING GASOIL 706,746 HEATING GASOIL 705,445
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 588,200 LPG 583,760
LPG Auto 587,410 LPG Auto 587,490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,590
ΒΕΑ 35/40 327,800 ΒΕΑ 30/45 326,600
ΒΕΘ 50/70 313,590 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.139,546 UNLEADED LRP 1,170,046
UNLEADED 95 1.136,219 UNLEADED 95 1,135,274
UNLEADED 100 1.208,671 UNLEADED 100 1,208,661
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,797 DIΕSEL AUTO BIO 911,699
HEATING GASOIL 708,283 HEATING GASOIL 707,022
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 589,690 LPG 585,280
LPG Auto 588,970 LPG Auto 589,100
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,630
ΒΕΑ 35/40 327,880 ΒΕΑ 30/45 326,700
ΒΕΘ 50/70 313,610 -

ΠΕΜΠΤΗ 12/01/2017

ΠΕΜΠΤΗ 12/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.139,769 UNLEADED LRP 1.170,209
UNLEADED 95 1.136,423 UNLEADED 95 1.135,437
UNLEADED 100 1.209,027 UNLEADED 100 1.208,956
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,014 DIΕSEL AUTO BIO 913,885
HEATING GASOIL 710,469 HEATING GASOIL 709,157
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 591,780 LPG 587,310
LPG Auto 590,890 LPG Auto 590,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,670
ΒΕΑ 35/40 329,990 ΒΕΑ 30/45 328,780
ΒΕΘ 50/70 315,690 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,227 UNLEADED LRP 1,170,676
UNLEADED 95 1,136,881 UNLEADED 95 1,135,905
UNLEADED 100 1,209,495 UNLEADED 100 1,209,433
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,981 DIΕSEL AUTO BIO 914,851
HEATING GASOIL 711,801 HEATING GASOIL 710,490
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 584,930 LPG 580,460
LPG Auto 584,630 LPG Auto 584,710
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,330
ΒΕΑ 35/40 332,640 ΒΕΑ 30/45 331,440
ΒΕΘ 50/70 318,340 -