ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 25/07/2017

ΤΡΙΤΗ 25/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.081,119 UNLEADED LRP 1.121,830
UNLEADED 95 1.078,078 UNLEADED 95 1.077,265
UNLEADED 100 1.143,939 UNLEADED 100 1.143,970
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,869 DIΕSEL AUTO BIO 853,882
HEATING GASOIL 770,854 HEATING GASOIL 769,766
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,290 LPG 420,910
LPG Auto 431,160 LPG Auto 432,770
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,180
ΒΕΑ 35/40 281,770 ΒΕΑ 30/45 280,680
ΒΕΘ 50/70 268,750 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/07/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,081,363 UNLEADED LRP 1.122,063
UNLEADED 95 1,078,312 UNLEADED 95 1.077,478
UNLEADED 100 1,144,295 UNLEADED 100 1.144,315
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,675 DIΕSEL AUTO BIO 853,668
HEATING GASOIL 770,712 HEATING GASOIL 769,614
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,210 LPG 416,820
LPG Auto 427,590 LPG Auto 429,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,860
ΒΕΑ 35/40 282,490 ΒΕΑ 30/45 281,390
ΒΕΘ 50/70 269,440 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.081,902 UNLEADED LRP 1.122,603
UNLEADED 95 1.078,840 UNLEADED 95 1.078,017
UNLEADED 100 1.145,068 UNLEADED 100 1.145,098
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 855,235 DIΕSEL AUTO BIO 854,218
HEATING GASOIL 771,221 HEATING GASOIL 770,112
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 413,520 LPG 411,110
LPG Auto 422,620 LPG Auto 424,220
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,340
ΒΕΑ 35/40 284,030 ΒΕΑ 30/45 282,930
ΒΕΘ 50/70 270,930 -

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.078,963 UNLEADED LRP 1.119,673
UNLEADED 95 1.075,902 UNLEADED 95 1.075,078
UNLEADED 100 1.142,190 UNLEADED 100 1.142,220
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 852,845 DIΕSEL AUTO BIO 851,848
HEATING GASOIL 768,566 HEATING GASOIL 767,467
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 405,030 LPG 402,630
LPG Auto 414,930 LPG Auto 416,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,890
ΒΕΑ 35/40 283,600 ΒΕΑ 30/45 282,510
ΒΕΘ 50/70 270,480 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/07/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.076,410 UNLEADED LRP 1.117,121
UNLEADED 95 1.073,339 UNLEADED 95 1.072,515
UNLEADED 100 1.139,749 UNLEADED 100 1.139,779
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 851,513 DIΕSEL AUTO BIO 850,516
HEATING GASOIL 767,183 HEATING GASOIL 766,075
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 396,980 LPG 394,570
LPG Auto 407,850 LPG Auto 409,460
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,750
ΒΕΑ 35/40 282,510 ΒΕΑ 30/45 281,410
ΒΕΘ 50/70 269,360 -

ΤΡΙΤΗ 18/07/2017

ΤΡΙΤΗ 18/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,074,772 UNLEADED LRP 1,115,494
UNLEADED 95 1,071,701 UNLEADED 95 1,070,867
UNLEADED 100 1,138,223 UNLEADED 100 1,138,253
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 850,699 DIΕSEL AUTO BIO 849,693
HEATING GASOIL 766,756 HEATING GASOIL 765,647
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 393,440 LPG 391,030
LPG Auto 404,760 LPG Auto 406,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,490
ΒΕΑ 35/40 281,290 ΒΕΑ 30/45 280,180
ΒΕΘ 50/70 268,110 -

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/07/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,071,763 UNLEADED LRP 1,107,978
UNLEADED 95 1,068,670 UNLEADED 95 1,063,352
UNLEADED 100 1,135,244 UNLEADED 100 1,130,759
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 848,400 DIΕSEL AUTO BIO 841,688
HEATING GASOIL 764,895 HEATING GASOIL 759,363
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,140 LPG 382,410
LPG Auto 401,560 LPG Auto 397,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,490
ΒΕΑ 35/40 278,610 ΒΕΑ 30/45 273,220
ΒΕΘ 50/70 265,410 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,069,759 UNLEADED LRP 1,110,540
UNLEADED 95 1,066,668 UNLEADED 95 1,065,925
UNLEADED 100 1,133,240 UNLEADED 100 1,133,372
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 845,786 DIΕSEL AUTO BIO 844,851
HEATING GASOIL 763,206 HEATING GASOIL 762,169
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 388,000 LPG 385,670
LPG Auto 399,340 LPG Auto 401,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,580
ΒΕΑ 35/40 276,360 ΒΕΑ 30/45 275,310
ΒΕΘ 50/70 263,150 -

ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2017

ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,067,247 UNLEADED LRP 1,107,978
UNLEADED 95 1,064,155 UNLEADED 95 1,063,352
UNLEADED 100 1,130,718 UNLEADED 100 1,130,759
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 842,685 DIΕSEL AUTO BIO 841,688
HEATING GASOIL 760,451 HEATING GASOIL 759,363
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,810 LPG 382,410
LPG Auto 396,060 LPG Auto 397,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 257,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,490
ΒΕΑ 35/40 274,310 ΒΕΑ 30/45 273,220
ΒΕΘ 50/70 261,100 -