ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.349,983 1.349,465
UNLEADED 100 BIO 1.420,542 1.420,888
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.126,407 1.125,390
HEATING GASOIL (ΧΠ) 896,752 895,634
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.317,213 1.318,606
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 954,049 954,476
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.014,349 1.014,776
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,927 955,260
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.031,698 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 595,636 594,518
Fuel Oil No 380 1%S 579,791 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 749,020 -
KERO SPECIAL 754,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 471,810 476,230
ΒΕΑ 30/45 - 493,040
ΒΕΑ 35/40 488,610 -
ΒΕΘ 50/70 475,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.343,027 1.342,559
UNLEADED 100 BIO 1.413,342 1.413,739
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.121,067 1.120,101
HEATING GASOIL (ΧΠ) 891,271 890,213
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.310,358 1.311,822
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 946,410 946,908
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.006,710 1.007,208
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 943,514 953,897
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.022,505 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 588,284 587,216
Fuel Oil No 380 1%S 572,348 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 745,130 -
KERO SPECIAL 750,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,920 469,370
ΒΕΑ 30/45 - 486,130
ΒΕΑ 35/40 481,680 -
ΒΕΘ 50/70 468,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 19Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.335,267 1.334,789
UNLEADED 100 BIO 1.405,329 1.405,704
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.113,236 1.112,260
HEATING GASOIL (ΧΠ) 883,573 882,494
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.303,626 1.305,060
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 938,641 939,108
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,941 999,408
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,053 954,386
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.012,660 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,697 579,598
Fuel Oil No 380 1%S 564,893 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 736,320 -
KERO SPECIAL 741,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 457,740 462,160
ΒΕΑ 30/45 - 478,880
ΒΕΑ 35/40 474,460 -
ΒΕΘ 50/70 461,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.321,416 1.320,897
UNLEADED 100 BIO 1.391,548 1.391,904
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.097,158 1.096,141
HEATING GASOIL (ΧΠ) 867,362 866,242
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.293,202 1.294,595
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 926,914 927,341
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,214 987,641
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 942,700 953,033
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,341 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,544 570,425
Fuel Oil No 380 1%S 556,726 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 711,200 -
KERO SPECIAL 716,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 446,520 450,940
ΒΕΑ 30/45 - 467,740
ΒΕΑ 35/40 463,310 -
ΒΕΘ 50/70 450,060 -
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.329,429 1.328,941
UNLEADED 100 BIO 1.399,409 1.399,785
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.108,701 1.107,724
HEATING GASOIL (ΧΠ) 878,905 877,816
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.302,009 1.303,432
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 936,393 936,861
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 996,693 997,161
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 946,778 957,111
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.009,171 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 577,768 576,670
Fuel Oil No 380 1%S 562,218 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 729,650 -
KERO SPECIAL 734,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 453,960 458,380
ΒΕΑ 30/45 - 475,100
ΒΕΑ 35/40 470,680 -
ΒΕΘ 50/70 457,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 15 εως 17 Ιανουαρίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 15 εως 17 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.326,847 1.326,338
UNLEADED 100 BIO 1.396,877 1.397,233
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.102,964 1.101,957
HEATING GASOIL (ΧΠ) 873,200 872,101
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.298,358 1.299,751
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 932,559 932,996
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 992,859 993,296
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,480 954,793
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.004,951 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 575,073 573,955
Fuel Oil No 380 1%S 559,920 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 720,330 -
KERO SPECIAL 725,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,450 454,860
ΒΕΑ 30/45 - 471,600
ΒΕΑ 35/40 467,200 -
ΒΕΘ 50/70 453,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 13Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.319,676 1.319,158
UNLEADED 100 BIO 1.390,012 1.390,368
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.094,645 1.093,628
HEATING GASOIL (ΧΠ) 864,290 863,171
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.290,914 1.292,306
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 924,545 924,983
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 984,845 985,283
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 940,941 951,315
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 995,829 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,086 569,957
Fuel Oil No 380 1%S 556,573 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 705,680 -
KERO SPECIAL 711,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 445,420 449,860
ΒΕΑ 30/45 - 466,710
ΒΕΑ 35/40 462,280 -
ΒΕΘ 50/70 448,970 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.316,981 1.316,443
UNLEADED 100 BIO 1.387,358 1.387,694
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.090,822 1.089,795
HEATING GASOIL (ΧΠ) 860,049 858,930
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO - 1.288,167
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 914,944 920,996
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 980,879 981,296
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 935,744 946,107
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 992,168 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 569,052 567,913
Fuel Oil No 380 1%S 554,845 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 696,620 -
KERO SPECIAL 701,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 443,870 448,300
ΒΕΑ 30/45 - 465,170
ΒΕΑ 35/40 460,740 -
ΒΕΘ 50/70 447,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.315,680 1.315,171
UNLEADED 100 BIO 1.386,067 1.386,433
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.087,119 1.086,102
HEATING GASOIL (ΧΠ) 856,175 855,066
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.283,845 1.281,191
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 917,212 914,954
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 977,512 975,254
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 935,744 946,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,957 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 566,093 564,974
Fuel Oil No 380 1%S 552,038 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 687,860 -
KERO SPECIAL 693,200 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,970 446,420
ΒΕΑ 30/45 - 463,300
ΒΕΑ 35/40 458,850 -
ΒΕΘ 50/70 445,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)