ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Οκτωβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Οκτωβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,416
UNLEADED 95 BIO 1.155,136 1.154,648
UNLEADED 100 BIO 1.225,137 1.225,543
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,980 972,943
HEATING GASOIL 891,277 890,139
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 922,891 925,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,217 543,302
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,517 603,602
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,150 662,761
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,040 455,890
Fuel Oil No 380 1%S 443,453 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,460 -
KERO SPECIAL 590,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 255,680 254,540
ΒΕΑ 30/45 - 271,880
ΒΕΑ 35/40 273,020 -
ΒΕΘ 50/70 259,330 -

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.201,877
UNLEADED 95 BIO 1.157,588 1.157,109
UNLEADED 100 BIO 1.227,689 1.228,106
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,814 970,786
HEATING GASOIL 889,721 888,603
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 907,912 910,250
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,434 527,539
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,734 587,839
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,722 653,374
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,489 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,131 458,992
Fuel Oil No 380 1%S 447,023 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,500 -
KERO SPECIAL 589,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,470 259,340
ΒΕΑ 30/45 - 276,700
ΒΕΑ 35/40 277,830 -
ΒΕΘ 50/70 264,130 -

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.206,414
UNLEADED 95 BIO 1.162,123 1.161,634
UNLEADED 100 BIO 1.232,367 1.232,774
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,457 970,410
HEATING GASOIL 890,433 889,294
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 898,606 900,934
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,088 518,162
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,388 578,462
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,783 644,455
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,031 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,738 457,588
Fuel Oil No 380 1%S 445,416 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,940 -
KERO SPECIAL 591,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,500 265,360
ΒΕΑ 30/45 - 282,740
ΒΕΑ 35/40 283,880 -
ΒΕΘ 50/70 270,160 -

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,715
UNLEADED 95 BIO 1.163,445 1.162,937
UNLEADED 100 BIO 1.233,750 1.234,137
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,993 965,925
HEATING GASOIL 887,118 885,948
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 885,659 887,957
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,294 505,348
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,594 565,648
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,718 630,380
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,563 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 456,541 455,362
Fuel Oil No 380 1%S 443,382 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,240 -
KERO SPECIAL 587,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,930 271,770
ΒΕΑ 30/45 - 289,170
ΒΕΑ 35/40 290,320 -
ΒΕΘ 50/70 276,590 -

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,051
UNLEADED 95 BIO 1.163,760 1.163,251
UNLEADED 100 BIO 1.234,157 1.234,554
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,372 965,305
HEATING GASOIL 887,128 885,969
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 879,140 881,470
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 502,815 498,880
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,115 559,180
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,924 623,627
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,166 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,741 456,571
Fuel Oil No 380 1%S 444,703 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,160 -
KERO SPECIAL 588,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,370 276,220
ΒΕΑ 30/45 - 293,640
ΒΕΑ 35/40 294,790 -
ΒΕΘ 50/70 281,040 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Οκτωβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 – 7 Οκτωβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,586
UNLEADED 95 BIO 1.165,306 1.164,798
UNLEADED 100 BIO 1.235,865 1.236,252
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,766 966,698
HEATING GASOIL 889,101 887,942
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 878,439 880,757
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 501,971 498,016
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,271 558,316
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,270 624,024
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,016 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,514 454,334
Fuel Oil No 380 1%S 442,019 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,060 -
KERO SPECIAL 590,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,860 274,700
ΒΕΑ 30/45 - 292,160
ΒΕΑ 35/40 293,310 -
ΒΕΘ 50/70 279,530 -

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,542
UNLEADED 95 BIO 1.166,232 1.165,734
UNLEADED 100 BIO 1.236,944 1.237,341
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,776 969,719
HEATING GASOIL 892,854 891,714
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,649 878,987
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,581 495,636
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,881 555,936
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,640 626,455
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,437 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,304 453,135
Fuel Oil No 380 1%S 440,259 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 590,620 -
KERO SPECIAL 596,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,520 275,370
ΒΕΑ 30/45 - 292,870
ΒΕΑ 35/40 294,010 -
ΒΕΘ 50/70 280,200 -

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.214,336
UNLEADED 95 BIO 1.170,035 1.169,537
UNLEADED 100 BIO 1.240,809 1.241,215
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,722 976,655
HEATING GASOIL 900,217 899,057
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 877,605 879,944
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,653 495,696
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,953 555,996
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,840 633,665
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,728 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,891 448,721
Fuel Oil No 380 1%S 434,554 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,660 -
KERO SPECIAL 607,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 279,330 278,180
ΒΕΑ 30/45 - 295,680
ΒΕΑ 35/40 296,830 -
ΒΕΘ 50/70 283,020 -

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019 (ορθή επανάληψη ως προς τις τιμές της Motor Oil)

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,366
UNLEADED 95 BIO 1.172,873 1.172,567
UNLEADED 100 BIO 1.243,666 1.244,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 982,289 980,814
HEATING GASOIL 905,271 903,624
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 875,591 878,601
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,388 493,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,688 553,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,491 640,855
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,992 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,165 449,829
Fuel Oil No 380 1%S 434,279 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 608,800 -
KERO SPECIAL 614,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,030 292,340
ΒΕΑ 30/45 - 309,840
ΒΕΑ 35/40 309,520 -
ΒΕΘ 50/70 295,710 -