ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,076 1.376,557
UNLEADED 100 BIO 1.451,154 1.451,541
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.143,970 1.142,912
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 943,506 944,991
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 545,865 546,333
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,165 606,633
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 812,534 823,427
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,552 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,465 557,306
Fuel Oil No 380 1%S 539,051 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 735,670 -
KERO SPECIAL 741,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 476,240 477,050
ΒΕΑ 30/45 - 494,710
ΒΕΑ 35/40 493,900 -
ΒΕΘ 50/70 479,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.370,242 1.369,743
UNLEADED 100 BIO 1.444,015 1.444,432
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.133,230 1.132,193
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 943,567 945,062
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,299 547,787
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,599 608,087
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 802,883 813,765
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,773 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 550,329 549,190
Fuel Oil No 380 1%S 531,382 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 722,230 -
KERO SPECIAL 727,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 467,890 468,700
ΒΕΑ 30/45 - 486,310
ΒΕΑ 35/40 485,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Ιουνίου 2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.363,916 1.363,377
UNLEADED 100 BIO 1.437,445 1.437,811
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.124,941 1.123,874
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,672 950,137
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,336 554,794
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,636 615,094
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 794,483 805,304
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,665 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 544,329 543,159
Fuel Oil No 380 1%S 525,749 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 711,130 -
KERO SPECIAL 716,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 461,750 462,550
ΒΕΑ 30/45 - 480,110
ΒΕΑ 35/40 479,310 -
ΒΕΘ 50/70 465,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024

Παρασκευή, 7 Ιουνίου  2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.362,869 1.362,339
UNLEADED 100 BIO 1.436,469 1.436,844
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.122,592 1.121,545
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 959,340 960,816
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,059 567,517
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,359 627,817
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,832 801,663
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 586,476 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 543,159 541,999
Fuel Oil No 380 1%S 524,680 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 706,850 -
KERO SPECIAL 712,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 463,450 464,250
ΒΕΑ 30/45 - 481,830
ΒΕΑ 35/40 481,030 -
ΒΕΘ 50/70 467,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.366,794 1.366,275
UNLEADED 100 BIO 1.440,455 1.440,862
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.124,657 1.123,609
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 967,700 969,185
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,517 576,995
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,817 637,295
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,483 802,344
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,141 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 544,654 543,495
Fuel Oil No 380 1%S 525,992 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 707,790 -
KERO SPECIAL 713,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 467,340 468,150
ΒΕΑ 30/45 - 485,730
ΒΕΑ 35/40 484,920 -
ΒΕΘ 50/70 471,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τετάρτη, 5 Ιουνίου  2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.375,408 1.374,920
UNLEADED 100 BIO 1.449,272 1.449,700
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.133,159 1.132,132
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 978,399 979,894
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 587,979 588,467
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 648,279 648,767
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,832 807,714
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,128 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 551,041 549,891
Fuel Oil No 380 1%S 531,982 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 716,010 -
KERO SPECIAL 721,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 476,280 477,110
ΒΕΑ 30/45 - 494,720
ΒΕΑ 35/40 493,890 -
ΒΕΘ 50/70 479,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024

 

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.386,808 1.386,330
UNLEADED 100 BIO 1.460,836 1.461,263
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.142,526 1.141,509
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 985,468 986,962
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 595,312 595,799
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 655,612 656,099
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 802,029 812,911
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,000 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 556,329 555,190
Fuel Oil No 380 1%S 536,721 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 725,520 -
KERO SPECIAL 731,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 485,990 486,820
ΒΕΑ 30/45 - 504,430
ΒΕΑ 35/40 503,600 -
ΒΕΘ 50/70 489,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 01έως 03 Ιουνίου2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 01έως 03 Ιουνίου2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.396,561 1.396,053
UNLEADED 100 BIO 1.470,650 1.471,057
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.151,699 1.150,662
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,379 991,864
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,315 600,793
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,615 661,093
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 806,270 817,152
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,186 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 560,581 559,431
Fuel Oil No 380 1%S 540,332 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 736,950 -
KERO SPECIAL 742,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 492,030 492,840
ΒΕΑ 30/45 - 510,440
ΒΕΑ 35/40 509,620 -
ΒΕΘ 50/70 495,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 31 ΜαΪου 2024

Παρασκευή, 31 ΜαΪου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,687 1.398,138
UNLEADED 100 BIO 1.472,826 1.473,192
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.152,675 1.151,597
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 987,105 988,559
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 596,766 597,213
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,066 657,513
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,938 815,768
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,087 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,221 557,041
Fuel Oil No 380 1%S 537,576 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 741,730 -
KERO SPECIAL 747,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 491,350 492,140
ΒΕΑ 30/45 - 509,740
ΒΕΑ 35/40 508,950 -
ΒΕΘ 50/70 495,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)