ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.114,039 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.110,897 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.179,199 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,691 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 805,972 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,820 LPG
LPG Auto 445,580 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 304,000 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 290,550 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,111,914 UNLEADED LRP 1,152,644
UNLEADED 95 1,108,760 UNLEADED 95 1,107,947
UNLEADED 100 1,177,124 UNLEADED 100 1,177,175
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 881,270 DIΕSEL AUTO BIO 880,253
HEATING GASOIL 803,765 HEATING GASOIL 802,645
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 437,260 LPG 432,400
LPG Auto 446,180 LPG Auto 445,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,460
ΒΕΑ 35/40 302,640 ΒΕΑ 30/45 301,530
ΒΕΘ 50/70 289,170 -

ΤΡΙΤΗ 23/05/2017

ΤΡΙΤΗ 23/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,108,832 UNLEADED LRP 1.149,563
UNLEADED 95 1,105,679 UNLEADED 95 1.104,855
UNLEADED 100 1,174,144 UNLEADED 100 1.174,195
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 879,256 DIΕSEL AUTO BIO 878,239
HEATING GASOIL 802,097 HEATING GASOIL 800,978
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,200 LPG 433,310
LPG Auto 447,110 LPG Auto 446,440
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,800
ΒΕΑ 35/40 302,020 ΒΕΑ 30/45 300,900
ΒΕΘ 50/70 288,520 -

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΔΕΥΤΕΡΑ 20-22/05/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΔΕΥΤΕΡΑ 20-22/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,513 UNLEADED LRP 1.147,224
UNLEADED 95 1.103,351 UNLEADED 95 1.102,497
UNLEADED 100 1.172,039 UNLEADED 100 1.172,069
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 876,907 DIΕSEL AUTO BIO 875,859
HEATING GASOIL 799,991 HEATING GASOIL 798,863
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,380 LPG 434,460
LPG Auto 448,230 LPG Auto 447,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,940
ΒΕΑ 35/40 301,240 ΒΕΑ 30/45 300,110
ΒΕΘ 50/70 287,680 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/05/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,544 UNLEADED LRP 1.147,245
UNLEADED 95 1.103,361 UNLEADED 95 1.102,497
UNLEADED 100 1.172,354 UNLEADED 100 1.172,374
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 876,104 DIΕSEL AUTO BIO 875,046
HEATING GASOIL 799,066 HEATING GASOIL 797,907
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 434,860 LPG 429,900
LPG Auto 444,440 LPG Auto 443,730
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,240 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,100
ΒΕΑ 35/40 300,490 ΒΕΑ 30/45 299,350
ΒΕΘ 50/70 286,870 -

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,452 UNLEADED LRP 1.147,152
UNLEADED 95 1,103,248 UNLEADED 95 1.102,384
UNLEADED 100 1,172,608 UNLEADED 100 1.172,618
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 875,351 DIΕSEL AUTO BIO 874,284
HEATING GASOIL 798,354 HEATING GASOIL 797,195
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,810 LPG 423,820
LPG Auto 439,200 LPG Auto 438,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,170
ΒΕΑ 35/40 298,680 ΒΕΑ 30/45 297,520
ΒΕΘ 50/70 284,980 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,748 UNLEADED LRP 1,147,478
UNLEADED 95 1,103,534 UNLEADED 95 1,102,680
UNLEADED 100 1,173,260 UNLEADED 100 1,173,310
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 874,721 DIΕSEL AUTO BIO 873,674
HEATING GASOIL 797,683 HEATING GASOIL 796,533
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,600 LPG 418,620
LPG Auto 435,130 LPG Auto 434,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,960
ΒΕΑ 35/40 297,550 ΒΕΑ 30/45 296,410
ΒΕΘ 50/70 283,770 -

ΤΡΙΤΗ 16/05/2017

ΤΡΙΤΗ 16/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,917 UNLEADED LRP 1,145,638
UNLEADED 95 1.101,693 UNLEADED 95 1,100,828
UNLEADED 100 1.171,653 UNLEADED 100 1,171,703
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 873,571 DIΕSEL AUTO BIO 872,514
HEATING GASOIL 796,483 HEATING GASOIL 795,333
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,470 LPG 412,460
LPG Auto 430,660 LPG Auto 429,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,510
ΒΕΑ 35/40 295,180 ΒΕΑ 30/45 294,030
ΒΕΘ 50/70 281,350 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15/05/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,099,760 UNLEADED LRP 1.140,491
UNLEADED 95 1,096,516 UNLEADED 95 1.095,662
UNLEADED 100 1,166,547 UNLEADED 100 1.166,598
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 869,107 DIΕSEL AUTO BIO 868,049
HEATING GASOIL 792,527 HEATING GASOIL 791,377
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,990 LPG 414,980
LPG Auto 433,600 LPG Auto 432,910
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,200
ΒΕΑ 35/40 290,900 ΒΕΑ 30/45 289,750
ΒΕΘ 50/70 277,040 -