ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,631 UNLEADED LRP 1,178,100
UNLEADED 95 1,144,295 UNLEADED 95 1,143,328
UNLEADED 100 1,216,898 UNLEADED 100 1,216,858
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,387 DIΕSEL AUTO BIO 921,279
HEATING GASOIL 718,005 HEATING GASOIL 716,733
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 619,150 LPG 614,710
LPG Auto 620,370 LPG Auto 620,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,400
ΒΕΑ 35/40 324,670 ΒΕΑ 30/45 323,480
ΒΕΘ 50/70 310,400 -

ΠΕΜΠΤΗ 23/02/2017

ΠΕΜΠΤΗ 23/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,146,186 UNLEADED LRP 1,176,666
UNLEADED 95 1,142,861 UNLEADED 95 1,141,905
UNLEADED 100 1,215,312 UNLEADED 100 1,215,281
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,459 DIΕSEL AUTO BIO 918,360
HEATING GASOIL 715,218 HEATING GASOIL 713,937
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 619,130 LPG 614,710
LPG Auto 620,540 LPG Auto 620,650
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,080
ΒΕΑ 35/40 323,320 ΒΕΑ 30/45 322,130
ΒΕΘ 50/70 309,070 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/02/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ  22/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,356 UNLEADED LRP 1,177,846
UNLEADED 95 1,144,031 UNLEADED 95 1,143,095
UNLEADED 100 1,216,288 UNLEADED 100 1,216,268
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,329 DIΕSEL AUTO BIO 917,252
HEATING GASOIL 713,479 HEATING GASOIL 712,228
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 620,450 LPG 616,060
LPG Auto 621,880 LPG Auto 622,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,740
ΒΕΑ 35/40 322,910 ΒΕΑ 30/45 321,730
ΒΕΘ 50/70 308,710 -

ΤΡΙΤΗ 21/02/2017

ΤΡΙΤΗ 21/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,034 UNLEADED LRP 1.179,503
UNLEADED 95 1.145,708 UNLEADED 95 1.144,752
UNLEADED 100 1.217,966 UNLEADED 100 1.217,926
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,601 DIΕSEL AUTO BIO 915,492
HEATING GASOIL 711,425 HEATING GASOIL 710,144
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 623,860 LPG 619,450
LPG Auto 625,220 LPG Auto 625,320
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,610
ΒΕΑ 35/40 322,790 ΒΕΑ 30/45 321,600
ΒΕΘ 50/70 308,590 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/02/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.151,943 UNLEADED LRP 1.182,402
UNLEADED 95 1.148,627 UNLEADED 95 1.147,661
UNLEADED 100 1.220,906 UNLEADED 100 1.220,855
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,316 DIΕSEL AUTO BIO 915,197
HEATING GASOIL 711,090 HEATING GASOIL 709,797
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 628,520 LPG 624,090
LPG Auto 629,550 LPG Auto 629,640
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,380
ΒΕΑ 35/40 323,550 ΒΕΑ 30/45 322,360
ΒΕΘ 50/70 309,350 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/02/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.155,929 UNLEADED LRP 1.186,419
UNLEADED 95 1.152,614 UNLEADED 95 1.151,668
UNLEADED 100 1.224,974 UNLEADED 100 1.224,953
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,560 DIΕSEL AUTO BIO 915,482
HEATING GASOIL 711,497 HEATING GASOIL 710,235
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 632,790 LPG 628,400
LPG Auto 633,330 LPG Auto 633,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,950
ΒΕΑ 35/40 324,120 ΒΕΑ 30/45 322,940
ΒΕΘ 50/70 309,920 -

ΠΕΜΠΤΗ 16/02/2017

ΠΕΜΠΤΗ 16/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.160,293 UNLEADED LRP 1.190,762
UNLEADED 95 1.156,966 UNLEADED 95 1.156,011
UNLEADED 100 1.229,428 UNLEADED 100 1.229,388
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,296 DIΕSEL AUTO BIO 918,197
HEATING GASOIL 714,344 HEATING GASOIL 713,072
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 639,030 LPG 634,610
LPG Auto 638,940 LPG Auto 639,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,300
ΒΕΑ 35/40 326,490 ΒΕΑ 30/45 325,300
ΒΕΘ 50/70 312,280 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.157,506 UNLEADED LRP 1.187,985
UNLEADED 95 1.154,191 UNLEADED 95 1.153,244
UNLEADED 100 1.226,398 UNLEADED 100 1.226,367
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,269 DIΕSEL AUTO BIO 917,180
HEATING GASOIL 713,327 HEATING GASOIL 712,065
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 636,650 LPG 632,270
LPG Auto 636,760 LPG Auto 636,880
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,330
ΒΕΑ 35/40 324,450 ΒΕΑ 30/45 323,270
ΒΕΘ 50/70 310,280 -

ΤΡΙΤΗ 14/02/2017

ΤΡΙΤΗ 14/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,048 UNLEADED LRP 1.184,517
UNLEADED 95 1.150,743 UNLEADED 95 1.149,787
UNLEADED 100 1.222,838 UNLEADED 100 1.222,787
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 917,415 DIΕSEL AUTO BIO 916,326
HEATING GASOIL 712,727 HEATING GASOIL 711,455
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 627,840 LPG 623,440
LPG Auto 628,810 LPG Auto 628,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,770 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,590
ΒΕΑ 35/40 322,700 ΒΕΑ 30/45 321,510
ΒΕΘ 50/70 308,550 -