ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο εως Δευτέρα, 25 εως 27 Ιουνίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 25 εως 27 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.814,000 1.813,420
UNLEADED 100 BIO 1.895,584 1.895,940
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.568,303 1.567,174
HEATING GASOIL 1.581,170 1.579,949
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.298,917 1.300,402
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 915,229 915,687
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 975,529 975,987
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.070,212 1.081,368
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 951,863 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 774,405 773,184
Fuel Oil No 380 1%S 712,317 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.332,190 -
KERO SPECIAL 1.337,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 558,400 572,190
ΒΕΑ 30/45 - 590,340
ΒΕΑ 35/40 576,550 -
ΒΕΘ 50/70 562,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.810,490 1.809,902
UNLEADED 100 BIO 1.892,044 1.892,390
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.572,635 1.571,496
HEATING GASOIL 1.582,481 1.581,251
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.297,951 1.299,425
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 913,887 914,334
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,187 974,634
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.071,849 1.082,996
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 949,779 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 775,544 774,314
Fuel Oil No 380 1%S 713,415 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.340,090 -
KERO SPECIAL 1.345,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 554,090 567,880
ΒΕΑ 30/45 - 586,030
ΒΕΑ 35/40 572,240 -
ΒΕΘ 50/70 557,910 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.800,880 1.800,362
UNLEADED 100 BIO 1.882,312 1.882,729
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.575,727 1.574,659
HEATING GASOIL 1.582,960 1.581,800
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.294,972 1.296,507
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 910,469 910,968
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 970,769 971,268
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.071,941 1.083,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 945,477 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 780,740 779,550
Fuel Oil No 380 1%S 719,070 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.345,300 -
KERO SPECIAL 1.351,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 553,550 567,370
ΒΕΑ 30/45 - 585,520
ΒΕΑ 35/40 571,700 -
ΒΕΘ 50/70 557,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.804,582 1.804,033
UNLEADED 100 BIO 1.886,257 1.886,654
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.587,098 1.585,999
HEATING GASOIL 1.587,821 1.586,631
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.298,744 1.300,270
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 913,826 914,304
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,126 974,604
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.078,714 1.089,931
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 947,978 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 793,555 792,344
Fuel Oil No 380 1%S 732,596 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.360,060 -
KERO SPECIAL 1.365,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 562,610 576,460
ΒΕΑ 30/45 - 594,670
ΒΕΑ 35/40 580,820 -
ΒΕΘ 50/70 566,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.806,331 1.805,864
UNLEADED 100 BIO 1.888,211 1.888,688
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.596,962 1.595,945
HEATING GASOIL 1.591,594 1.590,485
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.297,829 1.299,415
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 912,982 913,520
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 973,282 973,820
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.077,270 1.088,590
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 947,277 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 805,820 804,661
Fuel Oil No 380 1%S 745,634 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.374,570 -
KERO SPECIAL 1.380,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 572,160 586,090
ΒΕΑ 30/45 - 604,350
ΒΕΑ 35/40 590,410 -
ΒΕΘ 50/70 576,000 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 18 εως 20 Ιουνίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 18 εως 20 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.820,823 1.820,244
UNLEADED 100 BIO 1.903,007 1.903,373
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.596,698 1.595,558
HEATING GASOIL 1.588,248 1.587,028
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.298,724 1.300,229
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 914,273 914,731
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,573 975,031
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.075,399 1.086,657
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 949,362 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 821,940 820,709
Fuel Oil No 380 1%S 763,737 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.380,780 -
KERO SPECIAL 1.386,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 587,040 600,940
ΒΕΑ 30/45 - 619,230
ΒΕΑ 35/40 605,330 -
ΒΕΘ 50/70 590,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2022

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.839,160 1.838,672
UNLEADED 100 BIO 1.921,629 1.922,096
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.592,334 1.591,287
HEATING GASOIL 1.581,434 1.580,305
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.303,118 1.304,703
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 919,195 919,735
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 979,495 980,035
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.076,039 1.087,379
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 955,363 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 830,849 829,679
Fuel Oil No 380 1%S 774,324 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.382,790 -
KERO SPECIAL 1.388,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 598,390 612,350
ΒΕΑ 30/45 - 630,650
ΒΕΑ 35/40 616,690 -
ΒΕΘ 50/70 602,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.850,592 1.850,073
UNLEADED 100 BIO 1.932,927 1.933,355
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.582,093 1.581,026
HEATING GASOIL 1.571,894 1.570,735
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.305,589 1.307,124
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 922,582 923,080
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 982,882 983,380
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.072,104 1.083,352
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 960,579 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 832,851 831,672
Fuel Oil No 380 1%S 777,629 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.376,630 -
KERO SPECIAL 1.382,380 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 603,250 617,130
ΒΕΑ 30/45 - 635,360
ΒΕΑ 35/40 621,470 -
ΒΕΘ 50/70 607,090 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.859,226 1.858,819
UNLEADED 100 BIO 1.941,175 1.941,389
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.566,564 1.565,608
HEATING GASOIL 1.559,609 1.558,562
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.311,152 1.312,769
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 928,725 929,305
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 989,025 989,605
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.073,659 1.084,918
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 967,871 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 829,232 828,133
Fuel Oil No 380 1%S 775,066 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.360,510 -
KERO SPECIAL 1.366,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 601,060 614,890
ΒΕΑ 30/45 - 632,980
ΒΕΑ 35/40 619,150 -
ΒΕΘ 50/70 604,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)