ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.085,872 UNLEADED LRP 1.116,321
UNLEADED 95 1.082,567 UNLEADED 95 1.081,591
UNLEADED 100 1.154,031 UNLEADED 100 1.153,981
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 814,559 DIΕSEL AUTO BIO 813,440
HEATING GASOIL 690,261 HEATING GASOIL 688,980
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 511,550 LPG 508,040
LPG Auto 513,270 LPG Auto 514,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,020
ΒΕΑ 35/40 300,120 ΒΕΑ 30/45 298,910
ΒΕΘ 50/70 286,000 -

ΤΡΙΤΗ 06/12/2016

ΤΡΙΤΗ 06/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,082,344 UNLEADED LRP 1,112,793
UNLEADED 95 1,079,039 UNLEADED 95 1,078,052
UNLEADED 100 1,150,604 UNLEADED 100 1,150,533
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 810,308 DIΕSEL AUTO BIO 809,179
HEATING GASOIL 685,522 HEATING GASOIL 684,210
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 508,590 LPG 505,070
LPG Auto 510,040 LPG Auto 510,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 279,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,870
ΒΕΑ 35/40 297,020 ΒΕΑ 30/45 295,800
ΒΕΘ 50/70 282,870 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/12/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.073,394 UNLEADED LRP 1.103,812
UNLEADED 95 1.070,079 UNLEADED 95 1.069,072
UNLEADED 100 1.141,726 UNLEADED 100 1.141,634
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 801,114 DIΕSEL AUTO BIO 799,954
HEATING GASOIL 674,640 HEATING GASOIL 673,308
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 498,300 LPG 494,740
LPG Auto 499,860 LPG Auto 500,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,890
ΒΕΑ 35/40 290,110 ΒΕΑ 30/45 288,870
ΒΕΘ 50/70 275,910 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/12/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.067,566 UNLEADED LRP 1.098,005
UNLEADED 95 1.064,241 UNLEADED 95 1.063,244
UNLEADED 100 1.135,888 UNLEADED 100 1.135,828
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,676 DIΕSEL AUTO BIO 793,538
HEATING GASOIL 666,189 HEATING GASOIL 664,876
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 485,080 LPG 481,540
LPG Auto 487,190 LPG Auto 488,110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,740
ΒΕΑ 35/40 286,980 ΒΕΑ 30/45 285,740
ΒΕΘ 50/70 272,760 -

ΠΕΜΠΤΗ 01/12/2016

ΠΕΜΠΤΗ 01/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.057,976 UNLEADED LRP 1,088,415
UNLEADED 95 1.054,651 UNLEADED 95 1,053,654
UNLEADED 100 1.126,237 UNLEADED 100 1,126,155
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,449 DIΕSEL AUTO BIO 785,310
HEATING GASOIL 657,117 HEATING GASOIL 655,805
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 468,510 LPG 464,970
LPG Auto 471,390 LPG Auto 472,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,280
ΒΕΑ 35/40 282,530 ΒΕΑ 30/45 281,300
ΒΕΘ 50/70 268,310 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,403 UNLEADED LRP 1.088,852
UNLEADED 95 1.055,078 UNLEADED 95 1.054,091
UNLEADED 100 1.126,796 UNLEADED 100 1.126,735
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,683 DIΕSEL AUTO BIO 785,554
HEATING GASOIL 656,456 HEATING GASOIL 655,155
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,600 LPG 457,060
LPG Auto 464,270 LPG Auto 465,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,530
ΒΕΑ 35/40 281,810 ΒΕΑ 30/45 280,590
ΒΕΘ 50/70 267,560 -

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,674 UNLEADED LRP 1.093,093
UNLEADED 95 1.059,349 UNLEADED 95 1.058,332
UNLEADED 100 1.131,088 UNLEADED 100 1.130,997
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,212 DIΕSEL AUTO BIO 789,043
HEATING GASOIL 660,270 HEATING GASOIL 658,947
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,880 LPG 454,310
LPG Auto 462,110 LPG Auto 463,010
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,720
ΒΕΑ 35/40 285,010 ΒΕΑ 30/45 283,760
ΒΕΘ 50/70 270,770 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,062,837 UNLEADED LRP 1,093,266
UNLEADED 95 1,059,512 UNLEADED 95 1,058,515
UNLEADED 100 1,131,200 UNLEADED 100 1,131,119
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 791,117 DIΕSEL AUTO BIO 789,978
HEATING GASOIL 661,053 HEATING GASOIL 659,731
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,860 LPG 454,300
LPG Auto 462,230 LPG Auto 463,140
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,490
ΒΕΑ 35/40 283,750 ΒΕΑ 30/45 282,520
ΒΕΘ 50/70 269,520 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.066,488 UNLEADED LRP 1,096,916
UNLEADED 95 1.063,163 UNLEADED 95 1,062,156
UNLEADED 100 1.134,841 UNLEADED 100 1,134,760
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 793,914 DIΕSEL AUTO BIO 792,765
HEATING GASOIL 664,185 HEATING GASOIL 662,863
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,840 LPG 457,290
LPG Auto 465,250 LPG Auto 466,160
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,410
ΒΕΑ 35/40 283,670 ΒΕΑ 30/45 282,430
ΒΕΘ 50/70 269,440 -