ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.043,494 UNLEADED LRP 1.073,943
UNLEADED 95 1.040,382 UNLEADED 95 1.039,436
UNLEADED 100 1.107,636 UNLEADED 100 1.107,555
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,746 DIΕSEL AUTO BIO 763,688
HEATING GASOIL 586,954 HEATING GASOIL 585,764
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,140 LPG 410,770
LPG Auto 413,690 LPG Auto 414,510
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 234,910
ΒΕΑ 35/40 252,960 ΒΕΑ 30/45 251,810
ΒΕΘ 50/70 239,620 -

ΠΕΜΠΤΗ 25/8/2016

ΠΕΜΠΤΗ 25/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.043,464 UNLEADED LRP 1.073,912
UNLEADED 95 1.040,351 UNLEADED 95 1.039,416
UNLEADED 100 1.107,555 UNLEADED 100 1.107,483
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,225 DIΕSEL AUTO BIO 764,166
HEATING GASOIL 587,594 HEATING GASOIL 586,405
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 413,760 LPG 410,400
LPG Auto 413,070 LPG Auto 413,890
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,830
ΒΕΑ 35/40 253,870 ΒΕΑ 30/45 252,720
ΒΕΘ 50/70 240,540 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ  24/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,043,260 UNLEADED LRP 1,073,709
UNLEADED 95 1,040,148 UNLEADED 95 1,039,223
UNLEADED 100 1,107,270 UNLEADED 100 1,107,209
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,238 DIΕSEL AUTO BIO 766,190
HEATING GASOIL 589,243 HEATING GASOIL 588,063
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 415,550 LPG 412,200
LPG Auto 414,660 LPG Auto 415,490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,950
ΒΕΑ 35/40 255,970 ΒΕΑ 30/45 254,820
ΒΕΘ 50/70 242,650 -

ΤΡΙΤΗ 23/8/2016

ΤΡΙΤΗ  23/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,041,744 UNLEADED LRP 1,072,174
UNLEADED 95 1,038,623 UNLEADED 95 1,037,676
UNLEADED 100 1,060,346 UNLEADED 100 1,105,735
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,028 DIΕSEL AUTO BIO 764,959
HEATING GASOIL 587,880 HEATING GASOIL 586,670
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,590 LPG 411,200
LPG Auto 413,690 LPG Auto 414,490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,780 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,610
ΒΕΑ 35/40 255,660 ΒΕΑ 30/45 254,500
ΒΕΘ 50/70 242,330 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20-22/8/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20-22/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.039,304 UNLEADED LRP 1.069,743
UNLEADED 95 1.036,182 UNLEADED 95 1.035,246
UNLEADED 100 1.103,365 UNLEADED 100 1.103,294
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,143 DIΕSEL AUTO BIO 764,085
HEATING GASOIL 686,946 HEATING GASOIL 685,756
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 412,660 LPG 409,290
LPG Auto 411,880 LPG Auto 412,700
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,440
ΒΕΑ 35/40 254,480 ΒΕΑ 30/45 253,330
ΒΕΘ 50/70 241,150 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,765 UNLEADED LRP 1.066,203
UNLEADED 95 1.032,632 UNLEADED 95 1.031,697
UNLEADED 100 1.099,967 UNLEADED 100 1.099,897
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 762,682 DIΕSEL AUTO BIO 761,624
HEATING GASOIL 684,149 HEATING GASOIL 682,949
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 406,970 LPG 403,580
LPG Auto 406,450 LPG Auto 407,270
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 234,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,090
ΒΕΑ 35/40 251,200 ΒΕΑ 30/45 250,030
ΒΕΘ 50/70 237,820 - -

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016

ΠΕΜΠΤΗ 18/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.030,944 UNLEADED LRP 1.061,393
UNLEADED 95 1.027,802 UNLEADED 95 1.026,876
UNLEADED 100 1.095,300 UNLEADED 100 1.095,249
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,058 DIΕSEL AUTO BIO 756,010
HEATING GASOIL 678,800 HEATING GASOIL 677,610
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 400,890 LPG 397,510
LPG Auto 400,510 LPG Auto 401,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,340 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,190
ΒΕΑ 35/40 246,350 ΒΕΑ 30/45 245,200
ΒΕΘ 50/70 232,920 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.026,133 UNLEADED LRP 1.056,593
UNLEADED 95 1.022,981 UNLEADED 95 1.022,055
UNLEADED 100 1.090,591 UNLEADED 100 1.090,540
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 752,797 DIΕSEL AUTO BIO 751,749
HEATING GASOIL 674,091 HEATING GASOIL 672,901
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 395,910 LPG 392,520
LPG Auto 395,630 LPG Auto 396,470
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 224,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 223,240
ΒΕΑ 35/40 241,450 ΒΕΑ 30/45 240,300
ΒΕΘ 50/70 227,990 - -

ΤΡΙΤΗ 16/8/2016

ΤΡΙΤΗ 16/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.020,794 UNLEADED LRP 1.051,233
UNLEADED 95 1.017,642 UNLEADED 95 1.016,686
UNLEADED 100 1.085,334 UNLEADED 100 1.085,252
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,026 DIΕSEL AUTO BIO 743,949
HEATING GASOIL 666,127 HEATING GASOIL 664,907
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,280 LPG 386,870
LPG Auto 390,080 LPG Auto 390,900
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,930
ΒΕΑ 35/40 235,200 ΒΕΑ 30/45 234,030
ΒΕΘ 50/70 221,700 - -